Izglītība

  Izglītības nozares attīstības koncepcija

  • Publicēts:
  • 14. decembris, 2017

  Liepājas pašvaldībā ir izstrādāta Liepājas pilsētas izglītības nozares attīstības koncepcija un detalizēts darbības plāns 2015.–2020. gadam.

  Dokumenti

  Piezīmes

  Liepājas pašvaldībā ir izstrādāta Liepājas pilsētas izglītības nozares attīstības koncepcija un detalizēts darbības plāns 2015.–2020. gadam ar mērķi:

  • sekmēt efektīvu, ilgtspējīgu, kvalitātē un vienlīdzības principos balstītu izglītības pakalpojumu attīstību Liepājas pilsētā,
  • uzlabot izglītības infrastruktūras un materiāli tehniskās bāzes nodrošinājumu,
  • veicināt pieejamo cilvēkresursu, materiālo un finanšu resursu koordinētu un mērķtiecīgu izmantošanu.

  Kontaktpersona

  Kristīne Niedre-Lathere
  Liepājas pilsētas Izglītības pārvaldes vadītāja
  Tālrunis: 63 489 136
  E-pasts: kristine.niedre.lahtere@liepaja.edu.lv