Sociālais atbalsts

  Iesniegums veselības aprūpes pabalsta saņemšanai

  • Iestāde:
  • Publicēts:
  • Atjaunots:
  • Liepājas pilsētas Sociālais dienests
  • 18. janvāris, 2018
  • 22. janvāris, 2020

  Veselības aprūpes pabalsts ir pašvaldības sociālais pabalsts, kas paredzēts ar veselības aprūpi saistīto izdevumu daļējai segšanai atsevišķām iedzīvotāju grupām.

  Dokumenti