Pilsētsaimniecība

  Mikrorajonu pagalmu konkursa rezultāti 2017. gadā

  • Publicēts:
  • Atjaunots:
  • 7. decembris, 2017
  • 8. janvāris, 2018

  Atbalstīti 10 projektu pieteikumi, kuros paredzēts labiekārtot 17 dzīvojamām mājām piesaistītos zemes gabalus un 1 iznomājamo zemes gabala daļu. Pašvaldības piešķirtais līdzfinansējums programmas īstenošanai – EUR 909 263, 19 eiro, kā arī pašvaldība 100% kompensēja būvuzraudzību par summu 52 657, 70 eiro.

  Dokumenti