Ezera uzturēšanas aktualitātes

Biedrība “Liepājas ezeri” sadarbībā ar pilsētas pašvaldību regulāri veic zivju krājuma pavairošanu, aizsardzību un makšķerēšanas attīstību.

Informācija par veiktajiem darbiem 2021. gadā

Sakopta ezera piekrastes teritorija - 5000 m2, izvietoti 2 atkritumu konteineri.

Niedru un citu ūdensaugu pļaušana Liepājas ezerā

Veikta ūdens augu pļaušana 190 ha platībā: izpļauti laivu ceļi, laivu kooperatīvu ūdensceļi Liepājā un Reiņu meža kooperatīvā, aizaugošā daļa ezerā, Bārtas upes ieteka, 3 transsektu (katrs ap 3 km) izpļaušana, to skaitā, uz regulējamā režīma zonas.

Izvāktas 2 tonnas nopļauto ūdensaugu un nogādāti kompostēšanai SIA “Liepājas ūdens”.

Latvijas vides aizsardzības fonda (LVAF) finansētā projekta rezultātu uzturēšana 5 gadus pēc tā realizācijas – laivu ceļa atbrīvošanas no zemūdens apauguma.

Beberliņu ūdenstilpe

Veikta ūdensaugu pļaušana un izvākšana krastā (jūlijā).

Zvejas un makšķerēšanas kontrole

Veikti 104 reidi – izņemti 42 tīkli, sastādīti 2 protokoli.

Organizatoriskie darbi

Konsultēti 237 makšķernieki un reģistrētas 62 airu laivas. Licenču iegāde notiek arī e-vidē, manacope.lv, lai netiktu bloķēta licenču iegāde, makšķerniekiem ir jāuzrāda lomi.

Projekti

2021. gada aprīlī SIA ”Saldūdens risinājumi” veica otro Liepājas ezera zivju un bentosa uzskaiti. Biedrība piesaistīja no pašvaldībām 3000,00 EUR pētījuma veikšanai.

Veiktas konsultācijas jaunas un jaudīgas ūdenstilpju traktortehnikas iegādei no Eiropas Zivsaimniecības un Jūrlietu Fonda līdzekļiem.
Zvejas un makšķerēšanas kontroles efektivitātes paaugstināšanai Liepājas ūdenstilpēs no Zivju fonda līdzekļiem iegādāts moderns drons, piesaistot Latvijas Zivju fonda finansējumu 4000,00 EUR.

Sagatavoti materiāli par Liepājas ezeru žurnālam “Copes Lietas” un TV raidījumam “Te”.

2021.gada augustā pie Usmas ezera notika Liepājas skolnieku vasaras nometne par ezeru apsaimniekošanu (makšķerēšana, zveja, kontrole, teritoriju kopšana), finansēja Latvijas Zivju fonds.

Laivu reģistrācija un konsultācijas par Liepājas ezeru – visu gadu

  • Atjaunots:
  • 6. februāris, 2022