Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Gaisa kvalitāte

Liepājā nepārtrauktā automātiskā režīmā tiek nodrošināti gaisa kvalitātes mērījumi.

Gaisa monitoringa fona stacija atrodas Ganību ielā 106, transporta piesārņojuma avotu ietekmes stacija atrodas Ezerlīču ielā 1. Novērojumu stacijas galvenais uzdevums ir sniegt informācija par gaisa kvalitāti un salīdzināt faktisko stāvokli ar noteiktajiem kvalitātes normatīviem. Gaisa kvalitātes monitoringa mērķis ir novērst kaitējumu cilvēka veselībai vai videi. 

Gaisa kvalitātes operatīvie dati tiešsaistes režīmā pieejami tīmekļvietnē videscentrs.lv

Lai uzlabotu gaisa kvalitāti pilsētā, ir izstrādāta Liepājas pilsētas gaisa kvalitātes uzlabošanas rīcības programma 2021.–2025. gadam

Tiešsaistes informācija par gaisa kvalitāti (putekļu monitorings) pieejama Valsts vides dienesta tīmekļvietnē www.vvd.gov.lv/lv/liepaja

Ikmēneša informācija par gaisa kvalitāti pieejama Latvijas Vides , ģeoloģijas un meteoroloģijas centra tīmekļvietnē videscentrs.lvgmc.lv

Gaisa kvalitātes normatīvus nosaka Ministru kabineta noteikumi Nr. 1290 “Noteikumi par gaisa kvalitāti

Par piesārņojumu (smakas, putekļi, troksnis) iedzīvotāji var ziņot

  • Valsts vides dienestam tālrunis: 26 338 800 (24/7)
  • Liepājas pašvaldības administrācijas Vides nodaļai, tālrunis: 63 404 745 (darba dienās Pr. 8.30–18.00, Ot.–Ce. 8.30–17.00, Pk. 8.30–16.00).
  • Atjaunots:
  • 10. marts, 2022