Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Ģimenes asistenta pakalpojums

Ģimenes asistenta pakalpojums nodrošina ģimenēm ar bērniem atbalstu un apmācību sociālo prasmju apgūšanā, bērnu aprūpē un audzināšanā, mājsaimniecības vadīšanā.

Ģimenes asistenta pakalpojumu ir tiesības saņemt:

  • līdz 10 stundām nedēļā – ģimenei, kurai nav pietiekamu prasmju un iemaņu bērnu audzināšanā un aprūpē,
  • līdz 15 stundām nedēļā – ģimenei, kurā vismaz viens no vecākiem ir persona ar garīga rakstura traucējumiem, un kurai ir nepieciešams atbalsts un apmācība sociālo prasmju apgūšanā, bērnu audzināšanā un aprūpē.

Ģimenes asistenta pakalpojumu var saņemt, vēršoties Sociālā dienesta Sociālo pakalpojumu daļā, E. Veidenbauma ielā 3, 217. kabinetā. Tālrunis papildu informācijai: 63 489 674.

Pakalpojuma saņemšanas nosacījumus nosaka Liepājas pilsētas domes saistošie noteikumi Nr.2 “Par Liepājas pilsētas pašvaldības sociālajiem pakalpojumiem”.

*** Pakalpojuma "Ģimenes asistenta pakalpojums" apraksts pieejams valsts pārvaldes pakalpojumu portālā www.latvija.lv