Ezera uzturēšanas aktualitātes

Biedrība “Liepājas ezeri” sadarbībā ar pilsētas pašvaldību regulāri veic zivju krājuma pavairošanu, aizsardzību un makšķerēšanas attīstību.

Informācija par veiktajiem darbiem 2020. gadā

Sakopta ezera piekrastes teritorija - 10 000 m2, izvietots 1 atkritumu konteiners.

Niedru un citu ūdensaugu pļaušana Liepājas ezerā

Kopējā platība 300 ha (2019. gadā 100 ha): izpļauti laivu ceļi, laivu kooperatīvu ūdensceļi, aizaugošā daļa ezerā, Bārtas upes ieteka, 3 transsektu (katrs ap 3 km) izpļaušana, to skaitā, uz regulējamā režīma zonu.

Izvāktas 8 tonnas ūdensaugu un nogādātas kompostēšanai SIA Liepājas ūdens teritorijā.

Latvijas vides aizsardzības fonda (LVAF) projekta uzturēšana 5 gadus pēc tā realizācijas – laivu ceļa atbrīvošanas no zemūdens apauguma.

Beberliņu ūdenstilpe

Veikta ūdensaugu pļaušana un izvākšana krastā.

Zvejas un makšķerēšanas kontrole

2020. gadā ledus sega neizveidojās. Veikti 55 reidi – izņemti 55 tīkli, 2 zivju murdi, sastādīti 3 protokoli.

Organizatoriskie darbi

Konsultēti 255 makšķernieki un reģistrētas 89 airu laivas.

Licenču iegāde notiek e-vidē, e-pakalpojumi.lv un manacope.lv, lai netiktu bloķēta licenču iegāde, makšķerniekiem ir jāuzrāda lomi.

Veikta licencētās makšķerēšanas Nolikumu apvienošana Liepājas ezeram un Liepājas pilsētas Tirdzniecības kanālam, kā arī izdoti Liepājas pilsētas domes saistošie noteikumi Nr. 3 “Par licencēto makšķerēšanu Liepājas ezerā un Tirdzniecības kanālā no dzelzceļa tilta līdz tramvaja tiltam”.

Projekti

Zemkopības ministrijas Zivju fonda atbalsta programmas “Zivju resursu aizsardzības pasākumi, ko veic valsts iestādes vai pašvaldības, kuru kompetencē ir zivju resursu aizsardzība” ietvaros, Liepājas pilsētas pašvaldība īstenoja projektu “Liepājas ezera zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumu izstrāde”.

Augustā tika veikta zivju resursu izpēte Liepājas ezerā. Izpēti veica SIA “Saldūdens risinājumi”, kā rezultātā tika izstrādāti Zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumi.

2021. gada pavasarī plānota atkārtota ihtiofaunas izpēte.

Laivu reģistrācija un konsultācijas par Liepājas ezeru – visu gadu

  • Atjaunots:
  • 10. marts, 2021