Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

  Plānošana un attīstība

  Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi

  • Iestāde:
  • Publicēts:
  • Liepājas pilsētas Būvvalde
  • 11. decembris, 2017

  Liepājas pilsētas teritorijas plānojums nosaka funkcionālo zonējumu, publisko infrastruktūru, reglamentē teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumus, kā arī citus teritorijas izmantošanas nosacījumus un aprobežojumus.

  Dokumenti

  Piezīmes

  Liepājas pilsētas teritorijas plānojums stājies spēkā 2012. gada 1. martā un ir spēkā līdz 2037. gadam.