Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

  Sociālais atbalsts

  Liepājas Sociālā dienesta nolikums

  • Iestāde:
  • Publicēts:
  • Sociālais dienests
  • 21. decembris, 2023

  Sociālais dienests palīdz personām, ģimenēm un personu grupām atrisināt vai mazināt sociālās problēmas, attīstot pašas personas resursus un iesaistot atbalsta sistēmas, sniedz materiālu atbalstu trūcīgām, maznodrošinātām un krīzes situācijās nonākušām ģimenēm (personām), lai apmierinātu to pamatvajadzības un veicinātu darba spējīgo personu līdzdarbību savas situācijas uzlabošanā, veic sociālo darbu ar personām un ģimenēm, kā arī attīsta un sniedz iedzīvotājiem sociālos pakalpojumus.

  Dokumenti