Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

  Pašvaldība

  Nolikums "Par konferenču, semināru un starpnozaru pasākumu līdzfinansēšanu"

  • Iestāde:
  • Publicēts:
  • Atjaunots:
  • Liepājas valstspilsētas pašvaldības dome
  • 27. februāris, 2020
  • 23. februāris, 2024

  Komisijas darbības mērķis ir koleģiāli izskatīt fizisko vai juridisko personu iesniegtos pieteikumus līdzfinansējuma saņemšanai no Liepājas pilsētas pašvaldības konferenču, semināru vai starpnozaru pasākumiem, izvērtēt iesniegtos pieteikumus un pieņemt lēmumus par pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu vai atteikumu līdzfinansējuma piešķiršanai. Nolikums nosaka kārtību, kādā tiek iesniegti, vērtēti pieteikumi un līdzfinansētas konferences, semināri un starpnozaru pasākumi, kuru norises vieta ir Liepājas pilsētas administratīvā teritorija.

  Dokumenti

  Piezīmes

  Komisijas priekšsēdētājs: Salvis Roga.
  Komisijas locekļi: Juris Jirgens, Aivis Tints, Sintija Pusaudze, Arnis Vītols.
  Sekretāre: Agnese Lagzdiņa, tālrunis: 63 404 774.
  Sēdes norises laiks: pēc nepieciešamības.