Izsoles

Paziņojumi

  1. Sakarā ar to, ka ir nepieciešams precizēt Liepājas valstspilsētas pašvaldības īpašumā vai valdījumā esošās medību platības, tiek atcelta 2022. gada 9. septembrī izsludinātā medību tiesību izsole (Vides aizsardzības fonda komisijas 2022.gada 30. augusta lēmums). Izsoles norises laiks tiks precizēts, interesentus aicinām sekot aktuālajai informācijai pašvaldības tīmekļa vietnes sadaļā Izsoles.
  2. Liepājas valstspilsētas pašvaldības nekustamā īpašuma - zemes vienības daļas ģenerāļa Baloža ielā 37, Liepājā, (kadastra apzīmējums 1700 002 0452 8001) - apbūves tiesības izsole ar mērķi - krematorijas un tās funkcionēšanai nepieciešamo inženierbūvju būvniecība ir apturēta līdz Administratīvās tiesas nolēmumam. Pieteikumus Izsolei varēja iesniegt līdz 2022.gada 22. jūlija plkst. 16.00. Kontaktinformācija: Iveta Gulbe, Liepājas pilsētas pašvaldības iestāde "Nekustamā īpašuma pārvalde", tālrunis: 26 451 922, e-pasts: iveta.gulbe@liepaja.lv

Izsoles

Šobrīd Liepājas pašvaldībā ir aktuāla viena neapdzīvojamās telpas nomas tiesību izsole un trīs nekustamā īpašuma elektroniskās izsoles ar augšupejošu soli.

  1. Neapdzīvojamās telpas Graudu ielā 43-87A, Liepājā, nomas tiesību izsole. Pieteikšanās līdz 2022. gada 7. oktobra plkst. 10.00.
  2. Trīs nekustamo īpašumu elektronikā izsole vietnē izsoles.ta.gov.lv. Pieteikšanās līdz 2022. gada 30. septembra plkst. 23.59.

1. Liepājas valstspilsētas pašvaldība rīko tai piederošā nekustamā īpašuma neapdzīvojamās telpas Graudu ielā 43-87A, Liepājā, nomas tiesību rakstisku izsoli.

Pieteikšanās termiņš un vieta

No 2022. gada 29. septembra līdz 7. oktobra plkst. 10.00, Liepājas pilsētas pašvaldības iestādē „Nekustamā īpašuma pārvalde” (pieteikumu nodot Informācijas centrā ēkas Peldu ielā 5 pirmā stāva vestibilā).

Izsoles vieta un laiks

2022. gada 7. oktobrī plkst. 10.05 Liepājas pilsētas pašvaldības iestādē „Nekustamā īpašuma pārvalde”, Peldu ielā 5.

Objekta apskates

Iepriekš vienojoties, zvanot uz tālruni 28 640 673, Toms Meiers. 

Kontaktpersona

Ingars Apinis
Tālrunis: 63 470 793
E-pasts: ingars.apinis@liepaja.lv
Liepājas pilsētas pašvaldības iestādes "Nekustamā īpašuma pārvalde" Mājokļu nodaļā, Peldu ielā 5.

Informācija par nomas ojektu

 

2. Liepājas valstspilsētas pašvaldība rīko tai piederošo nekustamo īpašumu elektronisko izsoli ar augšupejošu soli elektronisko izsoļu vietnē izsoles.ta.gov.lv.

Pieteikšanās termiņš un vieta

No 2022. gada 10. septembra plkst. 13.00 līdz 2022. gada 30. septembrim plkst. 23.59,
elektronisko izsoļu vietnē izsoles.ta.gov.lv.

Izsoles vieta un laiks

No 2022. gada 10. septembra plkst. 13.00 līdz 2022. gada 10. oktobrim plkst. 13.00,
elektronisko izsoļu vietnē izsoles.ta.gov.lv.

Nodrošinājums iemaksājams

Līdz 2022. gada 30. septembrim Liepājas pilsētas pašvaldības iestādei "Nekustamā īpašuma pārvalde", reģistrācijas Nr. 90002066769, AS "SEB banka", konta Nr.LV12UNLA0050007588848, maksājuma mērķī norādot objekta adresi.

Samaksas kārtība

2 nedēļu laikā pēc maksājuma paziņojuma saņemšanas.

Objekta apskates

Lai apskatītu izsoles objektus dabā, iepriekš sazināties pa tālruni: 28 640 673

Apskate notiek pirmdienās no pl.13.30 līdz 17.00, trešdienās no pl.09.00 līdz 11.30.

Kontaktpersona

Sandra Dzelze
Tālrunis: 63 404 783
E-pasts: sandra.dzelze@liepaja.lv
Liepājas pilsētas pašvaldības iestādes "Nekustamā īpašuma pārvalde" Mājokļu nodaļā, Peldu ielā 5.

Izsolē tiks piedāvāti šādi īpašumi:

  1. Neapdzīvojamā telpa Talsu ielā 51-1N, Liepājā, kadastra Nr. 17009032209, ar kopējo platību 50,2 kv.m. Nekustamā īpašuma nosacītā cena – 2600 EUR, izsoles solis - 100 EUR, nodrošinājums - 260 EUR.
  2. Izsolē tiks piedāvāts neizīrēts dzīvoklis Talsu ielā 51-5, Liepājā, kadastra Nr. 17009032207, ar kopējo platību 25,5 kv.m. Nekustamā īpašuma nosacītā cena – 1500 EUR, izsoles solis - 100 EUR, nodrošinājums - 150 EUR.
  3. Izsolē tiks piedāvāts neizīrēts dzīvoklis Talsu ielā 51-6, Liepājā, kadastra Nr. 17009032208, ar kopējo platību 25,7 kv.m. Nekustamā īpašuma nosacītā cena – 1500 EUR, izsoles solis - 100 EUR, nodrošinājums - 150 EUR.

Nomas tiesību izsoļu rezultāti

Skatīt: Izsoļu rezultāti