Ezera uzturēšanas aktualitātes

Biedrība “Liepājas ezeri” sadarbībā ar pilsētas pašvaldību regulāri veic zivju krājuma pavairošanu, aizsardzību un makšķerēšanas attīstību.

Informācija par veiktajiem darbiem 2019. gadā

Niedru pļāvēja remonts

Hidraulikas centra sadalītāja un 2 cilindru nomaiņa, galveno ķēžu gultņu un sliežu nomaiņa, pilnīga tehniskā apkope.

Niedru un citu ūdensaugu pļaušana Liepājas ezerā

Kopējā platība aptuveni 100 ha: izpļauti laivu ceļi, laivu kooperatīvu izbraukšanas kanāli Liepājā, aizaugošā daļa dienvidu daļā, transsektu brauktuves – koridori, Bārtas upe un ieteka, kā arī piekrastes teritorijas. Izvāktas 6 tonnas ūdensaugu.

Beberliņu ūdenstilpe

Jūnijā–augustā veikta ūdensaugu izpļaušana un izvākšana krastā.

Organizatoriskie darbi

  • uzstādītas 16 navigācijas zīmes, veikta to uzraudzība un izņemšana (marts–decembris),
  • informatīvo zīmju atjaunošanu plānots veikt oktobrī,
  • laivu reģistrācija un konsultācijas par Liepājas ezeru. Kopējais reģistrēto (laivas ar numuriem) airu laivu skaits – 1 200 gab.

Laivu nolaišanas vieta Ezermalas ielā

Peldošās laivu piestātnes izvietošana, uzraudzība un remontdarbi. Atkritumu urnas izvietošana un uzraudzība.

Zvejas un makšķerēšanas kontrole

No 2019. gada janvāra līdz septembrim notikuši 35 reidi pārbaudīti 390 cilvēki, sastādīti 6 protokoli par maluzvejniecību, izņemti 16 tīkli.
Licencētās makšķerēšanas nodrošināšana, 2019. gada pirmajā pusgadā realizētas licences par kopējo summu 10564,00 eiro.

Projekti

  • sadarbībā ar Liepājas pilsētas pašvaldības administrāciju 2019. gada septembrī uzsākta projekta “Zivju resursu aizsardzības pasākumu nodrošināšana Liepājas pilsētas ūdenstilpēs”, kura ietvaros tiks iegādāts kvadricikls, laivas transportēšanas piekabe un 4 videokameras. Projekta īstenošanas laiks 2019. gada 30. decembris,
  • sadarbībā ar Grobiņas novada domi – saņemot Latvijas Zivju fonda finansējumu, 19. un 29. oktobrī Liepājas ezerā abpus Golodova dambim ielaisti 7 tūkstoši vienvasaras līdaku mazuļi.

Laivu reģistrācija un konsultācijas par Liepājas ezeru – visu gadu

  • Atjaunots:
  • 7. oktobris, 2019