Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

  Pašvaldība

  Saistošo noteikumu projektu apspriešana 2024. gadā

  • Iestāde:
  • Publicēts:
  • Atjaunots:
  • Liepājas valstspilsētas pašvaldības dome
  • 3. janvāris, 2024
  • 11. aprīlis, 2024

  Pašvaldību likuma 46. panta trešā daļa par saistošo noteikumu izstrādi nosaka, ka saistošo noteikumu projektu un tam pievienoto paskaidrojuma rakstu pašvaldība noteiktajā kārtībā publicē pašvaldības oficiālajā tīmekļvietnē sabiedrības viedokļa noskaidrošanai, paredzot termiņu, kas nav mazāks par divām nedēļām. Saņemtos viedokļus pašvaldība apkopo un atspoguļo šo noteikumu projekta paskaidrojuma rakstā, virzot tālāk izskatīšanai pašvaldības domes komitejās un domes sēdē.

  Dokumenti