Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

  Pilsētsaimniecība

  Liepājas Komunālās pārvaldes nolikums

  • Iestāde:
  • Publicēts:
  • Atjaunots:
  • Liepājas Komunālā pārvalde
  • 21. marts, 2018
  • 21. decembris, 2023

  Pārvalde organizē racionālu, efektīvu un lietderīgu Liepājas valstspilsētas pašvaldības īpašumā esošo ielu, ielu infrastruktūras, veloceliņu, mežu, parku un skvēru pārvaldīšanu, uzturēšanu un izmantošanu, kā arī organizē nepieciešamās projektu dokumentācijas izstrādi ielu, zaļumsaimniecības un ēku labiekārtošanas un būvdarbu veikšanai.

  Dokumenti