Pilsētsaimniecība

  Mikrorajonu pagalmu konkursa rezultāti 2021. gadā

  • Iestāde:
  • Publicēts:
  • Nekustamo īpašumu pārvalde
  • 28. jūnijs, 2021

  Kopumā tika iesniegti 12 projektu pieteikumi, kuros paredzēts labiekārtot 22 dzīvojamo māju pagalmus un 5 no pašvaldības iznomātos zemes gabalus. Atbalstīti 8 projekta pieteikumi, kuros paredzēts labiekārtot 16 dzīvojamām mājām piesaistītos zemesgabalus un 3 iznomājamās pašvaldības teritorijas. Pašvaldības piešķirtais līdzfinansējums programmas īstenošanai – 977 461 eiro. Papildus piešķirtajam līdzfinansējumam pašvaldība 100% apmērā segs arī būvuzraudzības izmaksas.

  Dokumenti