Izsoles

1. SIA “Liepājas teātris” piederošās kustamās mantas – nereģistrēta transporta līdzekļa MCC SMART atsavināšana – pārdošana par brīvu cenu.

Kustama manta – nereģistrēts transporta līdzeklis MCC SMART. Pirmās reģistrācijas gads 2000. Lietošanas veids - Transporta līdzeklis lietots skatuves dekorācijas sastāvā Liepājas teātra izrādē “Bella figura”. Stāvokļa raksturojums – Transporta līdzeklis ilgstoši nav lietots ceļu satiksmē. 

Noteikumi (.pdf)

Dokumentus pieņem Līdz 2020. gada 3. aprīlim plkst. 14.00 SIA “Liepājas teātris” Teātra ielā 4, Liepājā, LV-3401, e-pasts: pasts@liepajasteatris.lv, darba dienās, laikā no plkst. 9.00 līdz 17.00.
Samaksas kārtība Vienā maksājumā 5 (piecu) dienu laikā pēc rēķina saņemšanas atbilstoši noslēgtajam līgumam.
Objekta apskates vieta  Liepājas teātra sētā Teātra ielā 4, apskates laiku iepriekš saskaņojot ar Uldi Vaiči, mobilais tālrunis: 29 431 728, e-pasts: uldis.vaicis@liepajasteatris.lv.

2. Liepājas pilsētas pašvaldība rīko tai piederošo nekustamo īpašumu elektroniskās izsoles ar augšupejošu soli elektronisko izsoļu vietnē izsoles.ta.gov.lv, kurā tiks piedāvāti šādi īpašumi:

 • Dzīvokļa īpašums Atmodas bulvārī 8A-54, Liepājā. 
  Skatīt: izsoles noteikumi (.pdf)
  Kadastra Nr. 17009031971, ar kopējo platību 28 kv.m, kas atrodas 5-stāvu 85 dzīvokļu dzīvojamās ēkas 5.stāvā. Nekustamā īpašuma nosacītā cena – 2800,00 EUR, izsoles solis - 100,00 EUR, nodrošinājums – 280,00 EUR.
 • Dzīvokļa īpašums Atmodas bulvārī 33-6, Liepājā. 
  Skatīt: izsoles noteikumi (.pdf)
  Kadastra Nr.17009032776, ar kopējo platību 41,8 kv.m, kas atrodas 2-stāvu 8 dzīvokļu dzīvojamās ēkas 1.stāvā. Nekustamā īpašuma nosacītā cena – 5100,00 EUR, izsoles solis - 100,00 EUR, nodrošinājums - 510,00 EUR.
 • Dzīvokļa īpašums Ģenerāļa Baloža ielā 48-7, Liepājā. 
  Skatīt: izsoles noteikumi (.pdf)
  Kadastra Nr.17009031252, ar kopējo platību 40,8 kv.m, kas atrodas 2-stāvu 7 dzīvokļu dzīvojamās ēkas 1.stāvā.Nekustamā īpašuma nosacītā cena –1360,00 EUR, izsoles solis - 100,00 EUR, nodrošinājums - 136,00 EUR.
 • Nekustamais īpašums Ģenerāļa Dankera ielā 1, Liepājā. 
  Skatīt: izsoles noteikumi (.pdf)
  Kadastra Nr.17000020256, kas sastāv no zemesgabala 2367 kv.m platībā, uz kura atrodas 2-stāvu 4 dzīvokļu dzīvojamā ēka ar kopējo platību 588 kv.m. Nekustamā īpašuma nosacītā cena – 22200,00 EUR, izsoles solis - 500,00 EUR, nodrošinājums – 2220, 00 EUR.
 • Nekustamais īpašums Neatkarības rotas ielā 1, Liepājā. 
  Skatīt: izsoles noteikumi (.pdf)
  Kadastra Nr.17000020331, kas sastāv no zemesgabala 3616 kv.m platībā, uz kura atrodas 2-stāvu 6 dzīvokļu dzīvojamā ēka ar kopējo platību 1065,70 kv.m. Nekustamā īpašuma nosacītā cena – 40700,00 EUR, izsoles solis - 500,00 EUR, nodrošinājums – 4070,00 EUR.
Pieteikšanās termiņš No 2020. gada 29. marta plkst. 13.00 līdz 2020. gada 18. aprīlim pl. 23.59.
Pieteikumu iesniegšanas vieta elektronisko izsoļu vietnē izsoles.ta.gov.lv.
Objekta apskates vieta un laiks Lai apskatītu izsoles objektus dabā, sazināties pa norādīto kontakttālruni izsoles noteikumu punktā 4.11.
Nodrošinājums iemaksājams Līdz 2020. gada 18. aprīlim Liepājas pilsētas pašvaldības iestādei "NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA PĀRVALDE", reģistrācijas Nr.90002066769, AS "SEB BANKA", konta Nr.LV12UNLA0050007588848, maksājuma mērķī norādot objekta adresi.
Samaksas kārtība 2 nedēļu laikā pēc maksājuma paziņojuma saņemšanas.
Izsoles vieta un laiks Elektronisko izsoļu vietnē izsoles.ta.gov.lv no 2020.gada 29. marta plkst. 13.00 līdz 2020. gada 28. aprīlim plkst. 13.00.
Uzziņas

Tālrunis: 63 404 783
E-pasts: sandra.dzelze@liepaja.lv
Liepājas pilsētas pašvaldības iestādes "Nekustamā īpašuma pārvalde" Mājokļu nodaļā – Liepājā,Zivju ielā 11/13-7N, 2. kabinetā.

3. Liepājas pilsētas pašvaldība rīko tai piederošo nekustamo īpašumu elektroniskās izsoles ar augšupejošu soli elektronisko izsoļu vietnē izsoles.ta.gov.lv, kurā tiks piedāvāti šādi īpašumi:

 • Dzīvokļa īpašums Atmodas bulvārī 8B-3, Liepājā
  Skatīt: izsoles noteikumi (.pdf)
  Kadastra Nr. 17009031190, ar kopējo platību 31 kv.m, kas atrodas 5-stāvu 75 dzīvokļu dzīvojamās ēkas 1.stāvā. Nekustamā īpašuma nosacītā cena – 3400,00 EUR, izsoles solis - 100,00 EUR, nodrošinājums – 340,00 EUR.
 • Dzīvokļa īpašums Atmodas bulvārī 8B-63, Liepājā
  Skatīt: izsoles noteikumi (.pdf)
  Kadastra Nr. 17009032096, ar kopējo platību 31,2 kv.m, kas atrodas 5-stāvu 75 dzīvokļu dzīvojamās ēkas 1.stāvā. Nekustamā īpašuma nosacītā cena – 2900,00 EUR, izsoles solis - 100,00 EUR, nodrošinājums - 290,00 EUR.
 • Dzīvokļa īpašums Atmodas bulvārī 10A-29, Liepājā
  Skatīt: izsoles noteikumi (.pdf)
  Kadastra Nr. 17009032089, ar kopējo platību 25,9 kv.m, kas atrodas 5-stāvu 55 dzīvokļu dzīvojamās ēkas 5.stāvā. Nekustamā īpašuma nosacītā cena – 3400,00 EUR, izsoles solis - 100,00 EUR, nodrošinājums - 340,00 EUR.
 • Dzīvokļa īpašums Atmodas bulvārī 12A-39, Liepājā
  Skatīt: izsoles noteikumi (.pdf)
  Kadastra Nr. 17009032109, ar kopējo platību 25,3 kv.m, kas atrodas 5-stāvu 85 dzīvokļu dzīvojamās ēkas 5.stāvā. Nekustamā īpašuma nosacītā cena – 3000,00 EUR, izsoles solis - 100,00 EUR, nodrošinājums - 300,00 EUR.
 • Dzīvokļa īpašums Atmodas bulvārī 14-33, Liepājā
  Skatīt: izsoles noteikumi (.pdf)
  Kadastra Nr. 17009032478, ar kopējo platību 25,3 kv.m, kas atrodas 5-stāvu 85 dzīvokļu dzīvojamās ēkas 3.stāvā. Nekustamā īpašuma nosacītā cena – 3200,00 EUR, izsoles solis - 100,00 EUR, nodrošinājums - 320,00 EUR.
Pieteikšanās termiņš No 2020. gada 5. aprīļa plkst. 13.00 līdz 2020. gada 25. aprīlim plkst. 23.59.
Pieteikumu iesniegšanas vieta Elektronisko izsoļu vietnē izsoles.ta.gov.lv.
Objekta apskates vieta un laiks Lai apskatītu izsoles objektus dabā, sazināties pa norādīto kontakttālruni izsoles noteikumu punktā 4.11.
Nodrošinājums iemaksājams Līdz 2020. gada 25. aprīlim Liepājas pilsētas pašvaldības iestādei "NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA PĀRVALDE", reģistrācijas Nr.90002066769, AS "SEB BANKA", konta Nr.LV12UNLA0050007588848, maksājuma mērķī norādot objekta adresi.
Samaksas kārtība 2 nedēļu laikā pēc maksājuma paziņojuma saņemšanas.
Izsoles vieta un laiks Elektronisko izsoļu vietnē izsoles.ta.gov.lv no 5. aprīļa plkst. 13.00 līdz 2020. gada 5. maijam plkst. 13.00.
Uzziņas

Tālrunis: 63 404 783
E-pasts: sandra.dzelze@liepaja.lv
Liepājas pilsētas pašvaldības iestādes "Nekustamā īpašuma pārvalde" Mājokļu nodaļā – Liepājā,Zivju ielā 11/13-7N, 2. kabinetā.

4. Liepājas pilsētas pašvaldība rīko tai piederošo nekustamo īpašumu elektroniskās izsoles ar augšupejošu soli elektronisko izsoļu vietnē izsoles.ta.gov.lv, kurā tiks piedāvāti šādi īpašumi:

 • Dzīvokļa īpašums Baltijas ielā 9-32, Liepājā
  Skatīt: izsoles noteikumi (.pdf)
  Kadastra Nr. 17009030239, ar kopējo platību 31 kv.m, kas atrodas 5-stāvu 75 dzīvokļu dzīvojamās ēkas 1.stāvā. Nekustamā īpašuma nosacītā cena – 3700,00 EUR, izsoles solis - 100,00 EUR, nodrošinājums – 370,00 EUR.
 • Dzīvokļa īpašums Baltijas ielā 11-29, Liepājā
  Skatīt: izsoles noteikumi (.pdf)
  Kadastra Nr. 17009031239, ar kopējo platību 33,3 kv.m, kas atrodas 5-stāvu 45 dzīvokļu dzīvojamās ēkas 5.stāvā. Nekustamā īpašuma nosacītā cena – 3600,00 EUR, izsoles solis - 100,00 EUR, nodrošinājums - 360,00 EUR.
 • Dzīvokļa īpašums Baltijas ielā 11-33, Liepājā
  Skatīt: izsoles noteikumi (.pdf)
  Kadastra Nr. 17009032112, ar kopējo platību 30,8 kv.m, kas atrodas 5-stāvu 45 dzīvokļu dzīvojamās ēkas 1.stāvā. Nekustamā īpašuma nosacītā cena – 3700,00 EUR, izsoles solis - 100,00 EUR, nodrošinājums - 370,00 EUR.
 • Dzīvokļa īpašums Grīzupes ielā 7-44, Liepājā
  Skatīt: izsoles noteikumi (.pdf)
  Kadastra Nr. 17009031881, ar kopējo platību 30,4 kv.m, kas atrodas 5-stāvu 56 dzīvokļu dzīvojamās ēkas 1.stāvā. Nekustamā īpašuma nosacītā cena – 3100,00 EUR, izsoles solis - 100,00 EUR, nodrošinājums - 310,00 EUR.
 • Dzīvokļa īpašums Grīzupes ielā 7-54, Liepājā
  Skatīt: izsoles noteikumi (.pdf)
  Kadastra Nr. 17009032274, ar kopējo platību 28,6 kv.m, kas atrodas 5-stāvu 56 dzīvokļu dzīvojamās ēkas 4.stāvā. Nekustamā īpašuma nosacītā cena – 2800,00 EUR, izsoles solis - 100,00 EUR, nodrošinājums - 280,00 EUR.
Pieteikšanās termiņš No 2020. gada 8. aprīļa plkst. 13.00 līdz 2020. gada 28. aprīlim plkst. 23.59.
Pieteikumu iesniegšanas vieta Elektronisko izsoļu vietnē izsoles.ta.gov.lv.
Objekta apskates vieta un laiks Lai apskatītu izsoles objektus dabā, sazināties pa norādīto kontakttālruni izsoles noteikumu punktā 4.11.
Nodrošinājums iemaksājams Līdz 2020. gada 28. aprīlim Liepājas pilsētas pašvaldības iestādei "NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA PĀRVALDE", reģistrācijas Nr.90002066769, AS "SEB BANKA", konta Nr.LV12UNLA0050007588848, maksājuma mērķī norādot objekta adresi.
Samaksas kārtība 2 nedēļu laikā pēc maksājuma paziņojuma saņemšanas.
Izsoles vieta un laiks Elektronisko izsoļu vietnē izsoles.ta.gov.lv no 2020. gada 8. aprīļa plkst. 13.00 līdz 2020. gada 8. maijam plkst. 13.00.
Uzziņas

Tālrunis: 63 404 783
E-pasts: sandra.dzelze@liepaja.lv
Liepājas pilsētas pašvaldības iestādes "Nekustamā īpašuma pārvalde" Mājokļu nodaļā – Liepājā,Zivju ielā 11/13-7N, 2. kabinetā.

5. Liepājas pilsētas pašvaldība rīko tai piederošo nekustamo īpašumu elektroniskās izsoles ar augšupejošu soli elektronisko izsoļu vietnē izsoles.ta.gov.lv, kurā tiks piedāvāti šādi īpašumi:

 • Dzīvokļa īpašums Ģenerāļa Baloža ielā 7-32, Liepājā
  Skatīt: izsoles noteikumi (.pdf)
  Kadastra Nr. 17009031789, ar kopējo platību 31,1 kv.m, kas atrodas 5-stāvu 75 dzīvokļu dzīvojamās ēkas 1.stāvā. Nekustamā īpašuma nosacītā cena – 3100,00 EUR, izsoles solis - 100,00 EUR, nodrošinājums – 310,00 EUR.
 • Dzīvokļa īpašums Ģenerāļa Baloža ielā 11-48, Liepājā
  Skatīt: izsoles noteikumi (.pdf)
  Kadastra Nr. 17009033013, ar kopējo platību 31,4 kv.m, kas atrodas 5-stāvu 75 dzīvokļu dzīvojamās ēkas 1.stāvā. Nekustamā īpašuma nosacītā cena – 3000,00 EUR, izsoles solis - 100,00 EUR, nodrošinājums - 300,00 EUR.
 • Dzīvokļa īpašums Ģenerāļa Baloža ielā 15-18, Liepājā
  Skatīt: izsoles noteikumi (.pdf)
  Kadastra Nr. 17009030597, ar kopējo platību 30,8 kv.m, kas atrodas 5-stāvu 45 dzīvokļu dzīvojamās ēkas 1.stāvā. Nekustamā īpašuma nosacītā cena – 2900,00 EUR, izsoles solis - 100,00 EUR, nodrošinājums - 290,00 EUR.
 • Dzīvokļa īpašums Ģenerāļa Baloža ielā 21-14, Liepājā
  Skatīt: izsoles noteikumi (.pdf)
  Kadastra Nr. 17009032392, ar kopējo platību 32,7 kv.m, kas atrodas 5-stāvu 75 dzīvokļu dzīvojamās ēkas 5.stāvā. Nekustamā īpašuma nosacītā cena – 3100,00 EUR, izsoles solis - 100,00 EUR, nodrošinājums - 310,00 EUR.
 • Dzīvokļa īpašums Ģenerāļa Baloža ielā 41-54, Liepājā
  Skatīt: izsoles noteikumi (.pdf)
  Kadastra Nr. 17009032110, ar kopējo platību 26,1 kv.m, kas atrodas 5-stāvu 55 dzīvokļu dzīvojamās ēkas 5.stāvā. Nekustamā īpašuma nosacītā cena – 2700,00 EUR, izsoles solis - 100,00 EUR, nodrošinājums - 270,00 EUR.
Pieteikšanās termiņš No 2020. gada 13. aprīļa plkst. 13.00 līdz 2020. gada 3. maijam plkst. 23.59.
Pieteikumu iesniegšanas vieta Elektronisko izsoļu vietnē izsoles.ta.gov.lv.
Objekta apskates vieta un laiks Lai apskatītu izsoles objektus dabā, sazināties pa norādīto kontakttālruni izsoles noteikumu punktā 4.11.
Nodrošinājums iemaksājams Līdz 2020. gada 3. maijam Liepājas pilsētas pašvaldības iestādei "NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA PĀRVALDE", reģistrācijas Nr.90002066769, AS "SEB BANKA", konta Nr.LV12UNLA0050007588848, maksājuma mērķī norādot objekta adresi.
Samaksas kārtība 2 nedēļu laikā pēc maksājuma paziņojuma saņemšanas.
Izsoles vieta un laiks Elektronisko izsoļu vietnē izsoles.ta.gov.lv no 2020. gada 13. aprīļa plkst. 13.00 līdz 2020. gada 13. maijam plkst. 13.00.
Uzziņas

Tālrunis: 63 404 783
E-pasts: sandra.dzelze@liepaja.lv
Liepājas pilsētas pašvaldības iestādes "Nekustamā īpašuma pārvalde" Mājokļu nodaļā – Liepājā,Zivju ielā 11/13-7N, 2. kabinetā.

6. Liepājas pilsētas pašvaldība rīko tai piederošo nekustamo īpašumu elektroniskās izsoles ar augšupejošu soli elektronisko izsoļu vietnē izsoles.ta.gov.lv, kurā tiks piedāvāti šādi īpašumi:

 • Dzīvokļa īpašums Katedrāles ielā 9-11, Liepājā
  Skatīt: izsoles noteikumi (.pdf)
  Kadastra Nr. 17009032334, ar kopējo platību 32,7 kv.m, kas atrodas 5-stāvu 75 dzīvokļu dzīvojamās ēkas 4.stāvā. Nekustamā īpašuma nosacītā cena – 3500,00 EUR, izsoles solis - 100,00 EUR, nodrošinājums – 350,00 EUR.
 • Dzīvokļa īpašums Katedrāles ielā 13-47, Liepājā
  Skatīt: izsoles noteikumi (.pdf)
  Kadastra Nr. 17009031787, ar kopējo platību 31,1 kv.m, kas atrodas 5-stāvu 75 dzīvokļu dzīvojamās ēkas 1.stāvā. Nekustamā īpašuma nosacītā cena – 2500,00 EUR, izsoles solis - 100,00 EUR, nodrošinājums - 250,00 EUR.
 • Dzīvokļa īpašums Katedrāles ielā 15-3, Liepājā
  Skatīt: izsoles noteikumi (.pdf)
  Kadastra Nr. 17009030418, ar kopējo platību 31,2 kv.m, kas atrodas 5-stāvu 45 dzīvokļu dzīvojamās ēkas 1.stāvā. Nekustamā īpašuma nosacītā cena – 2600,00 EUR, izsoles solis - 100,00 EUR, nodrošinājums - 260,00 EUR.
 • Dzīvokļa īpašums Katedrāles ielā 15-32, Liepājā
  Skatīt: izsoles noteikumi (.pdf)
  Kadastra Nr. 17009030989, ar kopējo platību 31,2 kv.m, kas atrodas 5-stāvu 45 dzīvokļu dzīvojamās ēkas 1.stāvā. Nekustamā īpašuma nosacītā cena – 2700,00 EUR, izsoles solis - 100,00 EUR, nodrošinājums - 270,00 EUR.
 • Nekustamais īpašums Celtnieku ielā 23, Liepājā
  Skatīt: izsoles noteikumi (.pdf)
  Kadastra Nr. 17000310198, kas sastāv no zemesgabala 1752 kv.m platībā, uz kura atrodas būve (katlu māja) ar kopējo platību 263,9 kv.m. Nekustamā īpašuma nosacītā cena – 65900,00 EUR, izsoles solis - 500,00 EUR, nodrošinājums - 6590,00 EUR.
Pieteikšanās termiņš No 2020. gada 19. aprīļa plkst. 13.00 līdz 2020. gada 9. maijam plkst. 23.59.
Pieteikumu iesniegšanas vieta Elektronisko izsoļu vietnē izsoles.ta.gov.lv.
Objekta apskates vieta un laiks Lai apskatītu izsoles objektus dabā, sazināties pa norādīto kontakttālruni izsoles noteikumu punktā 4.11.
Nodrošinājums iemaksājams Līdz 2020. gada 9. maijam Liepājas pilsētas pašvaldības iestādei "NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA PĀRVALDE", reģistrācijas Nr.90002066769, AS "SEB BANKA", konta Nr.LV12UNLA0050007588848, maksājuma mērķī norādot objekta adresi.
Samaksas kārtība 2 nedēļu laikā pēc maksājuma paziņojuma saņemšanas.
Izsoles vieta un laiks Elektronisko izsoļu vietnē izsoles.ta.gov.lv no 2020. gada 19. aprīļa plkst. 13.00 līdz 2020. gada 19. maijam plkst. 13.00.
Uzziņas

Tālrunis: 63 404 783
E-pasts: sandra.dzelze@liepaja.lv
Liepājas pilsētas pašvaldības iestādes "Nekustamā īpašuma pārvalde" Mājokļu nodaļā – Liepājā,Zivju ielā 11/13-7N, 2. kabinetā.