Izsoles

1. Liepājas pilsētas pašvaldība rīko tai piederošo nekustamo īpašumu elektroniskās izsoles ar augšupejošu soli elektronisko izsoļu vietnē izsoles.ta.gov.lv

Sakarā ar valstī izsludinātajiem pasākumiem Covid-19 ierobežošanai, izsoles objektu apskatīšana klātienē nenotiek. Izsoles objektu fotogrāfijas pievienotas elektronisko izsoļu vietnē.

Pieteikšanās termiņš un vieta No 2021. gada 1. aprīļa plkst. 13.00 līdz 2021. gada 21. aprīlim plkst. 23.59,
elektronisko izsoļu vietnē izsoles.ta.gov.lv
Izsoles vieta un laiks No 2021. gada 1. aprīļa plkst. 13.00 līdz 2021. gada 5. maijam plkst. 13.00,
elektronisko izsoļu vietnē izsoles.ta.gov.lv.
Nodrošinājums iemaksājams

Līdz 2021. gada 21. aprīlim Liepājas pilsētas pašvaldības iestādei "Nekustamā īpašuma pārvalde", reģistrācijas Nr. 90002066769, AS "SEB banka", konta Nr. LV12UNLA0050007588848, maksājuma mērķī norādot objekta adresi.

Samaksas kārtība 2 nedēļu laikā pēc maksājuma paziņojuma saņemšanas.
Objekta apskates

Sakarā ar valstī izsludinātajiem pasākumiem Covid-19 ierobežošanai, izsoles objektu apskatīšana klātienē nenotiek. Izsoles objektu fotogrāfijas pievienotas elektronisko izsoļu vietnē.

Uzziņas Tālrunis: 63 404 783
E-pasts: sandra.dzelze@liepaja.lv
Liepājas pilsētas pašvaldības iestādes "Nekustamā īpašuma pārvalde" Mājokļu nodaļā, Peldu ielā 5.

Izsolē tiks piedāvāti šādi īpašumi:

 1. Nekustamais īpašums Ģenerāļa Baloža ielā 49, Liepājā, kadastra Nr.17000020346, kas sastāv no zemesgabala 909 kv.m platībā, uz kura atrodas 2-stāvu 8-dzīvokļu dzīvojamā māja ar kopējo platību 424,4 kv.m.
  Nekustamā īpašuma nosacītā cena – 20000 EUR, izsoles solis - 500 EUR.

 2. Nekustamais īpašums Ģenerāļa Baloža ielā 53, Liepājā, kadastra Nr.17000020150, kas sastāv no zemesgabala 2694 kv.m platībā, uz kura atrodas būve ar kopējo platību 733,6 kv.m.
  Nekustamā īpašuma nosacītā cena – 25100 EUR, izsoles solis - 500 EUR. 

 3. Nekustamais īpašums Baseina ielā 18-3, Liepājā, kadastra Nr.17009030099, ar kopējo platību 40,9 kv.m, kas atrodas 2-stāvu 5 dzīvokļu dzīvojamās ēkas 2. stāvā.
  Nekustamā īpašuma nosacītā cena – 4300 EUR, izsoles solis - 100 EUR.

 4. Nekustamais īpašums Bērzu ielā 21-14, Liepājā, kadastra Nr.17009030092, ar kopējo platību 21,1 kv.m, kas atrodas 2-stāvu 16 dzīvokļu dzīvojamās ēkas 2.stāvā.
  Nekustamā īpašuma nosacītā cena – 2500 EUR, izsoles solis - 100 EUR.

 5. Nekustamais īpašums Celtnieku ielā 5-4, Liepājā, kadastra Nr.17009030463, ar kopējo platību 44,7 kv.m, kas atrodas 2-stāvu 7 dzīvokļu dzīvojamās ēkas 2.stāvā.
  Nekustamā īpašuma nosacītā cena – 4600 EUR, izsoles solis - 100 EUR.

 6. Nekustamais īpašums Celtnieku ielā 5-7, Liepājā, kadastra Nr.17009030488, ar kopējo platību 46,6 kv.m, kas atrodas 2-stāvu 7 dzīvokļu dzīvojamās ēkas 2. stāvā.
  Nekustamā īpašuma nosacītā cena – 4900 EUR, izsoles solis - 100 EUR.

 7. Nekustamais īpašums Ezera ielā 65-9, Liepājā, kadastra Nr.17009031374, ar kopējo platību 31,2 kv.m, kas atrodas 2-stāvu 12 dzīvokļu dzīvojamās ēkas 2. stāvā.
  Nekustamā īpašuma nosacītā cena – 3600 EUR, izsoles solis - 100 EUR.

 8. Nekustamais īpašums Ģenerāļa Baloža ielā 57-8A, Liepājā, kadastra Nr.17009033712, ar kopējo platību 22,2 kv.m, kas atrodas 2-stāvu 16 dzīvokļu dzīvojamās ēkas 2. stāvā.
  Nekustamā īpašuma nosacītā cena – 2700 EUR, izsoles solis - 100 EUR.

 9. Nekustamais īpašums Jelgavas ielā 3-3, Liepājā, kadastra Nr.17009030111, ar kopējo platību 19,9 kv.m, kas atrodas 2-stāvu 4 dzīvokļu dzīvojamās ēkas 2. stāvā.
  Nekustamā īpašuma nosacītā cena – 3300 EUR, izsoles solis - 100 EUR.

 10. Nekustamais īpašums Oskara Kalpaka ielā 79-5, Liepājā, kadastra Nr.17009030869, ar kopējo platību 49,3 kv.m, kas atrodas 2-stāvu 6 dzīvokļu dzīvojamās ēkas 2. stāvā.
  Nekustamā īpašuma nosacītā cena – 3200 EUR, izsoles solis - 100 EUR.

 11. Nekustamais īpašums Zāļu ielā 25-13, Liepājā, kadastra Nr.17009030790, ar kopējo platību 32 kv.m, kas atrodas 2-stāvu 12 dzīvokļu dzīvojamās ēkas 2.stāvā.
  Nekustamā īpašuma nosacītā cena – 3400 EUR, izsoles solis - 100 EUR.

 12. Nekustamais īpašums Dārza ielā 9-61, Liepājā, kadastra Nr.17009031036, ar kopējo platību 4,2 kv.m, kas atrodas 5-stāvu 61 dzīvokļa dzīvojamās ēkas 1.stāvā.
  Nekustamā īpašuma nosacītā cena – 300 EUR, izsoles solis - 30 EUR.

 13. Nekustamais īpašums Ventspils ielā 53-75, Liepājā, kadastra Nr.17009031149, ar kopējo platību 14,6 kv.m, kas atrodas 5-stāvu 75 dzīvokļu dzīvojamās ēkas 1.stāvā.
  Nekustamā īpašuma nosacītā cena – 1800 EUR, izsoles solis - 100 EUR.

 14. Neapdzīvojamās telpas Kuršu ielā 21-11N, Liepājā, kadastra Nr.17009029152, ar kopējo platību 19,7 kv.m, kas atrodas 4-stāvu 11 dzīvokļu dzīvojamās ēkas -1. (pagraba) stāvā.
  Nekustamā īpašuma nosacītā cena – 1000 EUR, izsoles solis - 100 EUR.