Iedzīvotāji aicināti iesaistīties Liepājas pieteikuma sagatavošanā Eiropas kultūras galvaspilsētas 2027 titula iegūšanai3. novembris, 2020Kultūra

  1 no 1

  Lai sniegtu pēc iespējas plašākam cilvēku lokam iespēju iesaistīties Liepājas pieteikuma sagatavošanā Eiropas kultūras galvaspilsētas 2027 titula iegūšanai un saistībā ar dažādiem valstī esošajiem klātienes tikšanas ierobežojumiem, sabiedrības iesaiste tiek organizēta attālināti, izmantojot elektroniskās saziņas rīkus.

  Liepājas pilsēta gatavo pieteikumu titula “Eiropas kultūras galvaspilsēta 2027” iegūšanai un šajā procesā ļoti svarīga ir gan visas sabiedrības, gan arī īpaši kultūras nozares ekspertu un kultūras lietotāju iesaiste un viedoklis.

  Iepriekš paredzētas klātienes darba grupu sesijas tiek pārceltas elektroniskās saziņas rīku vidē.

  “Liepājas pilsētai vienmēr ir bijis svarīgi nodrošināt sabiedrības līdzdalību pilsētas attīstības procesos un uzklausīt liepājnieku viedokli. Rosinām gan Liepājas iedzīvotājus, gan ekspertus ārpus mūsu pilsētas robežām, kuriem ir būtisks un svarīgs Liepājas kultūras dzīves procesos notiekošais, dalīties savos priekšstatos, redzējumā un sniegt vērtējumu gan par esošo situāciju, gan potenciālajām tēmām, kas ilgtermiņā spētu radītu jaunu vērtību gan mūsu pilsētai, gan Eiropai kopumā,” sacīja Liepājas pieteikuma titulam “Eiropas kultūras galvaspilsēta 2027” projekta vadītāja Inta Šoriņa.

  Anketu "Liepāja - Eiropas kultūras galvaspilsēta 2027" iespējams aizpildīt līdz 8. novembrim.

  Anketā ikviens aicināts novērtēt būtiskākās esošās pilsētas attīstības prioritātes, noteikt Liepājas vērtības Latvijas un Eiropas mērogā, unikālo Liepājas kultūras piedāvājumu, ieteikt, kuras no Eiropas vērtībām vai iniciatīvām Liepājai varētu būt saistošas un aktuālas, izteikt viedokli par galvenajiem Liepājas vadmotīviem pārstāvot mūsu pilsētu ceļā uz Eiropas kultūras galvaspilsētas titula iegūšanu u.c.

  Jau ziņots, ka šī gada 15. oktobrī Liepājas pilsētas domes deputāti lēma atbalstīt Liepājas pilsētas dalību un pieteikuma sagatavošanu Eiropas kultūras galvaspilsētas nosaukuma piešķiršanas 2027. gadam priekšatlases konkursam.

  Par Liepājas galvenajiem mērķiem Eiropas kultūras galvaspilsētas 2027. gadam programmas īstenošanā noteikts - veicināt Liepājas pilsētas ekonomisko izaugsmi, kā arī atpazīstamību vietējās un starptautiskajās mērķauditorijās; rosināt Liepājas iedzīvotāju izglītošanu un līdzatbildību sabiedriski aktīvos procesos, komunikāciju starp dažādu nozaru profesionāļiem, veidojot daudzveidīgus jaunrades procesus un iesaistot dažādās kultūras aktivitātēs; nodrošināt augstvērtīgus kultūras, mākslas un starpnozaru pasākumus; attīstīt kultūras un atpūtas infrastruktūru, kā arī veicināt objektu, kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanu un attīstīšana.

  Liepājas pilsētas pieteikuma sagatavošanai titulam “Eiropas Kultūras galvaspilsēta 2027” izveidota vadības grupa, kuras sastāvā ir Liepājas pilsētas domes priekšsēdētājs Jānis Vilnītis, Liepājas pilsētas domes priekšsēdētāja vietnieks pilsētas attīstības un sadarbības jautājumos Gunārs Ansiņš, Liepājas pilsētas domes priekšsēdētāja vietnieks stratēģiskās plānošanas jautājumos Uldis Sesks, Liepājas pilsētas domes priekšsēdētāja vietnieks kultūras un sporta jautājumos Atis Deksnis, atbildīgā institūcija par pieteikuma izstrādi paredzēta Liepājas pilsētas pašvaldības iestāde “Kultūras pārvalde”, galvenā projekta vadītāja – Inta Šoriņa.

  Informāciju sagatavoja

  Zita Lazdāne
  Liepājas pilsētas pašvaldības administrācijas
  Sabiedrisko attiecību un mārketinga daļas vadītāja
  Tālrunis: 22 017 277
  E-pasts: zita.lazdane@liepaja.lv