Skolēniem no trūcīgām un maznodrošinātām ģimenēm brīvpusdienu vietā būs kartes pārtikas iegādei25. marts, 2020Sociālais atbalsts

  Trešdien, 25. martā Liepājas pilsētas domes ārkārtas sēdē tika pieņemts lēmums, kas nosaka, ka, ņemot vērā valstī izsludināto ārkārtējo stāvokli un skolās ieviesto attālināto mācību modeli, turpmāk skolēniem no sociāli mazaizsargātām personu grupām brīvpusdienu vietā būs iespēja saņemt karti pārtikas iegādei 25 eiro vērtībā.

  Lēmums pieņemts, lai laikā, kad valstī ir izsludināta ārkārtējā situācija, atbalstītu Liepājas pilsētas izglītojamos, kuru ģimenēm piešķirts trūcīgās vai maznodrošinātās ģimenes statuss un kuriem pienākas ēdināšanas maksas atvieglojumi skolā. Papildus ir noteikta kārtība, kādā attālinātā mācību procesa laikā izglītojamie var saņemt pašvaldības atbalstu.

  Pabalsta izsniegšanas termiņš noteikts no 2020. gada 25. marta līdz 14. aprīlim. Pārtikas kartes būs paredzētas izlietošanai veikalu tīklā “TOP!”, aizliedzot iegādāties preces no konkrētām preču grupām, piemēram, alkoholu, ar tehnoloģijām saistītas preces u.tml. Attiecībā uz skolēniem no maznodrošinātām un trūcīgām ģimenēm, Liepājas pilsētas Izglītības pārvalde koordinēs pārtikas karšu nodošanu izglītības iestādei, kuras sociālais pedagogs pret vecāka parakstu to nodos lietošanai.

  Ar katru no šīm ģimenēm skolas sociālais pedagogs sazināsies personīgi, lai vienotos par kartes nodošanu, vecākiem pašiem nekur nav jāvēršas.

  Savukārt tām ģimenēm, kurām nav piešķirts maznodrošinātas vai trūcīgas ģimenes statuss, bet izglītojamajiem ir piešķirti ēdināšanas maksas atvieglojumi un ģimene šajā laikā ir nonākusi krīzes situācijā, tai jāvēršas Liepājas pilsētas pašvaldības iestādē “Liepājas pilsētas Domes Sociālais dienests” pēc pašvaldības atbalsta. Tālrunis informācijai: 63 489 655.

  Informāciju sagatavoja

  Daiga Kļaviņa
  Liepājas pilsētas domes priekšsēdētāja padomniece sabiedrisko attiecību jautājumos
  Tālrunis: 63 404 722
  E-pasts: daiga.klavina@liepaja.lv