Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

  Pašvaldība

  Liepājas valstspilsētas Vēlēšanu komisijas nolikums

  • Iestāde:
  • Publicēts:
  • Atjaunots:
  • Liepājas valstspilsētas pašvaldība
  • 20. oktobris, 2021
  • 10. maijs, 2024

  Nolikums nosaka Liepājas valstspilsētas Vēlēšanu komisijas sastāvu, kompetenci, darba organizāciju un atbildību, ciktāl tas nav noteikts augstāka juridiskā spēka tiesību aktos.

  Dokumenti

  Piezīmes

  Komisijas priekšsēdētāja: Benita Šēniņa
  Komisijas locekļi:
  Oksana Tauriņa, Anita Lauka, Ella Veinberga, Līga Strode, Vita Šešunova, Iveta Tumaščika.
  Sekretāre: Anita Lauka, tālrunis: 63 432 251, e-pasts: anita.lauka@liepaja.lv.
  Sēdes norises laiks: pēc nepieciešamības.