Pašvaldība

  Sabiedriskās saskaņas komisijas nolikums

  • Iestāde:
  • Liepājas pilsētas dome

  Sabiedriskās saskaņas komisija ir pakļauta Sociālo lietu, veselības un sabiedriskās kārtības komitejai.

  Dokumenti

  Piezīmes

  Sabiedriskās saskaņas komisijas sastāvs

  Komisijas priekšsēdētājs: Vilnis Vitkovskis.
  Komisijas locekļi: Brigita Dreiže, Gints Kapenieks, Baiba Lāma, Edīte Plamše, Andrejs Rjabcevs, Biruta Rodoviča, Rita Rozentāle, Vija Vilmane.
  Sekretāre: Evija Ošeniece, tālrunis: 63 457 823.

  Sēdes norises laiks: katra mēneša otrajā otrdienā, plkst. 16.00.