Izsoles

Šobrīd aktuālas izsoles:

 1. Liepājas pašvaldības nekustamo īpašumu, kā lietu kopību, mutiska izsole 18. septembrī.
 2. Liepājas pašvaldības nekustamā īpašuma izsole 18. septembrī.
 3. Liepājas pilsētas pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu mutiska izsole 2019. gada 16. oktobrī.
 4. Liepājas pilsētas pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu mutiska izsole 2019. gada 30. oktobrī.
 5. Liepājas pilsētas pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu mutiska izsole 2019. gada 6. novembrī.

1. Liepājas pašvaldības nekustamo īpašumu, kā lietu kopību, mutiska izsole 

Liepājas pilsētas domē, Rožu ielā 6, Liepājā, 2019. gada 18. septembrī pl. 17.00 notiks Liepājas pilsētas pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma mutiska izsole ar augšupejošu soli, kurā tiks piedāvāts nekustamais īpašums kā lietu kopība:

 • Nekustamais īpašums Sporta ielā 16, Liepājā (kadastra Nr.1700 031 0025), sastāvošs no zemesgabala 1866 kv.m platībā un viena namīpašuma, kas sastāv slimnīcas ēkas (kadastra Nr.1700 031 0025 001) un nekustamais īpašums Saules ielā 15A, Liepājā (kadastra Nr.1700 031 0204), sastāvošs no zemesgabala 2657 kv.m platībā un trīs ēkām (kadastra Nr.700 031 0204 001, 1700 031 0204 002 un 1700 031 0204 003). Izsolāmās mantas nosacītā cena – 256800 EUR, nodrošinājums – 25680 EUR, izsoles solis – 500 EUR.
Pieteikšanās termiņš No 2019. gada 30. jūlija līdz 2019. gada 17. septembrim pl. 16.00. 
Objekta apskates vieta un laiks

Lai apskatītu izsoles objektus dabā, sazināties pa norādīto kontakttālruni izsoles noteikumu punktā 4.6.

Pieteikumu iesniegšanas vieta Liepājas pilsētas pašvaldības iestādē "Nekustamā īpašuma pārvalde", Zivju ielā 11/13, 2. kabinetā, Liepājā.
Nodrošinājums iemaksājams

Līdz 2019. gada 17. septembrim jāpārskaita Liepājas pilsētas pašvaldības administrācijai, reģ. Nr. 90000063185, AS "SEB BANKA", konta Nr. LV09UNLA0010188888888, ar atzīmi "Nekustamā īpašuma Sporta ielā 16 un Saules ielā 15A, Liepājā, izsoles nodrošinājums".

Samaksas kārtība

Vienreizējs maksājums divu mēnešu laikā no maksājuma paziņojuma saņemšanas.

Izsoles vieta un laiks Liepājas pilsētas domē, Rožu ielā 6, Liepājā, 2019. gada 18. septembrī pl. 17.00.

Kontaktinformācija

Sandra Dzelze
Liepājas pilsētas pašvaldības iestāde
"Nekustamā īpašuma pārvalde"
Mājokļu nodaļas speciāliste
Tālrunis: 63 404 783
E-pasts: sandra.dzelze@liepaja.lv

2. Liepājas pašvaldības nekustamā īpašuma izsole 2019. gada 18. septembrī

Liepājas pilsētas domē, Rožu ielā 6, Liepājā, 2019. gada 18. septembrī pl. 17.00 notiks Liepājas pilsētas pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma mutiska izsole ar augšupejošu soli, kurā tiks piedāvāts:

 • Dzīvokļa īpašums Vidusceļa ielā 36-7, Liepājā, kadastra Nr.1700 903 0448, ar kopējo platību 21,7 kv.m, kas atrodas 2-stāvu 7 dzīvokļu īpašumu dzīvojamās ēkas 2.stāvā. Nekustamā īpašuma nosacītā cena – 1400,00 EUR, nodrošinājums – 140,00 EUR, izsoles solis - 100,00 EUR.
Pieteikšanās termiņš No 2019. gada 30. jūlija līdz 2019. gada 17. septembrim pl. 16.00. 
Objekta apskates vieta un laiks

Lai apskatītu izsoles objektus dabā, sazināties pa norādīto kontakttālruni izsoles noteikumu punktā 4.6.

Pieteikumu iesniegšanas vieta Liepājas pilsētas pašvaldības iestādē "Nekustamā īpašuma pārvalde", Zivju ielā 11/13, 2. kabinetā, Liepājā.
Nodrošinājums iemaksājams

Līdz 2019. gada 17. septembrim jāpārskaita Liepājas pilsētas pašvaldības iestādei "Nekustamā īpašuma pārvalde", reģistrācijas Nr. 90002066769, AS "SEB BANKA", konta Nr.LV12UNLA0050007588848, maksājuma mērķī norādot objekta adresi.

Samaksas kārtība

Viena mēneša laikā no maksājuma paziņojuma saņemšanas.

Izsoles vieta un laiks Liepājas pilsētas domē, Rožu ielā 6, Liepājā, 2019. gada 18. septembrī pl. 17.00.

3. Liepājas pilsētas pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu mutiska izsole 2019. gada 16. oktobrī

Liepājas pilsētas domē, Rožu ielā 6, Liepājā, 2019. gada 16. oktobrī pl. 17.00 notiks Liepājas pilsētas pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu mutiska izsole ar augšupejošu soli, kurā tiks piedāvāti šādi īpašumi:

 • Dzīvokļa īpašums Brīvības ielā 115A-14, Liepājā (.pdf), kadastra Nr.17009031325, ar kopējo platību 36,8 kv.m, kas atrodas 2-stāvu 9 dzīvokļu dzīvojamās ēkas 2.stāvā. Nekustamā īpašuma nosacītā cena – 2480,00 EUR, nodrošinājums – 248,00 EUR, izsoles solis - 100,00 EUR.
 • Dzīvokļa īpašums Buru ielā 8-1, Liepājā (.pdf), kadastra Nr.17009032179, ar kopējo platību 19,2 kv.m, kas atrodas 3-stāvu 11 dzīvokļu dzīvojamās ēkas 1.stāvā. Nekustamā īpašuma nosacītā cena – 825,00 EUR, nodrošinājums – 83,00 EUR, izsoles solis - 50,00 EUR.
 • Dzīvokļa īpašums Buru ielā 8-4, Liepājā (.pdf), kadastra Nr.17009030854, ar kopējo platību 39,2 kv.m, kas atrodas 3-stāvu 11 dzīvokļu dzīvojamās ēkas 2.stāvā. Nekustamā īpašuma nosacītā cena – 1575,00 EUR, nodrošinājums – 158,00 EUR, izsoles solis - 100,00 EUR.
 • Dzīvokļa īpašums Buru ielā 8-8, Liepājā (.pdf), kadastra Nr.17009032188, ar kopējo platību 56,6 kv.m, kas atrodas 3-stāvu 11 dzīvokļu dzīvojamās ēkas 1.stāvā. Nekustamā īpašuma nosacītā cena – 1725,00 EUR, nodrošinājums – 173,00 EUR, izsoles solis - 100,00 EUR.
 • Dzīvokļa īpašums Laivu ielā 9-9, Liepājā (.pdf), kadastra Nr.17009032559, ar kopējo platību 20,7 kv.m, kas atrodas 3-stāvu 12 dzīvokļu dzīvojamās ēkas 3.stāvā. Nekustamā īpašuma nosacītā cena – 880,00 EUR, nodrošinājums – 88,00 EUR, izsoles solis - 50,00 EUR.
 • Dzīvokļa īpašums Laivu ielā 9-10, Liepājā (.pdf), kadastra Nr.17009032563, ar kopējo platību 49,4 kv.m, kas atrodas 3-stāvu 12 dzīvokļu dzīvojamās ēkas 3.stāvā. Nekustamā īpašuma nosacītā cena – 1600,00 EUR, nodrošinājums – 160,00 EUR, izsoles solis - 100,00 EUR.
 • Dzīvokļa īpašums Matīsa Gūtmaņa ielā 10-23, Liepājā (.pdf), kadastra Nr.17009031041. ar kopējo platību 27,5 kv.m, kas atrodas 2-stāvu 7 dzīvokļu dzīvojamās ēkas 2.stāvā. Nekustamā īpašuma nosacītā cena – 1440,00 EUR, nodrošinājums – 144,00 EUR, izsoles solis - 100,00 EUR.
Pieteikšanās termiņš No 2019. gada 17. septembra līdz 2019. gada 15. oktobrim pl. 16.00.
Objekta apskates vieta un laiks

Lai apskatītu izsoles objektus dabā, sazināties pa norādīto kontakttālruni izsoles noteikumu punktā 4.6.

Pieteikumu iesniegšanas vieta Liepājas pilsētas pašvaldības iestādē "Nekustamā īpašuma pārvalde", Zivju ielā 11/13, 2. kabinetā, Liepājā. 
Nodrošinājums iemaksājams

Līdz 2019. gada 15. oktobrim Liepājas pilsētas pašvaldības iestādei "NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA PĀRVALDE", reģistrācijas Nr. 90002066769, AS "SEB BANKA", konta Nr. LV12UNLA0050007588848, maksājuma mērķī norādot objekta adresi.

Samaksas kārtība

Viena mēneša laikā no maksājuma paziņojuma saņemšanas.

Izsoles vieta un laiks Liepājas pilsētas domē, Rožu ielā 6, Liepājā, 2019. gada 16. oktobrī pl. 17.00.

4.  Liepājas pilsētas pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu mutiska izsole 2019. gada 30. oktobrī

Liepājas pilsētas domē, Rožu ielā 6, Liepājā, 2019. gada 30.oktobrī pl.17.00 notiks Liepājas pilsētas pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu mutiska izsole ar augšupejošu soli, kurā tiks piedāvāti šādi īpašumi:

 • Nekustamais īpašums Atmodas bulvārī 6A, Liepājā (.pdf), kadastra Nr. 17000020082, kas sastāv no zemesgabala 4734 kv.m platībā, uz kura atrodas 2-stāvu 5 dzīvokļu dzīvojamā māja ar kopējo platību 1069,5 kv.m un palīgceltne ar kopējo platību 458,3 kv.m. Nekustamā īpašuma nosacītā cena – 33800,00 EUR, nodrošinājums – 3380,00 EUR, izsoles solis - 500,00 EUR.
 • Nekustamais īpašums Cēsu rotas ielā 2, Liepājā (.pdf), kadastra Nr. 17000020257, kas sastāv no zemesgabala 4759 kv.m platībā, uz kura atrodas 2-stāvu 4 dzīvokļu dzīvojamā māja ar kopējo platību 1072,8 kv.m un palīgceltne ar kopējo platību 215,3 kv.m. Nekustamā īpašuma nosacītā cena – 31400,00 EUR, nodrošinājums – 3140,00 EUR, izsoles solis - 500,00 EUR.
Pieteikšanās termiņš No 2019. gada 17. septembra līdz 2019. gada 29. oktobrim pl. 16.00.
Objekta apskates vieta un laiks

Izsoles objektus var apskatīt dabā.

Pieteikumu iesniegšanas vieta Liepājas pilsētas pašvaldības iestādē "Nekustamā īpašuma pārvalde", Zivju ielā 11/13, 2. kabinetā, Liepājā. 
Nodrošinājums iemaksājams

Līdz 2019. gada 29.oktobrim Liepājas pilsētas pašvaldības iestādei "NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA PĀRVALDE", reģistrācijas Nr. 90002066769, AS "SEB BANKA", konta Nr. LV12UNLA0050007588848, maksājuma mērķī norādot objekta adresi.

Samaksas kārtība

Viena mēneša laikā no maksājuma paziņojuma saņemšanas.

Izsoles vieta un laiks Liepājas pilsētas domē, Rožu ielā 6, Liepājā, 2019. gada 30. oktobrī pl. 17.00.

5. Liepājas pilsētas pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu mutiska izsole 2019. gada 6. novembrī

Liepājas pilsētas domē, Rožu ielā 6, Liepājā, 2019. gada 6. novembrī pl. 17.00 notiks Liepājas pilsētas pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu mutiska izsole ar augšupejošu soli, kurā tiks piedāvāti šādi īpašumi:

 • Neapdzīvojamās telpas Talsu ielā 51-1N, Liepājā (.pdf), kadastra Nr.17009032209, ar kopējo platību 50,2 kv.m, kas atrodas 2-stāvu 7 dzīvokļu īpašumu dzīvojamās ēkas 1.stāvā. Nekustamā īpašuma nosacītā cena – 360,00 EUR, nodrošinājums – 36,00 EUR, izsoles solis - 30,00 EUR.
 • Dzīvokļa īpašums Talsu ielā 51-5, Liepājā (.pdf), kadastra Nr.17009032207, ar kopējo platību 25,2 kv.m, kas atrodas 2-stāvu 7 dzīvokļu īpašumu dzīvojamās ēkas 2.stāvā. Nekustamā īpašuma nosacītā cena – 200,00 EUR, nodrošinājums – 20,00 EUR, izsoles solis - 20,00 EUR.
 • Dzīvokļa īpašums Talsu ielā 51-6, Liepājā (.pdf), kadastra Nr.17009032208, ar kopējo platību 25,7 kv.m, kas atrodas 2-stāvu 7 dzīvokļu īpašumu dzīvojamās ēkas 2.stāvā. Nekustamā īpašuma nosacītā cena – 160,00 EUR, nodrošinājums – 16,00 EUR, izsoles solis - 10,00 EUR.
Pieteikšanās termiņš No 2019.gada 24. septembra līdz 2019. gada 5. novembrim pl. 16.00.
Objekta apskates vieta un laiks

Izsolāmo mantu var apskatīt, zvanot SIA "Liepājas namu apsaimniekotājs", tālrunis: 63 470 303, taustiņš "1".

Pieteikumu iesniegšanas vieta Liepājas pilsētas pašvaldības iestādē "Nekustamā īpašuma pārvalde", Zivju ielā 11/13, 2. kabinetā, Liepājā. 
Nodrošinājums iemaksājams

Līdz 2019. gada 5. novembrim Liepājas pilsētas pašvaldības iestādei "NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA PĀRVALDE", reģistrācijas Nr. 90002066769, AS "SEB BANKA", konta Nr. LV12UNLA0050007588848, maksājuma mērķī norādot objekta adresi.

Samaksas kārtība

Viena mēneša laikā no maksājuma paziņojuma saņemšanas.

Izsoles vieta un laiks Liepājas pilsētas domē, Rožu ielā 6, Liepājā, 2019. gada 6. novembrī pl. 17.00.