Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Ezeri

Liepāja vienmēr ir valdzinājusi ar dabas tuvumu, ko izskaidro tās īpašā atrašanās vieta – starp ezeru un jūru. Liepājai ir plaša jūras piekraste, ūdenskrātuves un zaļās zonas, kas kopā veido tikai Liepājai raksturīgo noskaņu un sniedz iedzīvotājiem iespēju atpūsties kvalitatīvā un ekoloģiskā vidē.

Liepājas ezers

Liepājas ezers ir lagūnas tipa ezers, kas veidojies, atkāpjoties Baltijas jūrai. Ezers un apkārtējās pļavas ir iekļautas dabas liegumā “Liepājas ezers” un ir Eiropas nozīmes īpaši aizsargājama “Natura 2000” teritorija, jo ir nozīmīga ūdensputnu ligzdošanas un caurceļošanas vieta. Šeit ligzdo 27, ziemo – 10 un migrācijas laikā barojas 50 īpaši aizsargājamas putnu sugas. Tāpat ezera apkārtnē konstatēta 41 aizsargājamo augu suga.

Liepājas ezers ir populāra makšķerēšanas un atpūtas vieta. Ar jūru to savieno Tirdzniecības kanāls, kur atrodas laivu un katamarānu nomas punkti. Divās vietās pie ezera uzstādīti putnu vērošanas torņi – Lauku ielas galā un uz Zirgu salas izveidotā Golodova dambja.

Liepājas ezeram ir izstrādāts dabas aizsardzības plāns, kas izstrādāts, lai:

  1. Saglabātu teritorijas bioloģiskās vērtības – Latvijas un Eiropas nozīmes aizsargājamos biotopus, putnus, zivis, zīdītājus, bezmugurkaulniekus, augus un tiem raksturīgās sugas,
  2. Sabalansētu starptautiski nozīmīgas putnu vietas saglabāšanu ar ilgtspējīgu rekreatīvo resursu izmantošanu.

Tāpat Liepājas ezera aizsardzību regulē

Tosmares ezers

Tosmares ezers arī ir lagūnas tipa ezers, bet dabisku procesu rezultātā ir gandrīz aizaudzis. Patlaban neaizauguši palikuši aptuveni 12% no ezera kādreizējās platības. Aizaugušo krastu dēļ ezers nav pieejams.

Tajā pašā laikā ezers un tam pieguļošās pļavas ir nozīmīgas ūdensputnu ligzdošanas, barošanās, kā arī atpūtas vieta to caurceļošanas laikā. Tosmares ezers noteikts kā dabas liegums, jo šeit konstatētas ap 20 retu, apdraudētu augu sugu.

Tosmares ezera aizsardzību regulē

Beberliņu ūdenskrātuve

Beberliņu karjers ir mākslīga ūdenskrātuve un atrodas Liepājas pilsētas ziemeļu daļā, Karostā. Ūdenskrātuve izveidojusies smilšu ieguves rezultātā, kas bija nepieciešams militāro objektu būvniecības vajadzībām. Karjera krasti daudzviet klāti smalkām, baltām smiltīm, līdzīgām kā pludmalē. Līdz ar to liepājnieki arvien biežāk izvēlas šo vietu atpūtai.

Šobrīd Beberliņu teritorija tiek plaši izmantota rekreācijā gan ziemā, gan vasarā. Tā ir populāra aktīvās atpūtas un pikniku vieta, kur var izmēģināt spēkus veikparka trasē vai trošu atrakciju parkā, laivot vai vienkārši baudīt saules starus gleznaina piejūras priežu meža ielokā. Ap ūdenskrātuvi attīstās arī citi tūrisma objekti – kempings, gaisa šķēršļu trase, baskāju taka.

Tāpat pie ūdenskrātuves izveidota peldvieta, kurai piešķirts arī Zilā karoga statuss.

Noderīgi 

  • Atjaunots:
  • 5. novembris, 2021