Izsoles

1. Liepājas pilsētas pašvaldība rīko tai piederošo nekustamo īpašumu elektroniskās izsoles ar augšupejošu soli elektronisko izsoļu vietnē izsoles.ta.gov.lv, kurā tiks piedāvāti šādi īpašumi:

 1. Nekustamais īpašums Ģenerāļa Dankera ielā 1, Liepājā
  Skatīt: izsoles noteikumi (.pdf)
  Kadastra Nr.17000020256, kas sastāv no zemesgabala 2367 kv.m platībā, uz kura atrodas 2-stāvu 4 dzīvokļu dzīvojamā ēka ar kopējo platību 588 kv.m. Nekustamā īpašuma nosacītā cena – 17760,00 EUR, izsoles solis - 500,00 EUR, nodrošinājums – 1776,00 EUR.
 2. Dzīvokļa īpašums Oskara Kalpaka ielā 52/56-10, Liepājā
  Skatīt: izsoles noteikumi (.pdf)
  Kadastra Nr.17009030644, ar kopējo platību 23,8 kv.m, kas atrodas 4-stāvu 100 dzīvokļu dzīvojamās ēkas 2.stāvā. Nekustamā īpašuma nosacītā cena – 3800,00 EUR, izsoles solis - 100,00 EUR, nodrošinājums - 380,00 EUR.
 3. Dzīvokļa īpašums Oskara Kalpaka ielā 52/56-56, Liepājā
  Skatīt: izsoles noteikumi (.pdf)
  Kadastra Nr.17009033157, ar kopējo platību 21,3 kv.m, kas atrodas 4-stāvu 100 dzīvokļu dzīvojamās ēkas 3.stāvā. Nekustamā īpašuma nosacītā cena – 3400,00 EUR, izsoles solis - 100,00 EUR, nodrošinājums - 340,00 EUR.
 4. Dzīvokļa īpašums Oskara Kalpaka ielā 52/56-112, Liepājā
  Skatīt: izsoles noteikumi (.pdf)
  Kadastra Nr.17009033153, ar kopējo platību 21,6 kv.m, kas atrodas 4-stāvu 100 dzīvokļu dzīvojamās ēkas 2.stāvā. Nekustamā īpašuma nosacītā cena – 3500,00 EUR, izsoles solis - 100,00 EUR, nodrošinājums - 350,00 EUR.
 5. Dzīvokļa īpašums Oskara Kalpaka ielā 64-6, Liepājā
  Skatīt: izsoles noteikumi (.pdf)
  Kadastra Nr.17009032299, ar kopējo platību 16,5 kv.m, kas atrodas 4-stāvu 76 dzīvokļu dzīvojamās ēkas 1.stāvā. Nekustamā īpašuma nosacītā cena – 2500,00 EUR, izsoles solis - 100,00 EUR, nodrošinājums - 250,00 EUR.
 6. Dzīvokļa īpašums Oskara Kalpaka ielā 64-14, Liepājā
  Skatīt: izsoles noteikumi (.pdf)
  Kadastra Nr.17009031807, ar kopējo platību 12 kv.m, kas atrodas 4-stāvu 76 dzīvokļu dzīvojamās ēkas 2.stāvā. Nekustamā īpašuma nosacītā cena – 1900,00 EUR, izsoles solis - 100,00 EUR, nodrošinājums - 190,00 EUR.
 7. Dzīvokļa īpašums Oskara Kalpaka ielā 64-32, Liepājā
  Skatīt: izsoles noteikumi (.pdf)
  Kadastra Nr.17009031797, ar kopējo platību 12,2 kv.m, kas atrodas 4-stāvu 76 dzīvokļu dzīvojamās ēkas 4.stāvā. Nekustamā īpašuma nosacītā cena – 2000,00 EUR, izsoles solis - 100,00 EUR, nodrošinājums - 200,00 EUR.
 8. Dzīvokļa īpašums Oskara Kalpaka ielā 64-35, Liepājā
  Skatīt: izsoles noteikumi (.pdf)
  Kadastra Nr.17009032130, ar kopējo platību 16,6 kv.m, kas atrodas 4-stāvu 76 dzīvokļu dzīvojamās ēkas 4.stāvā. Nekustamā īpašuma nosacītā cena – 2600,00 EUR, izsoles solis - 100,00 EUR, nodrošinājums - 260,00 EUR.
 9. Dzīvokļa īpašums Oskara Kalpaka ielā 64-44, Liepājā
  Skatīt: izsoles noteikumi (.pdf)
  Kadastra Nr.17009031798, ar kopējo platību 17,1 kv.m, kas atrodas 4-stāvu 76 dzīvokļu dzīvojamās ēkas 1.stāvā. Nekustamā īpašuma nosacītā cena – 2500,00 EUR, izsoles solis - 100,00 EUR, nodrošinājums - 250,00 EUR.
 10. Dzīvokļa īpašums Oskara Kalpaka ielā 64-50, Liepājā
  Skatīt: izsoles noteikumi (.pdf)
  Kadastra Nr.17009032131, ar kopējo platību 17,6 kv.m, kas atrodas 4-stāvu 76 dzīvokļu dzīvojamās ēkas 2.stāvā. Nekustamā īpašuma nosacītā cena – 2900,00 EUR, izsoles solis - 100,00 EUR, nodrošinājums - 290,00 EUR.
 11. Dzīvokļa īpašums Oskara Kalpaka ielā 64-54, Liepājā
  Skatīt: izsoles noteikumi(.pdf)
  Kadastra Nr.17009031802, ar kopējo platību 16,3 kv.m, kas atrodas 4-stāvu 76 dzīvokļu dzīvojamās ēkas 2.stāvā. Nekustamā īpašuma nosacītā cena – 2700,00 EUR, izsoles solis - 100,00 EUR, nodrošinājums - 270,00 EUR.
 12. Dzīvokļa īpašums Oskara Kalpaka ielā 64-63, Liepājā
  Skatīt: izsoles noteikumi (.pdf)
  Kadastra Nr.17009031799, ar kopējo platību 16,8 kv.m, kas atrodas 4-stāvu 76 dzīvokļu dzīvojamās ēkas 3.stāvā. Nekustamā īpašuma nosacītā cena – 2800,00 EUR, izsoles solis - 100,00 EUR, nodrošinājums - 280,00 EUR.
 13. Dzīvokļa īpašums Oskara Kalpaka ielā 64-64, Liepājā
  Skatīt: izsoles noteikumi (.pdf)
  Kadastra Nr.17009031794, ar kopējo platību 16,4 kv.m, kas atrodas 4-stāvu 76 dzīvokļu dzīvojamās ēkas 3.stāvā. Nekustamā īpašuma nosacītā cena – 2700,00 EUR, izsoles solis - 100,00 EUR, nodrošinājums - 270,00 EUR.
 14. Dzīvokļa īpašums Pāvilostas ielā 1-66, Liepājā
  Skatīt: izsoles noteikumi (.pdf)
  Kadastra Nr.17009031750, ar kopējo platību 25,9 kv.m, kas atrodas 5-stāvu 85 dzīvokļu dzīvojamās ēkas 4.stāvā. Nekustamā īpašuma nosacītā cena – 2900,00 EUR, izsoles solis - 100,00 EUR, nodrošinājums - 290,00 EUR.
 15. Dzīvokļa īpašums Pāvilostas ielā 3-42, Liepājā
  Skatīt: izsoles noteikumi (.pdf)
  Kadastra Nr.17009031824, ar kopējo platību 25,8 kv.m, kas atrodas 5-stāvu 55 dzīvokļu dzīvojamās ēkas 1.stāvā. Nekustamā īpašuma nosacītā cena – 2600,00 EUR, izsoles solis - 100,00 EUR, nodrošinājums - 260,00 EUR.
 16. Dzīvokļa īpašums Pāvilostas ielā 5-70, Liepājā
  Skatīt: izsoles noteikumi (.pdf)
  Kadastra Nr.17009031735, ar kopējo platību 35,4 kv.m, kas atrodas 5-stāvu 72 dzīvokļu dzīvojamās ēkas 1.stāvā. Nekustamā īpašuma nosacītā cena – 3800,00 EUR, izsoles solis - 100,00 EUR, nodrošinājums - 380,00 EUR.
 17. Dzīvokļa īpašums Pāvilostas ielā 5-106, Liepājā
  Skatīt: izsoles noteikumi (.pdf)
  Kadastra Nr.17009031736, ar kopējo platību 35,2 kv.m, kas atrodas 5-stāvu 72 dzīvokļu dzīvojamās ēkas 4.stāvā. Nekustamā īpašuma nosacītā cena – 4000,00 EUR, izsoles solis - 100,00 EUR, nodrošinājums - 400,00 EUR.
 18. Dzīvokļa īpašums Pāvilostas ielā 5-114, Liepājā
  Skatīt: izsoles noteikumi (.pdf)
  Kadastra Nr.17009031739, ar kopējo platību 43,2 kv.m, kas atrodas 5-stāvu 72 dzīvokļu dzīvojamās ēkas 4.stāvā. Nekustamā īpašuma nosacītā cena – 4300,00 EUR, izsoles solis - 100,00 EUR, nodrošinājums - 430,00 EUR.
 19. Dzīvokļa īpašums Pāvilostas ielā 5-123, Liepājā
  Skatīt: izsoles noteikumi (.pdf)
  Kadastra Nr.17009031725, ar kopējo platību 35 kv.m, kas atrodas 5-stāvu 72 dzīvokļu dzīvojamās ēkas 5.stāvā. Nekustamā īpašuma nosacītā cena – 3700,00 EUR, izsoles solis - 100,00 EUR, nodrošinājums - 370,00 EUR.
Pieteikšanās termiņš No 2020. gada 2. jūnija plkst. 13.00 līdz 2020. gada 22. jūnijam pl. 23.59.
Pieteikumu iesniegšanas vieta Elektronisko izsoļu vietnē izsoles.ta.gov.lv.
Objekta apskates vieta un laiks Lai apskatītu izsoles objektus dabā, sazināties pa norādīto kontakttālruni izsoles noteikumu punktā 4.11..
Nodrošinājums iemaksājams Līdz 2020. gada 22. jūnijam Liepājas pilsētas pašvaldības iestādei "Nekustamā īpašuma pārvalde", reģistrācijas Nr. 90002066769, AS "SEB banka", konta Nr.LV12UNLA0050007588848, maksājuma mērķī norādot objekta adresi.
Samaksas kārtība 2 nedēļu laikā pēc maksājuma paziņojuma saņemšanas.
Izsoles vieta un laiks Elektronisko izsoļu vietnē izsoles.ta.gov.lv no 2020. gada 2. jūnija plkst. 13.00 līdz 2020. gada 2. jūlijam plkst. 13.00.
Uzziņas Tālrunis: 63 404 783
E-pasts: sandra.dzelze@liepaja.lv
Liepājas pilsētas pašvaldības iestādes "Nekustamā īpašuma pārvalde" Mājokļu nodaļā – Liepājā,Zivju ielā 11/13-7N, 2. kabinetā.

2. Liepājas pilsētas pašvaldība rīko tai piederošo nekustamo īpašumu – zemesgabalu rakstisku, pirmo augšupejošo nomas tiesību izsoli vasaras sezonas laikā pakalpojumu sniegšanai.

Zemesgabals (10 kv.m) Jūrmalas parkā, kadastra apzīmējums 1700 035 0147, pie bijušās “Bangas” ēkas:

Zemesgabals (35 kv.m) Jūrmalas parkā, vietas Nr. 6.p., kadastra apzīmējums 1700 035 0147, blakus bērnu rotaļu laukumam:

Zemesgabals (30 kv.m) Jūrmalas parkā, vietas Nr. 7.p., kadastra apzīmējums 1700 035 0147, blakus bērnu rotaļu laukumam:

Zemesgabals (40 kv.m) Jūrmalas parkā, vietas Nr. 8.p., kadastra apzīmējums 1700 035 0147, blakus bērnu rotaļu laukumam:

Zemesgabals (80 kv.m) Jūrmalas parkā, vietas Nr. 9.p., kadastra apzīmējums 1700 035 0147, blakus bērnu rotaļu laukumam:

Zemesgabals (15 kv.m) Jūrmalas parkā, vietas Nr. 21., kadastra apzīmējums 1700 035 0147, blakus bērnu rotaļu laukumam:

Zemesgabals (30 kv.m) Jūrmalas parkā, vietas Nr. 34.p., kadastra apzīmējums 1700 035 0147, blakus bērnu rotaļu laukumam:

Zemesgabals Jūras piekrastes joslas daļā (20 kv.m.),  vieta Nr. 19.p, kadastra apzīmējums 1700 035 0189:

Zemesgabals Jūras piekrastes joslas daļā (20 kv.m.),  vieta Nr. 19.2.p, kadastra apzīmējums 1700 035 0189:

Zemesgabals Jūras piekrastes joslas daļā (20 kv.m.), vieta Nr. 20.p., kadastra apzīmējums 1700 035 0189:

Zemesgabals Jūras piekrastes joslas daļā (20 kv.m.), vieta Nr. 32.p., kadastra apzīmējums 1700 035 0189:

Zemesgabals un ūdens daļa Kanālezers 1 (40 kv.m.) , kadastra apzīmējums 1700 026 00: 

Nomas tiesību pretendentu pieteikšanās termiņš No 2020. gada 18. maija plkst. 8.30 līdz 2020. gada 28. maija plkst. 11.00.
Nomas objektu apskates vieta un laiks Lai apskatītu izsoles objektus dabā, sazināties pa norādīto kontakttālruni, kas norādīts sadaļā “Informācija par nomas objektu”.
Pieteikumu iesniegšanas vieta Liepājas pilsētas pašvaldības iestāde “Nekustamā īpašuma pārvalde”, Zivju iela 11/13, Liepāja.
Pieteikumu atvēršanas vieta un laiks Liepājas pilsētas domes ēkā (Rožu iela 6, Liepājā, 232. kabinetā) 2020. gada 29. maijā plkst. 14.00.
Kontaktpersona

Iveta Gulbe, Nekustamā īpašuma pārvaldes speciāliste zemes nomas jautājumos, tālrunis 63 404 707, mobilais tālrunis 26 451 922, e-pasts: iveta.gulbe@liepaja.lv. Vai klātienē Liepājas pilsētas pašvaldības iestādes "Nekustamā īpašuma pārvalde" – Liepājā, Zivju ielā 11/13-7N, 5. kabinetā.

3. Liepājas pilsētas pašvaldība rīko tai piederošo nekustamo īpašumu elektroniskās izsoles ar augšupejošu soli elektronisko izsoļu vietnē izsoles.ta.gov.lv, kurā tiks piedāvāti šādi īpašumi:

 1. Dzīvokļa īpašums Pulkveža Brieža ielā 7-22, Liepājā
  Skatīt: izsoles noteikumi (.pdf)
  Kadastra Nr. 17009032094, ar kopējo platību 35 kv.m, kas atrodas 2-stāvu 21 dzīvokļa dzīvojamās ēkas 2.stāvā. Nekustamā īpašuma nosacītā cena – 4100,00 EUR, izsoles solis - 100,00 EUR, nodrošinājums – 410,00 EUR.
 2. Dzīvokļa īpašums Spīdolas ielā 4-3, Liepājā
  Skatīt: izsoles noteikumi (.pdf)
  Kadastra Nr. 17009031721, ar kopējo platību 34,1 kv.m, kas atrodas 5-stāvu 70 dzīvokļu dzīvojamās ēkas 1.stāvā. Nekustamā īpašuma nosacītā cena – 3600,00 EUR, izsoles solis - 100,00 EUR, nodrošinājums - 360,00 EUR.
 3. Dzīvokļa īpašums Spīdolas ielā 4-37, Liepājā
  Skatīt: izsoles noteikumi (.pdf)
  Kadastra Nr. 17009031722, ar kopējo platību 32,2 kv.m, kas atrodas 5-stāvu 70 dzīvokļu dzīvojamās ēkas 1.stāvā. Nekustamā īpašuma nosacītā cena – 3400,00 EUR, izsoles solis - 100,00 EUR, nodrošinājums - 340,00 EUR.
 4. Dzīvokļa īpašums Spīdolas ielā 6-23, Liepājā
  Skatīt: izsoles noteikumi (.pdf)
  Kadastra Nr. 17009030506, ar kopējo platību 25,4 kv.m, kas atrodas 5-stāvu 55 dzīvokļu dzīvojamās ēkas 3.stāvā. Nekustamā īpašuma nosacītā cena – 2900,00 EUR, izsoles solis - 100,00 EUR, nodrošinājums - 290,00 EUR.
 5. Dzīvokļa īpašums Spīdolas ielā 6-48, Liepājā
  Skatīt: izsoles noteikumi (.pdf)
  Kadastra Nr. 17009031737, ar kopējo platību 24,7 kv.m, kas atrodas 5-stāvu 55 dzīvokļu dzīvojamās ēkas 3.stāvā. Nekustamā īpašuma nosacītā cena – 2900,00 EUR, izsoles solis - 100,00 EUR, nodrošinājums - 290,00 EUR.
 6. Nekustamais īpašums Mirdzas Ķempes ielā 16A, Liepājā
  Skatīt: izsoles noteikumi (.pdf)
  Kadastra Nr. 17000440194, kas sastāv no zemesgabala 545 kv.m platībā, uz kura atrodas 3-stāvu biroju ēka ar kopējo platību 710 kv.m. Nekustamā īpašuma nosacītā cena – 71300,00 EUR, izsoles solis - 500,00 EUR, nodrošinājums – 7130,00 EUR. Pirkuma maksas samaksas termiņš 1 mēneša laikā pēc maksājuma paziņojuma saņemšanas.
 7. Nekustamais īpašums Krūmu ielā 39, Liepājā
  Skatīt: izsoles noteikumi (.pdf)
  Kadastra Nr.17000110298, kas sastāv no zemesgabala 19603 kv.m platībā, uz kura atrodas 4-stāvu skolas ēka ar kopējo platību 3372,5 kv.m. Nekustamā īpašuma nosacītā cena – 218600,00 EUR, izsoles solis - 500,00 EUR, nodrošinājums – 21860,00 EUR. Pirkuma maksas samaksas termiņš 1 mēneša laikā pēc maksājuma paziņojuma saņemšanas.
Pieteikšanās termiņš No 2020. gada 4. maija plkst. 13.00 līdz 2020. gada 24. maijam pl. 23.59.
Pieteikumu iesniegšanas vieta Elektronisko izsoļu vietnē izsoles.ta.gov.lv.
Objekta apskates vieta un laiks Lai apskatītu izsoles objektus dabā, sazināties pa norādīto kontakttālruni izsoles noteikumu punktā 4.11..
Nodrošinājums iemaksājams Līdz 2020. gada 24. maijam Liepājas pilsētas pašvaldības iestādei "Nekustamā īpašuma pārvalde", reģistrācijas Nr.90002066769, AS "SEB banka", konta Nr.LV12UNLA0050007588848, maksājuma mērķī norādot objekta adresi.
Samaksas kārtība 2 nedēļu laikā pēc maksājuma paziņojuma saņemšanas.
Izsoles vieta un laiks Elektronisko izsoļu vietnē izsoles.ta.gov.lv no 2020. gada 4. maija plkst. 13.00 līdz 2020. gada 3. jūnijam plkst. 13.00.
Uzziņas Tālrunis: 63 404 783
E-pasts: sandra.dzelze@liepaja.lv
Liepājas pilsētas pašvaldības iestādes "Nekustamā īpašuma pārvalde" Mājokļu nodaļā – Liepājā,Zivju ielā 11/13-7N, 2. kabinetā.

4. Liepājas pilsētas pašvaldība rīko tai piederošo nekustamo īpašumu elektroniskās izsoles ar augšupejošu soli elektronisko izsoļu vietnē izsoles.ta.gov.lv, kurā tiks piedāvāti šādi īpašumi: 

 1. Dzīvokļa īpašums Spīdolas ielā 10-2, Liepājā
  Skatīt: izsoles noteikumi (.pdf)
  Kadastra Nr.17009031734, ar kopējo platību 30,9 kv.m, kas atrodas 5-stāvu 45 dzīvokļu dzīvojamās ēkas 1.stāvā. Nekustamā īpašuma nosacītā cena – 3400,00 EUR, izsoles solis - 100,00 EUR, nodrošinājums – 340,00 EUR.
 2. Dzīvokļa īpašums Spīdolas ielā 12-32, Liepājā
  Skatīt: izsoles noteikumi (.pdf)
  Kadastra Nr.17009031731, ar kopējo platību 30,7 kv.m, kas atrodas 5-stāvu 78 dzīvokļu dzīvojamās ēkas 1.stāvā. Nekustamā īpašuma nosacītā cena – 3200,00 EUR, izsoles solis - 100,00 EUR, nodrošinājums - 320,00 EUR.
 3. Dzīvokļa īpašums Spīdolas ielā 12-51, Liepājā
  Skatīt: izsoles noteikumi (.pdf)
  Kadastra Nr.17009031733, ar kopējo platību 30,7 kv.m, kas atrodas 5-stāvu 78 dzīvokļu dzīvojamās ēkas 1.stāvā. Nekustamā īpašuma nosacītā cena – 3000,00 EUR, izsoles solis - 100,00 EUR, nodrošinājums - 300,00 EUR.
 4. Dzīvokļa īpašums Spīdolas ielā 12-65, Liepājā
  Skatīt: izsoles noteikumi (.pdf)
  Kadastra Nr.17009032285, ar kopējo platību 30,6 kv.m, kas atrodas 5-stāvu 78 dzīvokļu dzīvojamās ēkas 1.stāvā. Nekustamā īpašuma nosacītā cena – 3300,00 EUR, izsoles solis - 100,00 EUR, nodrošinājums - 330,00 EUR.
 5. Dzīvokļa īpašums Spīdolas ielā 12-66, Liepājā
  Skatīt: izsoles noteikumi (.pdf)
  Kadastra Nr.17009033001, ar kopējo platību 30,8 kv.m, kas atrodas 5-stāvu 78 dzīvokļu dzīvojamās ēkas 1.stāvā. Nekustamā īpašuma nosacītā cena – 3400,00 EUR, izsoles solis - 100,00 EUR, nodrošinājums - 340,00 EUR.
 6. Dzīvokļa īpašums Turaidas ielā 8A-17, Liepājā
  Skatīt: izsoles noteikumi (.pdf)
  Kadastra Nr.17009033015, ar kopējo platību 31,3 kv.m, kas atrodas 5-stāvu 45 dzīvokļu dzīvojamās ēkas 1.stāvā. Nekustamā īpašuma nosacītā cena – 3400,00 EUR, izsoles solis - 100,00 EUR, nodrošinājums - 340,00 EUR.
 7. Dzīvokļa īpašums Turaidas ielā 9-29, Liepājā
  Skatīt: izsoles noteikumi (.pdf)
  Kadastra Nr.17009031463, ar kopējo platību 44,7 kv.m, kas atrodas 4-stāvu 30 dzīvokļu dzīvojamās ēkas 4.stāvā. Nekustamā īpašuma nosacītā cena – 5700,00 EUR, izsoles solis - 100,00 EUR, nodrošinājums - 570,00 EUR.
Pieteikšanās termiņš No 2020. gada 10. maija plkst. 13.00 līdz 2020. gada 30. maijam pl. 23.59.
Pieteikumu iesniegšanas vieta Elektronisko izsoļu vietnē izsoles.ta.gov.lv.
Objekta apskates vieta un laiks Lai apskatītu izsoles objektus dabā, sazināties pa norādīto kontakttālruni izsoles noteikumu punktā 4.11..
Nodrošinājums iemaksājams Līdz 2020. gada 30. maijam Liepājas pilsētas pašvaldības iestādei "Nekustamā īpašuma pārvalde", reģistrācijas Nr.90002066769, AS "SEB banka", konta Nr.LV12UNLA0050007588848, maksājuma mērķī norādot objekta adresi.
Samaksas kārtība 2 nedēļu laikā pēc maksājuma paziņojuma saņemšanas.
Izsoles vieta un laiks Elektronisko izsoļu vietnē izsoles.ta.gov.lv no 2020. gada 10. maija plkst. 13.00 līdz 2020. gada 9. jūnijam plkst. 13.00.
Uzziņas Tālrunis: 63 404 783
E-pasts: sandra.dzelze@liepaja.lv
Liepājas pilsētas pašvaldības iestādes "Nekustamā īpašuma pārvalde" Mājokļu nodaļā – Liepājā,Zivju ielā 11/13-7N, 2. kabinetā.

5. Liepājas pilsētas pašvaldība rīko tai piederošo nekustamo īpašumu elektroniskās izsoles ar augšupejošu soli elektronisko izsoļu vietnē izsoles.ta.gov.lv, kurā tiks piedāvāti šādi īpašumi:

 1. Dzīvokļa īpašums Katedrāles ielā 9-11, Liepājā
  Skatīt: izsoles noteikumi (.pdf)
  Kadastra Nr. 17009032334, ar kopējo platību 32,7 kv.m, kas atrodas 5-stāvu 75 dzīvokļu dzīvojamās ēkas 4.stāvā. Nekustamā īpašuma nosacītā cena – 3500,00 EUR, izsoles solis - 100,00 EUR, nodrošinājums – 350,00 EUR.
 2. Dzīvokļa īpašums Katedrāles ielā 13-47, Liepājā
  Skatīt: izsoles noteikumi (.pdf)
  Kadastra Nr. 17009031787, ar kopējo platību 31,1 kv.m, kas atrodas 5-stāvu 75 dzīvokļu dzīvojamās ēkas 1.stāvā. Nekustamā īpašuma nosacītā cena – 2500,00 EUR, izsoles solis - 100,00 EUR, nodrošinājums - 250,00 EUR.
 3. Dzīvokļa īpašums Katedrāles ielā 15-3, Liepājā
  Skatīt: izsoles noteikumi (.pdf)
  Kadastra Nr. 17009030418, ar kopējo platību 31,2 kv.m, kas atrodas 5-stāvu 45 dzīvokļu dzīvojamās ēkas 1.stāvā. Nekustamā īpašuma nosacītā cena – 2600,00 EUR, izsoles solis - 100,00 EUR, nodrošinājums - 260,00 EUR.
 4. Dzīvokļa īpašums Katedrāles ielā 15-32, Liepājā
  Skatīt: izsoles noteikumi (.pdf)
  Kadastra Nr. 17009030989, ar kopējo platību 31,2 kv.m, kas atrodas 5-stāvu 45 dzīvokļu dzīvojamās ēkas 1.stāvā. Nekustamā īpašuma nosacītā cena – 2700,00 EUR, izsoles solis - 100,00 EUR, nodrošinājums - 270,00 EUR.
 5. Nekustamais īpašums Celtnieku ielā 23, Liepājā
  Skatīt: izsoles noteikumi (.pdf)
  Kadastra Nr. 17000310198, kas sastāv no zemesgabala 1752 kv.m platībā, uz kura atrodas būve (katlu māja) ar kopējo platību 263,9 kv.m. Nekustamā īpašuma nosacītā cena – 65900,00 EUR, izsoles solis - 500,00 EUR, nodrošinājums - 6590,00 EUR.
Pieteikšanās termiņš No 2020. gada 19. aprīļa plkst. 13.00 līdz 2020. gada 9. maijam plkst. 23.59.
Pieteikumu iesniegšanas vieta Elektronisko izsoļu vietnē izsoles.ta.gov.lv.
Objekta apskates vieta un laiks Lai apskatītu izsoles objektus dabā, sazināties pa norādīto kontakttālruni izsoles noteikumu punktā 4.11.
Nodrošinājums iemaksājams Līdz 2020. gada 9. maijam Liepājas pilsētas pašvaldības iestādei "NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA PĀRVALDE", reģistrācijas Nr.90002066769, AS "SEB BANKA", konta Nr.LV12UNLA0050007588848, maksājuma mērķī norādot objekta adresi.
Samaksas kārtība 2 nedēļu laikā pēc maksājuma paziņojuma saņemšanas.
Izsoles vieta un laiks Elektronisko izsoļu vietnē izsoles.ta.gov.lv no 2020. gada 19. aprīļa plkst. 13.00 līdz 2020. gada 19. maijam plkst. 13.00.
Uzziņas

Tālrunis: 63 404 783
E-pasts: sandra.dzelze@liepaja.lv
Liepājas pilsētas pašvaldības iestādes "Nekustamā īpašuma pārvalde" Mājokļu nodaļā – Liepājā,Zivju ielā 11/13-7N, 2. kabinetā.