Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

  Izglītība

  Izglītības programmu licencēšana

  • Iestāde:
  • Publicēts:
  • Atjaunots:
  • Izglītības pārvalde
  • 25. jūnijs, 2018
  • 16. janvāris, 2024

  Piezīmes

  Licences saņemšanai jāiesniedz šādi dokumenti:

  • iesniegums licences saņemšanai;
  • licencējamā programma datorrakstā (kods Latvijas Republikas Izglītības klasifikācijā un apakšprogrammas nosaukums, prasības iepriekšējai izglītībai, mērķi, uzdevumi, plānotie rezultāti, apgūstamie priekšmeti un to apgūšanai paredzēto stundu skaits, programmas īstenošanas plāns, programmas īstenošanas forma, programmas mērķauditorija);
  • licencējamās programmas īstenošanai nepieciešamā personāla saraksts, pievienojot izglītības dokumentu kopijas;
  • īpašumtiesību apliecinoša dokumenta kopija vai nomas līguma kopija par iesniegumā norādīto adresi, kurā tiks īstenota licencētā programma;
  • dokumenta (apliecības vai sertifikāta), kas tiks izsniegts pēc sekmīgas izglītības programmas apguves, paraugu.

  Dokumenti jāiesniedz

  Agnese Lejniece
  Liepājas pilsētas Izglītības pārvalde
  Adrese: 428. kabinets, Peldu iela 5, Liepāja
  Tālrunis: 63 489 152
  Mobilais tālrunis: 25 646 244
  E-pasts: agnese.lejniece@liepaja.edu.lv

  Klātienes konsultācijas notiek pēc iepriekšēja pieraksta.

  ***Pakalpojuma "Interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšana" apraksts pieejams valsts pārvaldes pakalpojumu portālā www.latvija.lv