Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

  Izglītība

  Izglītības nozares attīstības koncepcija

  • Publicēts:
  • Atjaunots:
  • 14. decembris, 2017
  • 17. februāris, 2023

  Lai sekmētu izglītības pakalpojumu attīstību, Liepājas pašvaldībā ir izstrādāta izglītības nozares attīstības koncepcija un rīcības plāns, kā arī pirmsskolas izglītības iestāžu attīstības programma.

  Piezīmes

  Liepājas pašvaldībā ir izstrādāta Liepājas pilsētas izglītības nozares attīstības koncepcija un rīcību plāns 2020.–2025. gadam ar mērķi:

  • sekmēt efektīvu, ilgtspējīgu, kvalitātē un vienlīdzības principos balstītu izglītības pakalpojumu attīstību Liepājas pilsētā,
  • uzlabot izglītības infrastruktūras un materiāli tehniskās bāzes nodrošinājumu,
  • veicināt pieejamo cilvēkresursu, materiālo un finanšu resursu koordinētu un mērķtiecīgu izmantošanu.

  Pirmsskolas izglītības iestāžu attīstības programmas ietvaros paredzēts:

  • attīstīt infrastruktūru kopskaitā 19 Liepājas bērnudārzos,
  • nodrošināt mūsdienu izglītības prasībām atbilstošus mācību līdzekļus visās pilsētas pirmsskolas izglītības iestādēs.

  Kontaktpersona

  Inga Ekuze
  Liepājas Izglītības pārvaldes vadītāja p.i.
  Tālrunis: 63 489 136
  E-pasts: inga.ekuze@liepaja.edu.lv