Izsoles

Aktuālās izoles 

 1. Nekustamā īpašuma Vecajā ostmalā 56 izsole. Pieteikšanās termiņš 2021. gada 21. oktobris.
 2. Liepājas valstspilsētas pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu izsole. Pieteikšanās termiņš 2021. gada 18. novembris.
 3. Nomas tiesību izsole nekustamajiem īpašumiem Liepājas kapsētu teritorijās. Pieteikšanās termiņš 2021. gada 3. novembris.

1. Liepājas valstspilsētas pašvaldība rīko elektronisko izsoli ar augšupejošu soli nekustamajam īpašumam Vecajā ostmalā 56, Liepājā

Pieteikšanās termiņš un vieta No 2021. gada 1.oktobra plkst. 13.00 līdz 2021. gada 21. oktobrim plkst. 23.59,
elektronisko izsoļu vietnē izsoles.ta.gov.lv.
Izsoles vieta un laiks No 2021. gada 1. oktobra plkst. 13.00 līdz 2021. gada 1. novembrim plkst. 13.00,
elektronisko izsoļu vietnē izsoles.ta.gov.lv.
Nodrošinājums iemaksājams Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz 2021.gada 21.oktobrim jāiemaksā nodrošinājums 4780 EUR izsoles noteikumos norādītajā kontā un jālūdz autorizācija izsolei elektronisko izsoļu vietnē izsoles.ta.gov.lv.
Samaksas kārtība Viena mēneša laikā pēc paziņojuma saņemšanas.
Objekta apskates

Izsoles pretendentiem pirms reģistrācijas izsolei ir tiesības ar izsoles rīkotāja atļauju pirmdienās no plkst. 13.30 līdz 17.00 un trešdienās no plkst.09.00 līdz 11.30 apmeklēt atsavināmo Objektu, iepriekš zvanot pa tālruni 28 640 673.

Uzziņas Tālrunis: 63 404 783
E-pasts: sandra.dzelze@liepaja.lv
Liepājas pilsētas pašvaldības iestādes "Nekustamā īpašuma pārvalde" Mājokļu nodaļā, Peldu ielā 5.

Izsolē tiks piedāvāts šāds īpašums:

Nekustamais īpašums Vecajā ostmalā 56, Liepājā, kadastra Nr.17000300024, kurš sastāv no zemesgabala 769 kv.m. platībā, uz kura atrodas noliktava ar kopējo platību 441,3 kv.m.
Nekustamā īpašuma nosacītā cena – 47800 EUR, izsoles solis - 500 EUR.

Skatīt: izsoles noteikumi (.pdf)

2. Liepājas valstspilsētas pašvaldība rīko tai piederošo nekustamo īpašumu elektronisko izsoli ar augšupejošu soli elektronisko izsoļu vietnē izsoles.ta.gov.lv.

Pieteikšanās termiņš un vieta No 2021. gada 29. oktobra plkst. 13.00 līdz 2021. gada 18. novembrim plkst. 23.59,
elektronisko izsoļu vietnē izsoles.ta.gov.lv.
Izsoles vieta un laiks No 2021. gada 29. oktobra plkst. 13.00 līdz 2021. gada 29. novembrim plkst. 13.00,
elektronisko izsoļu vietnē izsoles.ta.gov.lv.
Nodrošinājums iemaksājams Līdz 2021. gada 18. novembrim Liepājas pilsētas pašvaldības iestādei "Nekustamā īpašuma pārvalde", reģistrācijas Nr. 90002066769, AS "SEB banka", konta Nr.LV12UNLA0050007588848, maksājuma mērķī norādot objekta adresi.
Samaksas kārtība 2 nedēļu laikā pēc maksājuma paziņojuma saņemšanas.
Objekta apskates

Lai apskatītu izsoles objektus dabā, iepriekš sazināties pa tālruni: 28 640 673
Apskate notiek pirmdienās no plkst. 13.30 līdz 17.00, trešdienās no plkst. 09.00 līdz 11.30.

Uzziņas Tālrunis: 63 404 783
E-pasts: sandra.dzelze@liepaja.lv
Liepājas pilsētas pašvaldības iestādes "Nekustamā īpašuma pārvalde" Mājokļu nodaļā, Peldu ielā 5.

Izsolē tiks piedāvāti šādi īpašumi :

 1. Neapdzīvojamās telpas Graudu ielā 43-86N, Liepājā, kadastra Nr.17009022966, ar kopējo platību 175,1 kv.m, kas atrodas 5-stāvu 112 dzīvokļu dzīvojamās ēkas -1. (pagraba) stāvā un zemes 10/1000 kopīpašuma domājamām daļām.
  Nekustamā īpašuma nosacītā cena – 11040 EUR, izsoles solis - 500 EUR, nodrošinājums -1100 EUR.

 2. Dzīvokļa īpašums Brīvības ielā 215-1, Liepājā, kadastra Nr.17009030889, ar kopējo platību 54,9 kv.m, kas atrodas 1-stāva 5 dzīvokļu dzīvojamā ēkā.
  Nekustamā īpašuma nosacītā cena – 2900 EUR, izsoles solis - 100 EUR, nodrošinājums - 290 EUR.
  Pirmpirkuma tiesīgajai personai ir tiesības mēneša laikā iesniegt pieteikumu par nekustamā īpašuma pirkšanu. Ja norādītajā termiņā ir saņemts pieteikums, izsoli nerīko un ar šo personu slēdz pirkuma līgumu par nosacīto cenu.

 3. Dzīvokļa īpašums Celtnieku ielā 5-6, Liepājā, kadastra Nr.17009031772, ar kopējo platību 29,8 kv.m, kas atrodas 2-stāvu 7 dzīvokļu dzīvojamās ēkas 2.stāvā.
  Nekustamā īpašuma nosacītā cena – 4000 EUR, izsoles solis - 100 EUR, nodrošinājums - 400 EUR.

 4. Dzīvokļa īpašums Kārļa ielā 5-3A, Liepājā, kadastra Nr.17009031199, ar kopējo platību 23,4 kv.m, kas atrodas 2-stāvu 3 dzīvokļu dzīvojamās ēkas 2.stāvā.
  Nekustamā īpašuma nosacītā cena – 2600 EUR, izsoles solis - 100 EUR, nodrošinājums - 260 EUR.

 5. Dzīvokļa īpašums Kārļa ielā 5-7, Liepājā, kadastra Nr.17009031200, ar kopējo platību 24,6 kv.m, kas atrodas 2-stāvu 8 dzīvokļu dzīvojamās ēkas 2.stāvā.
  Nekustamā īpašuma nosacītā cena – 2400 EUR, izsoles solis - 100 EUR, nodrošinājums - 240 EUR.

 6. Dzīvokļa īpašums Rīgas ielā 43-11, Liepājā, kadastra Nr.17009030840, ar kopējo platību 47,8 kv.m, kas atrodas 2-stāvu 3 dzīvokļu dzīvojamās ēkas 2.stāvā.
  Nekustamā īpašuma nosacītā cena – 4600 EUR, izsoles solis - 100 EUR, nodrošinājums - 460 EUR.

 7. Dzīvokļa īpašumd Rīgas ielā 45-2, Liepājā, kadastra Nr.17009033849, ar kopējo platību 28,1 kv.m, kas atrodas 2-stāvu 7 dzīvokļu dzīvojamās ēkas 1. stāvā.
  Nekustamā īpašuma nosacītā cena – 3000 EUR, izsoles solis - 100 EUR, nodrošinājums - 300 EUR.

3. Liepājas valstspilsētas pašvaldība rīko nomas tiesību izsoli nekustamajiem īpašumiem Liepājas kapsētu teritorijās.

Pieteikšanās termiņš un vieta No 2021. gada 18. oktobra līdz 2021. gada 3 .novembrim plkst. 15.00
Kārļa Zāles laukums 6, Liepāja, LV-3401.
Izsoles vieta un laiks Liepājas valstspilsētas pašvaldības administrācija 2021. gada 8. novembrī plkst. 14.00.
Nomas tiesību termiņš  Nomas tiesības tiek nodotas uz pieciem gadiem no līgumu noslēgšanas dienas.
Nodrošinājums iemaksājams Liepājas pilsētas pašvaldības iestādes „Liepājas kapsētu pārvalde” kontā, A/S SEB BANKA Liepājas filiāle, kods UNLALV2X, konts LV48UNLA0071000007130, maksājuma mērķī norādot objekta adresi.
Samaksas kārtība Par maksājumu veikšanas dienu tiek uzskatīts datums, kurā izsoles dalībnieks ir veicis attiecīgu maksājumu uzdevumu (bankas atzīme).
Objekta apskates

Iepriekš vienojoties pa tālruni 26 181 447.

Uzziņas Mairis Plūksna
Tālrunis: 26 181 447
E-pasts: mairis.pluksna@liepaja.lv

Nomas tiesību izsolē tiks piedāvāti šādi īpašumi :

Garnizona kapsētas teritorijā, Ģenerāļa Baloža ielā 37

 1. Zemesgabala daļa (vieta nr. 1), Liepājā, kad. Nr. 1700 002 0181, kopējā platība 122 m2.  Nosacītā nomas maksa saskaņā ar sertificēta vērtētāja atzinumu noteikta 148.84 EUR apmērā mēnesī bez PVN (pievienotās vērtības nodoklis jāmaksā papildus).
 2. Zemesgabala daļa (vieta nr. 2), Liepājā, kad. Nr. 1700 002 0181, kopējā platība 133 m2.  Nosacītā nomas maksa saskaņā ar sertificēta vērtētāja atzinumu noteikta 162.26 EUR apmērā mēnesī bez PVN (pievienotās vērtības nodoklis jāmaksā papildus).

Centrālās kapsētas teritorijā, Klaipēdas ielā 83

 1. Zemesgabala daļa un ēka (vieta Nr.1), Liepājā, zemes daļa, kad. Nr. 1700 043 0104, kopējā platība 78 m2 un ēka kad. Nr. 1700 043 0104 005, kopējā platība 13,3 m2. Nosacītā nomas maksa saskaņā ar sertificēta vērtētāja atzinumu noteikta 101,11 EUR apmērā mēnesī bez PVN (pievienotās vērtības nodoklis jāmaksā papildus).
 2. Zemesgabala daļa un ēka (vieta Nr.2), Liepājā, zemes daļa, kad. Nr. 1700 043 0104, kopējā platība 78 m2 un ēka kad. Nr. 1700 043 0104, kopējā platība 17,64 m2. Nosacītā nomas maksa saskaņā ar sertificēta vērtētāja atzinumu noteikta 93.53 EUR apmērā mēnesī bez PVN (pievienotās vērtības nodoklis jāmaksā papildus).
 3. Zemesgabala daļa un ēka (vieta Nr. 3), Liepājā, zemes daļa, kad. Nr. 1700 043 0104, kopējā platība 78 m2 un ēka kad. Nr. 1700 043 0104 006, kopējā platība 21,60 m2. Nosacītā nomas maksa saskaņā ar sertificēta vērtētāja atzinumu noteikta 97.51 EUR apmērā mēnesī bez PVN (pievienotās vērtības nodoklis jāmaksā papildus).
 4. Zemesgabala daļa (vieta Nr. 4), Liepājā, kad. Nr. 1700 043 0104, kopējā platība 90 m2. Nosacītā nomas maksa saskaņā ar sertificēta vērtētāja atzinumu noteikta 100.80 EUR apmērā mēnesī bez PVN (pievienotās vērtības nodoklis jāmaksā papildus).
 5. Zemesgabala daļa (vieta Nr. 5), Liepājā, zemes daļa, kad. Nr. 1700 043 0104, kopējā platība 90 m2 (vieta Nr. 5). Nosacītā nomas maksa saskaņā ar sertificēta vērtētāja atzinumu noteikta 110.70 EUR apmērā mēnesī bez PVN (pievienotās vērtības nodoklis jāmaksā papildus).
 6. Zemesgabala daļa (vieta Nr. 6), Liepājā, zemes daļa, kad. Nr. 1700 043 0104, kopējā platība 90 m2 (vieta Nr. 6). Nosacītā nomas maksa saskaņā ar sertificēta vērtētāja atzinumu noteikta 110.70 EUR apmērā mēnesī bez PVN (pievienotās vērtības nodoklis jāmaksā papildus).
 7. Zemesgabala daļa (vieta Nr. 7), Liepājā, zemes daļa, kad. Nr. 1700 043 0104, kopējā platība 62  m2 (vieta Nr. 7). Nosacītā nomas maksa saskaņā ar sertificēta vērtētāja atzinumu noteikta 83.70 EUR apmērā mēnesī bez PVN (pievienotās vērtības nodoklis jāmaksā papildus).
 8. Ēkas daļa un piesaistītais zemesgabals , Liepājā, ēkas daļa, kad. Nr. 1700 043 0104 001 005, kopējā platība 31,50 m2 un piesaistītais zemesgabals, kad.Nr.1700 043 0104, kopējā platība 43,90 m2. Nosacītā nomas maksa saskaņā ar sertificēta vērtētāja atzinumu noteikta 58.28 EUR apmērā mēnesī bez PVN (pievienotās vērtības nodoklis jāmaksā papildus).

Dienvidu kapsētas teritorijā, Klaipēdas ielā 150 

 1. Zemesgabala daļa (vieta Nr. 1), Liepājā, zemes daļa, kad. Nr. 1700 043 0087, kopējā platība 48 m2 . Nosacītā nomas maksa saskaņā ar sertificēta vērtētāja atzinumu noteikta 64.80 EUR apmērā mēnesī bez PVN (pievienotās vērtības nodoklis jāmaksā papildus).
 2. Zemesgabala daļa (vieta Nr. 2), Liepājā, zemes daļa, kad. Nr. 1700 043 0087, kopējā platība 48 m2 . Nosacītā nomas maksa saskaņā ar sertificēta vērtētāja atzinumu noteikta 64.80 EUR apmērā mēnesī bez PVN (pievienotās vērtības nodoklis jāmaksā papildus).
 3. Zemesgabala daļa (vieta Nr. 3), Liepājā, zemes daļa, kad. Nr. 1700 043 0087, kopējā platība 90 m2 . Nosacītā nomas maksa saskaņā ar sertificēta vērtētāja atzinumu noteikta 103.50 EUR apmērā mēnesī bez PVN (pievienotās vērtības nodoklis jāmaksā papildus).
 4. Zemesgabala daļa (vieta Nr. 4), Liepājā, zemes daļa, kad. Nr. 1700 043 0087, kopējā platība 90 m2 . Nosacītā nomas maksa saskaņā ar sertificēta vērtētāja atzinumu noteikta 103.50 EUR apmērā mēnesī bez PVN (pievienotās vērtības nodoklis jāmaksā papildus).

Līvas kapsētas teritorijā, Cenkones ielā 18/20

 1. Zemesgabala daļa, kad. Nr. 1700 040 0382, kopējā platība 90 m2 . Nosacītā nomas maksa saskaņā ar sertificēta vērtētāja atzinumu noteikta 101.70 EUR apmērā mēnesī bez PVN (pievienotās vērtības nodoklis jāmaksā papildus).

Ziemeļu kapsētas teritorijā, Oskara Kalpaka ielā 87

 1. Zemesgabala daļa, kad. Nr. 1700 011 0288, kopējā platība 50 m2 . Nosacītā nomas maksa saskaņā ar sertificēta vērtētāja atzinumu noteikta 56.00 EUR apmērā mēnesī bez PVN (pievienotās vērtības nodoklis jāmaksā papildus).

 

Nomas tiesību izsoļu rezultāti

Skatīt: Nomas tiesību izsoļu rezultāti