Izsoles

1. Liepājas pilsētas pašvaldības nekustamā īpašuma - zemesgabala Zirgu salā 2 (kadastra nr. 1700 025 0001), daļas zemes nomas tiesības izsole.

Zemesgabala platība – 482 kv.m saskaņā ar zemes vienības daļas plānu. Zemesgabala lietošanas mērķis:

Pieteikšanās termiņš un vieta Pieteikumu Izsolei var iesniegt Liepājā, Liepājas pilsētas pašvaldības iestādei “Nekustamā īpašuma pārvalde” (Peldu ielā 5, Liepājā, LV-3400) līdz 2020. gada 30. oktobra plkst. 16.00.
Izsoles vieta un laiks Izsoles pieteikumi tiek atvērti 2020. gada 2. novembra plkst. 14,00 Liepājas pilsētas domes ēkas zālē (Rožu ielā 6, Liepājā).
Nodrošinājums iemaksājams Līdz pieteikuma iesniegšanai, izsoles dalībnieks iemaksā Liepājas pilsētas pašvaldības iestādes “Nekustamā īpašuma pārvalde”, adrese: Peldu iela 5, Liepāja, reģistrācijas Nr.90002066769, AS “SEB Banka”, UNLALV2X, kontā: LV12UNLA0050007588848, subkonts 7540007500, izsoles nodrošinājumu 200 EUR (divi simti  euro), maksājumā norādot mērķi “Nekustamā īpašuma Zirgu salā 2 zemes nomas tiesības izsoles nodrošinājums”;
Samaksas kārtība Pēc izsoles rezultātu paziņošanas, izsoles uzvarētājam ir pienākums 1 (viena)  mēneša laikā iemaksāt drošības naudu  200 EUR (divi simti euro)  Liepājas pilsētas pašvaldības iestādes “Nekustamā īpašuma pārvalde”, Peldu ielā 5, Liepāja, LV-3401, reģistrācijas Nr.90002066769, norēķinu kontā: AS “SEB Banka”, UNLALV2X,  LV12UNLA0050007588848, subkonts 7540007500,  maksājuma mērķī norādot  “Nekustamā īpašuma Zirgu salā 2 zemes nomas tiesības drošības nauda”
Uzziņas Iveta Gulbe
speciāliste zemes nomas jautājumos
Liepājas pilsētas pašvaldības iestāde "Nekustamā īpašuma pārvalde"
Tālrunis: 26 451 922
E-pasts: iveta.gulbe@liepaja.lv

2. Liepājas pilsētas pašvaldība rīko tai piederošo nekustamo īpašumu elektroniskās izsoles ar augšupejošu soli elektronisko izsoļu vietnē izsoles.ta.gov.lv.

Pieteikšanās termiņš un vieta No 2020. gada 22. septembra plkst. 13.00 līdz 2020. gada 12. oktobrim plkst. 23.59,
elektronisko izsoļu vietnē izsoles.ta.gov.lv.
Izsoles vieta un laiks No 2020. gada 22. septembra plkst. 13.00 līdz 2020. gada 22. oktobrim plkst. 13.00,
elektronisko izsoļu vietnē izsoles.ta.gov.lv.
Nodrošinājums iemaksājams Līdz 2020. gada 12. oktobrim Liepājas pilsētas pašvaldības iestādei "Nekustamā īpašuma pārvalde", reģistrācijas Nr. 90002066769, AS "SEB banka", konta Nr.LV12UNLA0050007588848, maksājuma mērķī norādot objekta adresi.
Samaksas kārtība 2 nedēļu laikā pēc maksājuma paziņojuma saņemšanas.
Objekta apskate Lai apskatītu izsoles objektus dabā, iepriekš sazināties pa tālruni: 20 225 289. Apskate notiek pirmdienās no pl.13.30 līdz 17.00, trešdienās no pl. 09.00 līdz 11.30.
Uzziņas Tālrunis: 63 404 783
E-pasts: sandra.dzelze@liepaja.lv
Liepājas pilsētas pašvaldības iestādes "Nekustamā īpašuma pārvalde" Mājokļu nodaļā, Peldu ielā 5.

Izsolē tiks piedāvāti šādi īpašumi:

 1. Dzīvokļa īpašums Oskara Kalpaka ielā 52/56-10, Liepājā
  Skatīt: izsoles noteikumi (.pdf)
  Kadastra Nr. 17009030644, ar kopējo platību 23,8 kv.m, kas atrodas 4-stāvu 100 dzīvokļu dzīvojamās ēkas 2.stāvā. Nekustamā īpašuma nosacītā cena – 3040,00 EUR, izsoles solis - 100,00 EUR, nodrošinājums - 300,00 EUR.
 2. Dzīvokļa īpašums 1905. gada ielā 30-6, Liepājā
  Skatīt: izsoles noteikumi (.pdf)
  Kadastra Nr. 17009030093, ar kopējo platību 49 kv.m, kas atrodas 2-stāvu 6 dzīvokļu dzīvojamās ēkas 2. stāvā. Nekustamā īpašuma nosacītā cena – 5800 EUR, izsoles solis – 100EUR, nodrošinājums – 580 EUR.
 3. Dzīvokļa īpašums Dorupes ielā 23-3, Liepājā
  Skatīt: izsoles noteikumi (.pdf)
  Kadastra Nr. 17009030611, ar kopējo platību 21,9 kv.m, kas atrodas 2-stāvu 11 dzīvokļu dzīvojamās ēkas 1. stāvā. Nekustamā īpašuma nosacītā cena – 2500 EUR, izsoles solis – 100 EUR,  nodrošinājums – 250  EUR.
 4. Dzīvokļa īpašums Emīlijas ielā 12-3, Liepājā
  Skatīt: izsoles noteikumi (.pdf)
  Kadastra Nr. 17009030845, ar kopējo platību 42,8 kv.m, kas atrodas 2-stāvu 8 dzīvokļu dzīvojamās ēkas 1. stāvā. Nekustamā īpašuma nosacītā cena – 3700  EUR, izsoles solis – 100  EUR, nodrošinājums – 370  EUR.
 5. Dzīvokļa īpašums Jelgavas ielā 12-6, Liepājā,
  Skatīt: izsoles noteikumi (.pdf)
  Kadastra Nr. 17009028803, ar kopējo platību 24,8 kv.m, kas atrodas 2-stāvu 13 dzīvokļu dzīvojamās ēkas 2. stāvā. Nekustamā īpašuma nosacītā cena – 2800  EUR, izsoles solis – 100  EUR, nodrošinājums – 280  EUR.
 6. Dzīvokļa īpašums Kurzemes ielā 8-10, Liepājā
  Skatīt: izsoles noteikumi (.pdf)
  Kadastra Nr. 17009030475, ar kopējo platību 37,9 kv.m, kas atrodas 2-stāvu 7 dzīvokļu dzīvojamās ēkas 2. stāvā. Nekustamā īpašuma nosacītā cena – 3700  EUR, izsoles solis – 100  EUR, nodrošinājums – 370  EUR.
 7. Dzīvokļa īpašums Lāčplēša ielā 55-5, Liepājā
  Skatīt: izsoles noteikumi (.pdf)
  Kadastra Nr. 17009033160, ar kopējo platību 35,5 kv.m, kas atrodas 2-stāvu 6 dzīvokļu dzīvojamās ēkas 2. stāvā. Nekustamā īpašuma nosacītā cena – 3600  EUR, izsoles solis – 100 EUR, nodrošinājums – 360 EUR.
 8. Dzīvokļa īpašums Pīlādžu ielā 33-5, Liepājā
  Skatīt: izsoles noteikumi (.pdf)
  Kadastra Nr. 17009030994, ar kopējo platību 25,2 kv.m, kas atrodas 2-stāvu 15 dzīvokļu dzīvojamās ēkas 2.stāvā. Nekustamā īpašuma nosacītā cena – 3100 EUR, izsoles solis – 100  EUR, nodrošinājums – 310  EUR.
 9. Dzīvokļa īpašums Pīlādžu ielā 33-6, Liepājā
  Skatīt: izsoles noteikumi (.pdf)
  Kadastra Nr. 17009031004, ar kopējo platību 30,9 kv.m, kas atrodas 2-stāvu 15 dzīvokļu dzīvojamās ēkas 2. stāvā. Nekustamā īpašuma nosacītā cena – 3700  EUR, izsoles solis – 100  EUR, nodrošinājums – 370 EUR.
 10. Dzīvokļa īpašums Zāļu ielā 30-3, Liepājā
  Skatīt: izsoles noteikumi (.pdf)
  Kadastra Nr. 17009030788, ar kopējo platību 31,2 kv.m, kas atrodas 2-stāvu 7 dzīvokļu dzīvojamās ēkas 1. stāvā. Nekustamā īpašuma nosacītā cena – 3100  EUR, izsoles solis – 100  EUR, nodrošinājums – 310  EUR.
 11. Neapdzīvojamās telpas Kuršu ielā 11/13-28N, Liepājā
  Skatīt: izsoles noteikumi (.pdf)
  Kadastra Nr. 17009031676, ar kopējo platību 11,2 kv.m, (atsevišķa vienstāva noliktavas ēka nekustamā īpašuma sastāvā, kas sastāv  divām būvēm un zemes). Nekustamā īpašuma nosacītā cena – 600 EUR, izsoles solis –100  EUR,  nodrošinājums – 60 EUR.

3. Liepājas pilsētas pašvaldība rīko tai piederošo nekustamo īpašumu elektroniskās izsoles ar augšupejošu soli elektronisko izsoļu vietnē izsoles.ta.gov.lv.

Pieteikšanās termiņš un vieta No 2020. gada 23. oktobra plkst. 13.00 līdz 2020. gada 12. novembrim plkst. 23.59,
elektronisko izsoļu vietnē izsoles.ta.gov.lv.
Izsoles vieta un laiks No 2020. gada 23. oktobra plkst. 13.00 līdz 2020. gada 23. novembrim plkst. 13.00,
elektronisko izsoļu vietnē izsoles.ta.gov.lv.
Nodrošinājums iemaksājams Līdz 2020. gada 12. novembrim Liepājas pilsētas pašvaldības iestādei "Nekustamā īpašuma pārvalde", reģistrācijas Nr. 90002066769, AS "SEB banka", konta Nr.LV12UNLA0050007588848, maksājuma mērķī norādot objekta adresi
Samaksas kārtība 1 (viena) mēneša laikā pēc maksājuma paziņojuma saņemšanas.
Objekta apskate Lai apskatītu izsoles objektus dabā, iepriekš sazināties pa tālruni: 20 225 289. Apskate notiek pirmdienās no pl.13.30 līdz 17.00, trešdienās no pl. 09.00 līdz 11.30.
Uzziņas Tālrunis: 63 404 783
E-pasts: sandra.dzelze@liepaja.lv
Liepājas pilsētas pašvaldības iestādes "Nekustamā īpašuma pārvalde" Mājokļu nodaļā, Peldu ielā 5.

Izsolē tiks piedāvāti šādi īpašumi:

 1. Neapbūvēts zemes gabals Jelgavas ielā 39, Liepājā, kadastra Nr.1700 021 0202, ar kopējo platību 1320 kv.m
  Skatīt: izsoles noteikumi (.pdf)
  Nekustamā īpašuma nosacītā cena – 7500 EUR, izsoles solis – 500 EUR, nodrošinājums - 1750 EUR;
 2. Neapbūvēts zemes gabals Kuldīgas ielā 26A, Liepājā, kadastra Nr.1700 014 0273, ar kopējo platību 693 kv.m
  Skatīt: izsoles noteikumi (.pdf)
  Nekustamā īpašuma nosacītā cena – 4500 EUR, izsoles solis - 300 EUR, nodrošinājums 450 EUR;
 3. Neapbūvēts zemes gabals Miltu ielā 3, Liepājā, kadastra Nr.1700 021 0137, ar kopējo platību 609 kv.m
  Skatīt: izsoles noteikumi (.pdf)
  Nekustamā īpašuma nosacītā cena – 14300 EUR, izsoles solis - 500 EUR, nodrošinājums – 1430 EUR;
 4. Neapbūvēts zemes gabals Šaurajā ielā 6, Liepājā, kadastra Nr.1700 032 0307, ar kopējo platību 656 kv.m
  Skatīt: izsoles noteikumi (.pdf)
  Nekustamā īpašuma nosacītā cena – 32300 EUR, izsoles solis - 500 EUR, nodrošinājums – 3230 EUR.

4. Liepājas pilsētas pašvaldība rīko tai piederošo nekustamo īpašumu elektroniskās izsoles ar augšupejošu soli elektronisko izsoļu vietnē izsoles.ta.gov.lv.

Pieteikšanās termiņš un vieta No 2020. gada 23. oktobra plkst. 13.00 līdz 2020. gada 12. novembrim plkst. 23.59,
elektronisko izsoļu vietnē izsoles.ta.gov.lv.
Izsoles vieta un laiks No 2020. gada 23. oktobra plkst. 13.00 līdz 2020. gada 23. novembrim plkst. 13.00,
elektronisko izsoļu vietnē izsoles.ta.gov.lv.
Nodrošinājums iemaksājams Līdz 2020. gada 12. novembrim Liepājas pilsētas pašvaldības iestādei "Nekustamā īpašuma pārvalde", reģistrācijas Nr. 90002066769, AS "SEB banka", konta Nr.LV12UNLA0050007588848, maksājuma mērķī norādot objekta adresi
Samaksas kārtība 2 nedēļu laikā pēc maksājuma paziņojuma saņemšanas.
Objekta apskate Lai apskatītu izsoles objektus dabā, iepriekš sazināties pa tālruni: 20 225 289. Apskate notiek pirmdienās no pl.13.30 līdz 17.00, trešdienās no pl. 09.00 līdz 11.30.
Uzziņas Tālrunis: 63 404 783
E-pasts: sandra.dzelze@liepaja.lv
Liepājas pilsētas pašvaldības iestādes "Nekustamā īpašuma pārvalde" Mājokļu nodaļā, Peldu ielā 5.

Izsolē tiks piedāvāti šādi īpašumi:

 1. Dzīvokļa īpašums Aldaru ielā 31/33-5, Liepājā
  Skatīt: izsoles noteikumi (.pdf)
  Kadastra Nr.17009030096, ar kopējo platību 48,6 kv.m, kas atrodas 2-stāvu 8 dzīvokļu dzīvojamās ēkas 2.stāvā. Nekustamā īpašuma nosacītā cena – 5200 EUR, izsoles solis – 100 EUR, nodrošinājums - 520 EUR.
 2. Dzīvokļa īpašums Brīvības ielā 89-9A, Liepājā
  Skatīt: izsoles noteikumi (.pdf)
  Kadastra Nr. 17009031130, ar kopējo platību 21,6 kv.m, kas atrodas 3-stāvu 15 dzīvokļu dzīvojamās ēkas 2.stāvā. Nekustamā īpašuma nosacītā cena – 2200 EUR, izsoles solis - 100 EUR.
 3. Dzīvokļa īpašums Lāčplēša ielā 17-24, Liepājā
  Skatīt: izsoles noteikumi (.pdf)
  Kadastra Nr.17009031711, ar kopējo platību 52,3 kv.m, kas atrodas 2-stāvu 2 dzīvokļu dzīvojamās ēkas 2.stāvā. Nekustamā īpašuma nosacītā cena – 5100 EUR, izsoles solis - 100 EUR.
 4. Dzīvokļa īpašums Nākotnes ielā 17-15, Liepājā
  Skatīt: izsoles noteikumi (.pdf)
  Kadastra Nr.17009032181, ar kopējo platību 29,9 kv.m, kas atrodas 2-stāvu 16 dzīvokļu dzīvojamās ēkas 2.stāvā. Nekustamā īpašuma nosacītā cena – 1800 EUR, izsoles solis - 100 EUR.
 5. Dzīvokļa īpašums Nākotnes ielā 19-10, Liepājā
  Skatīt: izsoles noteikumi (.pdf)
  Kadastra Nr.17009033487, ar kopējo platību 30,9 kv.m, kas atrodas 2-stāvu 20 dzīvokļu dzīvojamās ēkas 1.stāvā. Nekustamā īpašuma nosacītā cena – 1600 EUR, izsoles solis - 100 EUR.
 6. Dzīvokļa īpašums Rīgas ielā 59-3, Liepājā
  Skatīt: izsoles noteikumi (.pdf)
  Kadastra Nr.17009030454, ar kopējo platību 39,4 kv.m, kas atrodas 3-stāvu 7 dzīvokļu dzīvojamās ēkas 2.stāvā. Nekustamā īpašuma nosacītā cena – 4000 EUR, izsoles solis - 100 EUR.
 7. Dzīvokļa īpašums Tirgus ielā 19-6, Liepājā
  Skatīt: izsoles noteikumi (.pdf)
  kadastra Nr.17009031035, ar kopējo platību 19,8 kv.m, kas atrodas 2-stāvu 3 dzīvokļu dzīvojamās ēkas 2.stāvā. Nekustamā īpašuma nosacītā cena – 2100 EUR, izsoles solis - 100 EUR.
 8. Dzīvokļa īpašumam Tirgus ielā 19-7, Liepājā
  Skatīt: izsoles noteikumi (.pdf)
  Kadastra Nr.17009031038, ar kopējo platību 8,4 kv.m, kas atrodas 2-stāvu 3 dzīvokļu dzīvojamās ēkas 2.stāvā. Nekustamā īpašuma nosacītā cena – 600 EUR, izsoles solis - 60 EUR.
 9. Neapdzīvojamās telpas Piltenes ielā 1-2N, Liepājā
  Skatīt: izsoles noteikumi (.pdf)
  Kadastra Nr.17009029374, ar kopējo platību 157,8 kv.m, kas atrodas 3-stāvu 20 dzīvokļu dzīvojamās ēkas -1.(pagraba) stāvā. Nekustamā īpašuma nosacītā cena – 1400 EUR, izsoles solis - 100 EUR.

5. Liepājas pilsētas pašvaldība rīko tai piederošo nekustamo īpašumu elektroniskās izsoles ar augšupejošu soli elektronisko izsoļu vietnē izsoles.ta.gov.lv.

Pieteikšanās termiņš un vieta No 2020. gada 23. oktobra plkst. 13.00 līdz
2020. gada 12. novembrim plkst. 23.59,
elektronisko izsoļu vietnē izsoles.ta.gov.lv.
Izsoles vieta un laiks No 2020. gada 23. oktobra plkst. 13.00 līdz
2020. gada 23. novembrim plkst. 13.00,
elektronisko izsoļu vietnē izsoles.ta.gov.lv.
Nodrošinājums iemaksājams Līdz 2020. gada 12. novembrim Liepājas pilsētas pašvaldības
iestādei "Nekustamā īpašuma pārvalde", reģistrācijas Nr. 90002066769,
AS "SEB banka", konta Nr.LV12UNLA0050007588848,
maksājuma mērķī norādot objekta adresi.
Samaksas kārtība 1 mēneša laikā pēc maksājuma paziņojuma saņemšanas.
Objekta apskates Lai apskatītu izsoles objektus dabā, sazināties pa tālruni: 20 225 289.
Uzziņas Tālrunis: 63 404 783
E-pasts: sandra.dzelze@liepaja.lv
Liepājas pilsētas pašvaldības iestādes "Nekustamā īpašuma pārvalde"
Mājokļu nodaļā, Peldu ielā 5.

Izsolē tiks piedāvāts šāds īpašums:

Nekustamais īpašums Mirdzas Ķempes ielā 16A, Liepājā

Kadastra Nr. 17000440194, kas sastāv no zemesgabala 545 kv.m platībā, uz kura atrodas 3-stāvu biroju ēka ar kopējo platību 710 kv.m. Nekustamā īpašuma nosacītā cena – 42780 EUR, izsoles solis – 500 EUR, nodrošinājums – 4280 EUR.