Sociālais atbalsts

  Liepājas sociālā dienesta nolikums

  • Iestāde:
  • Publicēts:
  • Atjaunots:
  • Sociālais dienests
  • 17. maijs, 2018
  • 17. decembris, 2020

  Sociālais dienests palīdz personām, ģimenēm un personu grupām atrisināt vai mazināt sociālās problēmas, attīstot pašas personas resursus un iesaistot atbalsta sistēmas, sniedz materiālu atbalstu trūcīgām, maznodrošinātām un krīzes situācijās nonākušām ģimenēm (personām), lai apmierinātu to pamatvajadzības un veicinātu darba spējīgo personu līdzdarbību savas situācijas uzlabošanā, veic sociālo darbu ar personām un ģimenēm, kā arī attīsta un sniedz iedzīvotājiem sociālos pakalpojumus.

  Dokumenti

  • Nolikums
   Saite uz Liepājas dokumentu vadības sistēmu