Izsoles

Aktuālās izsoles:

  1. Nomas tiesību izsole.
    Pieteikšanās līdz 2021. gada 29. jūlijam.
  2. Nomas tiesību izsole uz Liepājas pludmales tirdzniecības vietām.
    Pieteikšanās līdz 2021. gada 29. jūlijam.
  3. Pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu izsole.
    Pieteikšanās līdz 2021. gada 8. augustam.

1. Brīvo neapdzīvojamo telpu iznomāšanas komisija rīko garāžas Brīvības ielā 95B rakstisku nomas tiesību izsoli.

Nomas tiesības termiņš 1–5 gadi.
Pieteikšanās dalībai izsolē Līdz 2021. gada 29. jūlijam, plkst. 11.00
Pieteikumu atvēršana LPPI „Nekustamā īpašuma pārvalde” (Peldu iela 5, Liepāja) 2021. gada 29. jūlijā plkst.11.10.
Objekta apskates Iepriekš piesakoties zvanot uz tālruni: 20 225 289.
Uzziņas

Aivars Kaņka
Dzīvojamo māju apsaimniekošanas speciālists
Liepājas pilsētas pašvaldības iestādes "Nekustamā īpašuma pārvalde"
Tālrunis: 63 404 717
E-pasts: aivars.kanka@liepaja.lv

2. Nekustamo īpašumu jautājumu konsultatīvā komisija rīko Liepājas pilsētas Jūras sauszemes piekrastes joslas daļas zemes nomas tiesību rakstisku izsole ar augšupejošu soli.

Nomas tiesības termiņš 5 gadi, ar iespēju pagarināt par vienu termiņu
Izsoles nodrošinājums Līdz pieteikuma iesniegšanai izsoles dalībniekam jāiemaksā izsoles nodrošinājums: 2000 eiro.
Pieteikšanās dalībai izsolē Līdz 2021. gada 29. jūlija plkst. 16.00.
Apmeklētāju pieņemšanas centrā Peldu ielā 5 (1. stāvā), Liepājā, LV-3401.
Pieteikumu atvēršana 2021. gada 2. augustā plkst. 14.00
Uzziņas

Iveta Gulbe
speciāliste zemes nomas jautājumos
Liepājas pilsētas pašvaldības iestādes "Nekustamā īpašuma pārvalde"
Tālrunis: 26 451 922
E-pasts: iveta.gulbe@liepaja.lv
Peldu ielā 5, LV-3401

Izsolē tiek piedāvāti sekojoši objekti:

Izsoles objekts D1 (Roņu ielas izeja uz jūru)

Izsoles objekts D4 (izeja uz jūru pie stadiona "Daugava")

Izsoles objekts D5 (Jūrmalas ielas izeja uz jūru)

3. Liepājas pilsētas pašvaldība rīko tai piederošo nekustamo īpašumu elektroniskās izsoles ar augšupejošu soli

Izsolē tiks piedāvāts dzīvokļa īpašums Bārtas ielā 18-8A, Liepājā, kadastra Nr. 17009033834, ar kopējo platību 20,5 kv. m, kas atrodas 2-stāvu 12 dzīvokļu dzīvojamās ēkas 2. stāvā.

Nekustamā īpašuma nosacītā cena – 2 100 eiro, izsoles solis – 100 eiro, izsoles nodrošinājums – 210 eiro.

Pieteikšanās termiņš un vieta No 2021. gada 19. jūlija plkst. 13.00 līdz 8. augustam plkst. 23.59 elektronisko izsoļu vietnē izsoles.ta.gov.lv
Izsoles vieta un laiks No 2021. gada 19. jūlija plkst. 13.00 līdz 18. augustam plkst. 13.00 elektronisko izsoļu vietnē izsoles.ta.gov.lv.
Nodrošinājums iemaksājams

Līdz 2021. gada 8. augustam Liepājas pilsētas pašvaldības iestādei "Nekustamā īpašuma pārvalde", reģistrācijas Nr. 90002066769, AS "SEB banka", konta Nr. LV12UNLA0050007588848, maksājuma mērķī norādot objekta adresi.

Samaksas kārtība 2 nedēļu laikā pēc maksājuma paziņojuma saņemšanas.
Objekta apskates

Lai apskatītu izsoles objektus dabā, iepriekš sazināties pa tālruni: 20 225 289.

Apskate notiek pirmdienās no pl. 13.30 līdz 17.00, trešdienās no pl. 09.00 līdz 11.30.

Pievienotie dokumenti

Papildu informācijai

Sandra Dzelze
Liepājas Nekustamā īpašuma pārvaldes Mājokļu nodaļa
Tālrunis: 63 404 783
E-pasts: sandra.dzelze@liepaja.lv