Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

  Pašvaldība

  Mārketinga komunikācijas plāns 2022.–2027. gadam

  • Iestāde:
  • Publicēts:
  • Liepājas pilsētas pašvaldības administrācija
  • 20. jūlijs, 2022

  Liepājas pilsētas mārketinga komunikācijas plāns 2022.–2027. gadam definē vienotu pilsētas tēlu, nosaka piemērotākās mērķauditorijas un komunikācijas taktiku.

  Dokumenti

  Piezīmes

  Galvenais mārketinga plāna uzdevums bija vienoties par mērķauditorijām un izveidot turpmākās komunikācijas un mārketinga aktivitāšu taktiku. Kā galvenais mārketinga plāna mērķis tika izvirzīts veicināt esošo iedzīvotāju piederības sajūtu un lojalitāti Liepājai un sekmēt viņu līdzdalību pilsētas pārvaldībā, kā arī veicināt aktivitātes, kas ir vērstas uz potenciālajiem iedzīvotājiem ar mērķi pavēstīt par pilsētas priekšrocībām un veicināt interesi par dzīvi un uzņēmējdarbību Liepājā, kā arī palīdzēt jaunajiem iedzīvotājiem integrēties Liepājā.