Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

  Pašvaldība

  Liepājas industriālā parka ilgtermiņa attīstības stratēģija 2023.–2038. gadam

  • Iestāde:
  • Publicēts:
  • Liepājas valstspilsētas pašvaldības administrācija
  • 28. aprīlis, 2023

  Liepājas industriālā parka attīstība ir viens no pēdējo gadu zīmīgākajiem industriālās attīstības projektiem Liepājā. Tas tiek veidots bijušās rūpnīcas “Liepājas metalurgs” teritorijā starp Brīvības ielu, Meldru ielu, Ezermalas ielu, Parka ielu un Zemnieku ielu, Liepājā. Liepājas industriālā parka ilgtermiņa attīstības stratēģijā 2023.–2038. gadam ir veikta Liepājas industriālā parka galveno problēmu un vajadzību identifikācija, izstrādāta vīzija un definēti sasniedzamie mērķi. Mērķu sasniegšanai ir izstrādāts rīcības plāns, kurā noteikti uzdevumi un pasākumi, identificējot atbildīgos par to izpildi u.c. iesaistītās puses. Papildus, ja tas bija iespējams, ir identificēti arī nepieciešamie finanšu resursi un avoti, kas apkopoti investīciju plānā.

  Piezīmes

  Kontaktpersona

  Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvalde
  Fēniksa iela 4, Liepāja, Latvija, LV - 3401
  Tālrunis: 63 427 605
  E-pasts: lsez@lsez.lv