Uzņēmējdarbība

    SIA “N2 Global Manufacturing” civilās aizsardzības plāns

    • Publicēts:
    • 14. aprīlis, 2020

    Objekts atrodas Kapsēdes ielā 4, Liepājā “Liepājas biznesa centrā” angāra nr. 2 vidus daļā. Zemesgabala kadastra apzīmējums 17000150083002. Līgums par telpu nomu ir noslēgts ar Liepājas speciālās ekonomiskās zonas SIA “PUMAC LIEPAJA”. Objektā tiek veikta ugunsdzēsības aparātu (cilindriski, hermētiski noslēgti ģeneratori) ražošana/testēšana testa režīmā.