Plānošana un attīstība

  Uzraudzības ziņojums par 2015. gadu

  • Iestāde:
  • Publicēts:
  • Liepājas pilsētas pašvaldības administrācijas Attīstības pārvalde
  • 15. decembris, 2017

  Uzraudzība tiek veikta ar mērķi izvērtēt teritorijas attīstības progresu un attīstības programmas īstenošanas gaitā sasniegto.

  Dokumenti