Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

  Izglītība

  Par atbalstu Liepājas pilsētas vispārizglītojošo izglītības iestāžu pedagogu metodiskā darba kvalitātes uzlabošanai

  • Iestāde:
  • Publicēts:
  • Izglītības pārvalde
  • 23. jūlijs, 2019

  Nolikums nosaka kārtību, kādā tiek sniegts atbalsts Liepājas pilsētas vispārizglītojošo skolu (turpmāk - skolas) pedagogu un akadēmiskā personāla motivācijas un profesionālās kapacitātes paaugstināšanai.

  Dokumenti