Pašvaldība

  Sociālo lietu komisijas nolikums

  • Iestāde:
  • Liepājas pilsētas dome

  Sociālo lietu komisija ir pakļauta Sociālo lietu, veselības un sabiedriskās kārtības komitejai.

  Dokumenti

  Piezīmes

  Sociālo lietu komisijas sastāvs

  Komisijas priekšsēdētājs: Helvijs Valcis.
  Komisijas locekļi: Dace Baumane, Aivars Brālis, Kristīne Grulle-Drulle, Vadims Jakubovs, Anita Lauka, Gints Ročāns, Natālija Tkačenko.
  Sekretāres: Maija Agatina, tālrunis: 63 489 674. Inese Liepiņa, tālrunis: 63 489 670.

  Sēdes norises laiks: trešdienās, plkst. 08.30.