Vide

    Valsts nozīmes dižkoku saraksts

    • Publicēts:
    • 15. decembris, 2017

    Uzskaitītie valsts nozīmes vietējo un svešzemju sugu dižkoki Liepājā

    Dokumenti