Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

  Pašvaldība

  Liepājas Kapsētu pārvaldes maksas pakalpojumu cenrādis un veidlapas

  • Iestāde:
  • Publicēts:
  • Atjaunots:
  • Liepājas Kapsētu pārvalde
  • 6. decembris, 2017
  • 27. oktobris, 2022

  Kapsētas maksas pakalpojumus iespējams pieprasīt apbedīšanas pakalpojumu pasūtītājam vai apbedīšanas pakalpojumu sniedzējam aizpildot veidlapu izvēlētajā kapsētā klātienē.

  Piezīmes

  Pamatojoties uz Latvijas Republikas Satversmes tiesas 2019. gada 5. marta spriedumu kapsētu apsaimniekošanas jomā, Liepājas pilsētas pašvaldības iestāde ,,Liepājas kapsētu pārvalde” no 2019.gada 11.marta vairs nepiemēro Liepājas pilsētas domes 2018.gada 19.aprīļa lēmuma Nr. 151 Pielikuma "Liepājas kapsētu pārvaldes pakalpojuma maksa no 2018. gada 1. maija” punktu Nr. 23 ,,Vienreizēja maksa par kapavietu atvērtā vai daļēji slēgtā kapsētā”.