Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Dzeramais ūdens

Dzeramā ūdens ieguvi, attīrīšanu un piegādi Liepājas pilsētas iedzīvotājiem, uzņēmumiem, iestādēm un organizācijām nodrošina SIA ‘’Liepājas ūdens’’.

Dzeramo ūdeni, ar kuru tiek nodrošināta Liepājas pilsētas ūdensapgāde, iegūst no diviem artēziskajiem ūdens ieguves rajoniem – ūdensgūtnēm Otaņķos un Aisterē.

Dzeramo ūdeni iegūst no 100–450 m dziļiem artēziskiem urbumiem. Tālāk ūdens tiek padots uz attīrīšanu un atdzelžošanu. Pēc attīrīšanas dzeramais ūdens nonāk kādā no sešiem dzeramā ūdens rezervuāriem un tālāk tiek padots patērētajiem. Ūdens kvalitāte tiek regulāri kontrolēta, katru dienu.

Lai pieslēgtos pilsētas komunikācijas tīklam, aicinām sazināties ar SIA “Liepājas ūdens”.

Kontaktinformācija

SIA “Liepājas ūdens”
Adrese: K.Valdemāra iela 12
E-pasts: lu@liepajas-udens.lv
Mājaslapa: www.liepajas-udens.lv