Pilsētsaimniecība

  Liepājas komunālās pārvaldes nolikums

  • Iestāde:
  • Publicēts:
  • Atjaunots:
  • Komunālā pārvalde
  • 21. marts, 2018
  • 23. maijs, 2018

  Pārvalde organizē racionālu, efektīvu un lietderīgu Liepājas pilsētas pašvaldības īpašumā esošo ielu, ielu infrastruktūras, veloceliņu, mežu, parku un skvēru pārvaldīšanu, uzturēšanu un izmantošanu, kā arī organizē nepieciešamās projektu dokumentācijas izstrādi ielu, zaļumsaimniecības un ēku labiekārtošanas un būvdarbu veikšanai.

  Dokumenti

  • Nolikums
   Saite uz Liepājas dokumentu vadības sistēmu