Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Ezera uzturēšanas aktualitātes

Biedrība “Liepājas ezeri” sadarbībā ar pilsētas pašvaldību regulāri veic zivju krājuma pavairošanu, aizsardzību un makšķerēšanas attīstību.

Informācija par veiktajiem darbiem 2022. gadā

Sakopta ezera piekrastes teritorija - 3000 m2, izvietots 1 atkritumu konteiners.

Niedru un citu ūdensaugu pļaušana Liepājas ezerā

Veikta ūdens augu pļaušana 120 ha platībā: izpļauti laivu ceļi, laivu kooperatīvu ūdensceļi Liepājā, aizaugošā daļa ezerā, Bārtas upes ieteka, 3 transsektu (katrs ap 3 km) izpļaušana, to skaitā regulējamā režīma zonā.

Ir nodrošināta Latvijas vides aizsardzības fonda (LVAF) finansētā projekta rezultātu uzturēšana - laivu ceļa atbrīvošanas no zemūdens apauguma.

Izvāktas 3.5 tonnas tonnas nopļauto ūdensaugu un nogādāti kompostēšanai SIA “Liepājas ūdens”.

2022. gada jūlijā (2 nedēļas) biedrības “Liepājas ezeri” pārstāvji koordinēja 3 cilvēku apmācību uz jaunās ezera ūdensaugu pļaušanas tehnikas “Watermaster”, kura tika veikta Beberliņu ūdenstilpē. Apmācītie speciālisti ieguva sertifikātu.

Zvejas un makšķerēšanas kontrole

Veikti 86 reidi – izņemti 10 tīkli, sastādīti 3 protokoli.

Organizatoriskie darbi

Konsultēti 358 makšķernieki un reģistrētas 60 airu laivas. Licenču iegāde notiek arī e-vidē, manacope.lv, lai netiktu bloķēta licenču iegāde, makšķerniekiem ir jāuzrāda lomi.

Laivu reģistrācija un konsultācijas par Liepājas ezeru – visu gadu

  • Atjaunots:
  • 24. janvāris, 2023