Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

  Izglītība

  Kārtība par izglītojamo apbalvošanu

  • Iestāde:
  • Publicēts:
  • Izglītības pārvalde
  • 7. maijs, 2009

  Kārtība nosaka, kā tiek organizēta ikgadējā vispārizglītojošo skolu izglītojamo apbalvošana par izciliem sasniegumiem novada, valsts un starptautiskajās olimpiādēs, neklātienes olimpiādēs un zinātniski pētniecisko darbu lasījumos, publiskās runas konkursos.

  Dokumenti