Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

  Pašvaldība

  Liepājas Centrālās administrācijas nolikums

  • Iestāde:
  • Publicēts:
  • Liepājas valstspilsētas pašvaldības dome
  • 21. decembris, 2023

  Liepājas Centrālā administrācija nodrošina domes pieņemto lēmumu izpildi, tās darba organizatorisko un tehnisko apkalpošanu, kā arī Liepājas pašvaldības pakalpojumu sniegšanu iedzīvotājiem.

  Dokumenti