Pašvaldība

    Liepājas pilsētas simbolikas izmantošanas atļaujas saņemšanas veidlapa

    • Publicēts:
    • 8. decembris, 2017

    Liepājas pilsētas karoga un ģerboņa attēlu vai to elementu izmantošanu juridiskas un fiziskas personas var izgatavot tikai ar domes izsniegtu atļauju.

    Dokumenti