Uzņēmējdarbība

    LSEZ SIA V. Biļuka komercfirmas „EVIJA” civilās aizsardzības plāns

    • Publicēts:
    • 11. februāris, 2021

    SIA „V. Biļuka komercfirmas „EVIJA” juridiskā adrese un SIA „V.Biļuka komercfirmas „EVIJA” Naftas produktu termināļa (turpmāk – termināls) atrašanas vietas adrese ir Liepāja, Upmalas iela 12/16, LV- 3401. SIA „V.Biļuka komercfirmas „EVIJA” reģistrācijas numurs komercreģistrā ir LV 42103006654.