Pašvaldība

  Reliģisko lietu komisijas nolikums

  • Iestāde:
  • Liepājas pilsētas dome

  Reliģisko lietu komisija ir pakļauta Sociālo lietu, veselības un sabiedriskās kārtības komitejai.

  Dokumenti

  Piezīmes

  Reliģisko lietu komisijas sastāvs

  Komisijas priekšsēdētājs: Jānis Bitāns.
  Komisijas locekļi: Līvija Baltrušaite-Karzone, Ramils Bagirovs, Vadims Demčenko, Ainars Jaunskalže, Hanss Martins Jensons, Egils Ķeiris, Viktors Stulpins, Edgars Šneiders.
  Sekretāre: Brigita Dreiže, tālrunis: 63 404 721.

  Sēdes norises laiks: katra mēneša pirmajā pirmdienā, plkst. 9.00.