Pilsētsaimniecība

  Mikrorajonu pagalmu konkursa rezultāti 2018. gadā

  • Publicēts:
  • Atjaunots:
  • 18. maijs, 2018
  • 28. decembris, 2018

  Atbalstīti 11 projektu pieteikumi, kuros paredzēts labiekārtot 16 dzīvojamām mājām piesaistītos zemesgabalus un 3 iznomājamās pašvaldības teritorijas. Pašvaldības piešķirtais līdzfinansējums programmas īstenošanai – 799 962,00 eiro, kā arī pašvaldība 100% kompensēja būvuzraudzību par summu 67 122,23 eiro.

  Dokumenti