Nekustamais īpašums, Pilsētsaimniecība

    Mikrorajonu pagalmu konkursa rezultāti 2014. gadā

    • Publicēts:
    • 7. decembris, 2017

    Atbalstīti un ieviesti 26 projekti, kas ietvēra 34 dzīvojamo māju zemesgabalu labiekārtošanu. Pašvaldības piešķirtais līdzfinansējums programmas īstenošanai 2014. gadā – EUR 855 558,77.

    Dokumenti