Vide

  Zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumi Liepājas ezeram

  • Publicēts:
  • 24. februāris, 2021

  Lai novērtētu zivju populāciju ezerā un saņemtu rekomendācijas tās uzlabošanai, 2020. gadā Liepājas ezeram tika izstrādāti Zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumi.

  Piezīmes

  Zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumi ir saskaņoti atbilstoši:

  • Ministru kabineta 2009. gada 11. augusta noteikumu Nr. 918 “Noteikumi par ūdenstilpju un rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību” 58. un 59. punktam,
  • Ministru kabineta 2005. gada 27. decembra noteikumu Nr. 1014 "Ūdens objektu ekspluatācijas (apsaimniekošanas) noteikumu izstrādāšanas kārtība" 8.3. apakšpunktam.