Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Izsoles

Izsoles

Šobrīd Liepājas pašvaldībā ir aktuālas 3 zemes nomas tiesību izsoles parku un pludmales zonās pakalpojumu sniegšanai,  3 nekustamā īpašuma izsoles un SIA “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor” rīkotā izsole.

 1. Liepājas valstspilsētas pašvaldība rīko tai piederošo nekustamo īpašumu – zemes vienību Jūrmalas parkā un Liedaga ielā 9, daļu – ielu tirdzniecības pakalpojumu sniegšanas vietu pirmo atklāto mutisko izsoli ar augšupejošu soli. Pieteikšanās līdz 2023. gada 9. februāra plkst. 12.00. 
 2. Liepājas valstspilsētas pašvaldība rīko tai piederošo nekustamo īpašumu – zemes vienību Jūrmalas parkā un “Gulbju dīķis”, daļu – ielu tirdzniecības vai sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanas vietu pirmo atklāto mutisko izsoli ar augšupejošu soli. Pieteikšanās līdz 2023. gada 16. februāra plkst. 12.00.
 3. Liepājas valstspilsētas pašvaldība rīko tai piederošo nekustamo īpašumu – zemes vienību Jūrmalas parkā, pie “Gulbja dīķis“ un Liedaga ielā 9, daļu – ielu tirdzniecības pakalpojumu sniegšanas vietu (bez būvēm) pirmo atklāto mutisko izsoli ar augšupejošu soli. Pieteikšanās līdz 2023. gada 1. marta plkst. 12.00.
 4. Liepājas valstspilsētas pašvaldība rīko tai piederošo 11 dzīvokļu īpašumu elektronisko izsoli. Pieteikšanās līdz 2023. gada 3. marta plkst. 23.59.
 5. SIA “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor” (Possessor) elektroniskajā izsolē ar augšupejošu soli pārdod SIA “Liepājas sērkociņi” valsts kapitāla daļu. Pieteikšanās līdz 2023. gada 6. februāra plkst. 23.59.

1. Liepājas valstspilsētas pašvaldība rīko tai piederošo nekustamo īpašumu – zemes vienību Jūrmalas parkā un Liedaga ielā 9, daļu – ielu tirdzniecības pakalpojumu sniegšanas vietu pirmo atklāto mutisko izsoli ar augšupejošu soli.

Pieteikšanās termiņš un vieta No 2023. gada 19. janvāra līdz 2023. gada 9. februāra plkst. 12.00, Liepājas pilsētas pašvaldības iestādē "Nekustamā īpašuma pārvalde" Peldu ielā 5, Liepājā.
Izsoles vieta un laiks 2023. gada 13. februārī plkst. 14.00, Peldu ielā 5, 2. stāva zālē, Liepājā.
Nodrošinājums iemaksājams Līdz 2023. gada 12. februāra plkst. 12.00 jāiemaksā izsoles nodrošinājums Liepājas pilsētas pašvaldības iestādei "Nekustamā īpašuma pārvalde", reģistrācijas Nr. 90002066769, AS "SEB banka", konta Nr.LV12UNLA0050007588848, maksājuma mērķī norādot objekta adresi un vietas Nr.
Uzziņas Iveta Gulbe
Nekustamā īpašuma pārvaldes speciāliste zemes nomas jautājumos
Tālrunis: 26 451 922
E-pasts: iveta.gulbe@liepaja.lv

Ielu tirdzniecības pakalpojumu vietas Jūrmalas parkā

Skatīt: ielu tirdzniecības vietu plāns un pagaidu nosacījumi vietu ierīkošanai

Ielu tirdzniecības vietas kāpu apstādījumu zonā Liedaga ielā 9

Skatīt: ielu tirdzniecības vietu plāns un pagaidu nosacījumi vietu ierīkošanai

2. Liepājas valstspilsētas pašvaldība rīko tai piederošo nekustamo īpašumu – zemes vienību Jūrmalas parkā un “Gulbju dīķis”, daļu – ielu tirdzniecības vai sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanas vietu pirmo atklāto mutisko izsoli ar augšupejošu soli.

Pieteikšanās termiņš un vieta No 2023. gada 20. janvāra līdz 2023. gada 16. februāra plkst. 12.00, Liepājas pilsētas pašvaldības iestādē "Nekustamā īpašuma pārvalde" Peldu ielā 5, Liepājā.
Izsoles vieta un laiks 2023. gada 20. februārī plkst. 14.00, Peldu ielā 5, 2. stāva zālē, Liepājā.
Nodrošinājums iemaksājams Līdz 2023. gada 16. februāra plkst. 12.00 jāiemaksā izsoles nodrošinājums Liepājas pilsētas pašvaldības iestādei "Nekustamā īpašuma pārvalde", reģistrācijas Nr. 90002066769, AS "SEB banka", konta Nr.LV12UNLA0050007588848, maksājuma mērķī norādot objekta adresi un vietas Nr.
Uzziņas Iveta Gulbe
Nekustamā īpašuma pārvaldes speciāliste zemes nomas jautājumos
Tālrunis: 26 451 922
E-pasts: iveta.gulbe@liepaja.lv

Ielu tirdzniecības vai sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanas vietas Jūrmalas parkā

Skatīt: ielu tirdzniecības vai sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanas vietu plāns un pagaidu nosacījumi vietu ierīkošanai

Ielu tirdzniecības vai sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanas vietas zemes vienībā "Gulbja dīķis"

Skatīt: ielu tirdzniecības vai sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanas vietu plāns un pagaidu nosacījumi vietu ierīkošanai

3. Liepājas valstspilsētas pašvaldība rīko tai piederošo nekustamo īpašumu – zemes vienību Jūrmalas parkā, pie “Gulbja dīķis“ un Liedaga ielā 9, daļu – ielu tirdzniecības pakalpojumu sniegšanas vietu (bez būvēm) pirmo atklāto mutisko izsoli ar augšupejošu soli.

Pieteikšanās termiņš un vieta No 2023. gada 20. janvāra līdz 2023. gada 1. marta plkst. 12.00, Liepājas pilsētas pašvaldības iestādē "Nekustamā īpašuma pārvalde" Peldu ielā 5, Liepājā.
Izsoles vieta un laiks 2023. gada 6. martā plkst. 14.00, Peldu ielā 5, 2. stāva zālē, Liepājā.
Nodrošinājums iemaksājams Līdz 2023. gada 1.marta plkst.12:00 jāiemaksā izsoles nodrošinājums Liepājas pilsētas pašvaldības iestādei "Nekustamā īpašuma pārvalde", reģistrācijas Nr. 90002066769, AS "SEB banka", konta Nr.LV12UNLA0050007588848, maksājuma mērķī norādot objekta adresi un vietas Nr.
Nomas tiesības termiņš No 2023. gada 1. aprīļa līdz 2023. gada 31. decembrim.
Uzziņas Iveta Gulbe
Nekustamā īpašuma pārvaldes speciāliste zemes nomas jautājumos
Tālrunis: 26 451 922
E-pasts: iveta.gulbe@liepaja.lv

Ielu tirdzniecības pakalpojumu vieta Liedaga ielā 9

Skatīt: ielu tirdzniecības vietu plāns

Ielu tirdzniecības pakalpojumu vieta zemes vienībā "Gulbja dīķis"

Skatīt: ielu tirdzniecības vietu plāns

Ielu tirdzniecības pakalpojumu vietas Jūrmalas parkā

Skatīt: ielu tirdzniecības vietu plāns

4. Liepājas valstspilsētas pašvaldība rīko tai piederošo nekustamo īpašumu elektronisko izsoli ar augšupejošu soli elektronisko izsoļu vietnē.

Pieteikšanās termiņš un vieta No 2023. gada 11. februāra plkst. 13.00 līdz 2023. gada 3. martam plkst. 23.59,
elektronisko izsoļu vietnē izsoles.ta.gov.lv.
Izsoles vieta un laiks No 2023. gada 11. februāra plkst. 13.00 līdz 2023. gada 13. martam plkst. 13.00,
elektronisko izsoļu vietnē izsoles.ta.gov.lv.
Nodrošinājums iemaksājams Līdz 2023. gada 3. martam Liepājas pilsētas pašvaldības iestādei "Nekustamā īpašuma pārvalde", reģistrācijas Nr. 90002066769, AS "SEB banka", konta Nr.LV12UNLA0050007588848, maksājuma mērķī norādot objekta adresi.
Samaksas kārtība 2 nedēļu laikā pēc maksājuma paziņojuma saņemšanas.
Objekta apskates

Lai apskatītu izsoles objektus dabā, iepriekš sazināties pa tālruni: 28 640 673. Apskate notiek no 2023. gada 11. februāra, pirmdienās no plkst. 13.30 līdz 17.00, trešdienās no plkst. 9.00 līdz 11.30.

Uzziņas Tālrunis: 63 404 783
E-pasts: sandra.dzelze@liepaja.lv
Liepājas pilsētas pašvaldības iestādes "Nekustamā īpašuma pārvalde" Mājokļu nodaļā, Peldu ielā 5.

Izsolē tiek piedāvāti šādi dzīvokļu īpašumi:

 1. Izsolē tiks piedāvāts neizīrēts dzīvokļa īpašums Ģenerāļa Baloža ielā 46-3, Liepājā, kadastra Nr. 17009031632, ar kopējo platību 123,5 kv.m, kas atrodas 2-stāvu 4 dzīvokļu dzīvojamās ēkas 2.stāvā. Nekustamā īpašuma nosacītā cena – 12800 EUR, izsoles solis - 500 EUR, nodrošinājums - 1280 EUR.
 2. Izsolē tiks piedāvāts neizīrēts dzīvokļa īpašums Ģenerāļa Baloža ielā 57-5A, Liepājā, kadastra Nr. 17009034117, ar kopējo platību 22,8 kv.m, kas atrodas 2-stāvu 16 dzīvokļu dzīvojamās ēkas 1.stāvā. Nekustamā īpašuma nosacītā cena – 4300 EUR, izsoles solis - 100 EUR, nodrošinājums - 430 EUR.
 3. Izsolē tiks piedāvāts neizīrēts dzīvokļa īpašums Katrīnas ielā 1-8, Liepājā, kadastra Nr. 17009034334, ar kopējo platību 27,3 kv.m, kas atrodas 2-stāvu 5 dzīvokļu dzīvojamās ēkas 1.stāvā. Nekustamā īpašuma nosacītā cena – 6900 EUR, izsoles solis - 100 EUR, nodrošinājums - 690 EUR.
 4. Izsolē tiks piedāvāts neizīrēts dzīvokļa īpašums Lāčplēša ielā 17-12/14, Liepājā, kadastra Nr. 17009034347, ar kopējo platību 31,1 kv.m, kas atrodas 3-stāvu 23 dzīvokļu dzīvojamās ēkas 2.stāvā. Nekustamā īpašuma nosacītā cena – 6300 EUR, izsoles solis - 100 EUR, nodrošinājums - 630 EUR.
 5. Izsolē tiks piedāvāts neizīrēts dzīvokļa īpašums Matīsa Gūtmaņa ielā 10A-11, Liepājā, kadastra Nr. 17009032420, ar kopējo platību 57,9 kv.m, kas atrodas 2-stāvu 9 dzīvokļu dzīvojamās ēkas 2.stāvā. Nekustamā īpašuma nosacītā cena – 9100 EUR, izsoles solis - 100 EUR, nodrošinājums - 910 EUR.
 6. Izsolē tiks piedāvāts neizīrēts dzīvokļa īpašums Zāļu ielā 30-7, Liepājā, kadastra Nr. 17009030789, ar kopējo platību 31 kv.m, kas atrodas 2-stāvu 7 dzīvokļu dzīvojamās ēkas 2.stāvā. Nekustamā īpašuma nosacītā cena – 5000 EUR, izsoles solis - 100 EUR, nodrošinājums - 500 EUR.
 7. Izsolē tiks piedāvāts neizīrēts dzīvokļa īpašums Zirņu ielā 37-12, Liepājā, kadastra Nr. 17009032490, ar kopējo platību 19,8 kv.m, kas atrodas 2-stāvu 13 dzīvokļu dzīvojamās ēkas 1.stāvā. Nekustamā īpašuma nosacītā cena –3400 EUR, izsoles solis - 100 EUR, nodrošinājums - 340 EUR.
 8. Izsolē tiks piedāvātas neapdzīvojamās telpas Talsu ielā 41-14N, Liepājā, kadastra Nr. 17009034080, ar kopējo platību 27,3 kv.m, kas atrodas 5-stāvu 75 dzīvokļu īpašumu dzīvojamās ēkas 1.stāvā. Nekustamā īpašuma nosacītā cena –2900 EUR, izsoles solis - 100 EUR, nodrošinājums - 290 EUR.
 9. Izsolē tiks piedāvāts neizīrēts dzīvokļa īpašums 1905.gada ielā 11-5A, Liepājā, kadastra Nr. 17009034349, ar kopējo platību 29,2 kv.m, kas atrodas 3-stāvu 13 dzīvokļu dzīvojamās ēkas 3.stāvā. Nekustamā īpašuma nosacītā cena –4300 EUR, izsoles solis - 100 EUR, nodrošinājums - 430 EUR.
 10. Izsolē tiks piedāvāts neizīrēts dzīvokļa īpašums Mālu ielā 14-13, Liepājā, kadastra Nr. 17009034359, ar kopējo platību 25 kv.m, kas atrodas 2-stāvu 13 dzīvokļu dzīvojamās ēkas 2.stāvā. Nekustamā īpašuma nosacītā cena –2200 EUR, izsoles solis - 100 EUR, nodrošinājums - 220 EUR.
 11. Izsolē tiks piedāvāts neizīrēts dzīvokļa īpašums Uliha ielā 53-2, Liepājā, kadastra Nr. 17009010469, ar kopējo platību 25 kv.m, kas atrodas 2-stāvu 4 dzīvokļu dzīvojamās ēkas 1. stāvā. Nekustamā īpašuma nosacītā cena –56500 EUR, izsoles solis - 500 EUR, nodrošinājums - 5650 EUR.

5. SIA “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor” (Possessor) elektroniskajā izsolē ar augšupejošu soli pārdod SIA “Liepājas sērkociņi” valsts kapitāla daļu. 

Informācija par izsoli:

Solis 1 000 euro.
Izsoles sākums: 17.01.2023. plkst. 13.00.
Izsoles noslēgums: 16.02.2023. plkst. 13.00.
Vieta: izsole notiek elektronisko izsoļu vietnē izsoles.ta.gov.lv
Izsoles norises noteikumi: izsoles.ta.gov.lv/noteikumi/1.

Informācija par Sabiedrību SIA “Liepājas sērkociņi” pamatkapitāls – 703 726 euro
Kapitāla daļu skaits – 703 726
Kapitāla daļas nominālvērtība – 1 euro
Juridiskā adrese: Dzirnavu iela 57A-1, Rīga, LV-1010
Atrašanās vieta: Vecā ostmala 6/9, Liepāja; Jaunā iela 23, Liepāja; Fēniksa iela 1, Liepāja.
Informācija par izsoles priekšmetu Valstij piederošās SIA “Liepājas sērkociņi” 70 368 kapitāla daļas jeb 9,99935% no pamatkapitāla (Kapitāla daļu pakete)
Pārdošanas noteikumi (t.sk. Kapitāla daļu paketes pirkuma līguma projekts) ir pieejami SIA “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor” tīmekļa vietnē www.possessor.gov.lv.
Tālrunis uzziņām: 67 021 314, 67 021 365
Cena un norēķini Kapitāla daļu paketes izsoles sākumcena: 14 501 euro.
Termiņš norēķiniem: tūlītēja samaksa, kas samaksājama atbilstoši Kapitāla daļu paketes pārdošanas noteikumiem.
Pieteikšanās termiņš un kārtība Pieteikšanās elektronisko izsoļu vietnē izsoles.ta.gov.lv līdz 2023. gada 6. februāra plkst. 23.59.
Līdz pieteikuma iesniegšanai jāsamaksā drošības nauda 1 450,10 euro SIA “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor” norēķinu kontā AS "Citadele banka" Nr.LV07PARX0003805160002 vai AS “Swedbank” norēķinu kontā Nr.LV17HABA0551032309150.
Izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta lūgums autorizēt dalību izsolē.

 

Paziņojumi

 1. Liepājas valstspilsētas pašvaldības nekustamā īpašuma - zemes vienības daļas ģenerāļa Baloža iela 37, Liepājā, (kadastra apzīmējums 1700 002 0452 8001) - apbūves tiesības izsole ar mērķi - krematorijas un tās funkcionēšanai nepieciešamo inženierbūvju būvniecība ir apturēta līdz Administratīvās tiesas nolēmumam. Pieteikumus Izsolei varēja iesniegt līdz 2022. gada 22. jūlija plkst. 16.00. Kontaktinformācija: Iveta Gulbe, Liepājas pilsētas pašvaldības iestāde "Nekustamā īpašuma pārvalde", tālrunis: 26 451 922, e-pasts: iveta.gulbe@liepaja.lv

Nomas tiesību izsoļu rezultāti

Skatīt: Izsoļu rezultāti