Izsoles

1. Liepājas pilsētas pašvaldība rīko tai piederošo nekustamo īpašumu elektroniskās izsoles ar augšupejošu soli elektronisko izsoļu vietnē izsoles.ta.gov.lv, kurā tiks piedāvāti šādi īpašumi:

 1. Neapdzīvojamās telpas Graudu ielā 43-86N, Liepājā
  Skatīt: izsoles noteikumi (.pdf)
  Kadastra Nr. 17009022966, ar kopējo platību 175,1 kv.m, kas atrodas 5-stāvu 112 dzīvokļu dzīvojamās ēkas -1. (pagraba) stāvā. Nekustamā īpašuma nosacītā cena – 24500 EUR, izsoles solis – 500 EUR, nodrošinājums – 2450 EUR.
 2. Neapdzīvojamās telpas Klaipēdas ielā 92-54, Liepājā
  Skatīt: izsoles noteikumi (.pdf)
  Kadastra Nr. 17009029239, ar kopējo platību 99,7 kv.m, kas atrodas 5-stāvu 54 dzīvokļu dzīvojamās ēkas -1. (pagraba) stāvā. Nekustamā īpašuma nosacītā cena – 2600 EUR, izsoles solis – 100 EUR, nodrošinājums – 260 EUR.
 3. Dzīvokļa īpašums Ģenerāļa Baloža ielā 57-7A, Liepājā
  Skatīt: izsoles noteikumi (.pdf)
  Kadastra Nr.17009033202, ar kopējo platību 15,1 kv.m, kas atrodas 2-stāvu 16 dzīvokļu dzīvojamās ēkas 2. stāvā. Nekustamā īpašuma nosacītā cena – 800 EUR, izsoles solis – 100 EUR, nodrošinājums – 80 EUR.
 4. Dzīvokļa īpašums Ģenerāļa Baloža ielā 59-1, Liepājā
  Skatīt: izsoles noteikumi (.pdf)
  Kadastra Nr. 17009032680, ar kopējo platību 47,2 kv.m, kas atrodas 2-stāvu 14 dzīvokļu dzīvojamās ēkas 1. stāvā. Nekustamā īpašuma nosacītā cena – 2400 EUR, izsoles solis – 100 EUR, nodrošinājums – 240 EUR.
 5. Dzīvokļa īpašums Laivu ielā 9-1, Liepājā
  Skatīt: izsoles noteikumi (.pdf)
  Kadastra Nr. 17009033152, ar kopējo platību 44,4 kv.m, kas atrodas 3-stāvu 11 dzīvokļu dzīvojamās ēkas 1. stāvā. Nekustamā īpašuma nosacītā cena – 2400 EUR, izsoles solis – 100 EUR,  nodrošinājums – 240 EUR.
 6. Dzīvokļa īpašums Lazaretes ielā 4A-3, Liepājā
  Skatīt: izsoles noteikumi (.pdf)
  Kadastra Nr. 17009033201, ar kopējo platību 41,1 kv.m, kas atrodas 2-stāvu 14 dzīvokļu dzīvojamās ēkas 1  stāvā. Nekustamā īpašuma nosacītā cena – 4600 EUR, izsoles solis – 100 EUR, nodrošinājums – 460 EUR.
 7. Dzīvokļa īpašums Toma ielā 7-14, Liepājā
  Skatīt: izsoles noteikumi (.pdf)
  Kadastra Nr.17009031241, ar kopējo platību 12 kv.m, kas atrodas 4-stāvu 109 dzīvokļu dzīvojamās ēkas 1. stāvā. Nekustamā īpašuma nosacītā cena – 2700 EUR, izsoles solis – 100 EUR, nodrošinājums – 270 EUR.
 8. Dzīvokļa īpašums Turaidas ielā 12-1, Liepājā
  Skatīt: izsoles noteikumi (.pdf)
  Kadastra Nr. 17009031835, ar kopējo platību 32,4 kv.m, kas atrodas 3-stāvu 36 dzīvokļu dzīvojamās ēkas 1. stāvā. Nekustamā īpašuma nosacītā cena – 4100 EUR, izsoles solis – 100 EUR,  nodrošinājums – 410 EUR.
 9. Dzīvokļa īpašums Viršu ielā 6-47, Liepājā
  Skatīt: izsoles noteikumi (.pdf)
  Kadastra Nr. 17009031728, ar kopējo platību 31,6 kv.m, kas atrodas 5-stāvu 75 dzīvokļu dzīvojamās ēkas 1. stāvā. Nekustamā īpašuma nosacītā cena – 3200 EUR, izsoles solis – 100 EUR, nodrošinājums – 320 EUR.
 10. Dzīvokļa īpašums Oskara Kalpaka ielā 64-54, Liepājā
  Skatīt: izsoles noteikumi (.pdf)
  Kadastra Nr. 17009031802, ar kopējo platību 16,3 kv.m, kas atrodas 4-stāvu 76 dzīvokļu dzīvojamās ēkas 2. stāvā. Nekustamā īpašuma nosacītā cena – 2160 EUR, izsoles solis – 100 EUR, nodrošinājums – 220 EUR.
 11. Dzīvokļa īpašums Oskara Kalpaka ielā 64-63, Liepājā
  Skatīt: izsoles noteikumiizsoles noteikumi (.pdf)
  Kadastra Nr. 17009031799, ar kopējo platību 16,8 kv.m, kas atrodas 4-stāvu 76 dzīvokļu dzīvojamās ēkas 3. stāvā. Nekustamā īpašuma nosacītā cena – 2240 EUR, izsoles solis – 100 EUR, nodrošinājums – 220 EUR.
 12. Dzīvokļa īpašums Oskara Kalpaka ielā 64-64, Liepājā
  Skatīt: izsoles noteikumi (.pdf)
  Kadastra Nr. 17009031794, ar kopējo platību 16,4 kv.m, kas atrodas 4-stāvu 76 dzīvokļu dzīvojamās ēkas 3. stāvā. Nekustamā īpašuma nosacītā cena – 2160 EUR, izsoles solis – 100 EUR, nodrošinājums – 220 EUR.
 13. Dzīvokļa īpašums Pāvilostas ielā 5-70, Liepājā
  Skatīt: izsoles noteikumi (.pdf)
  Kadastra Nr. 17009031735, ar kopējo platību 35,4 kv.m, kas atrodas 5-stāvu 72 dzīvokļu dzīvojamās ēkas 1. stāvā. Nekustamā īpašuma nosacītā cena – 3040 EUR, izsoles solis – 100 EUR,  nodrošinājums – 300 EUR.
 14. Dzīvokļa īpašums Pāvilostas ielā 5-106, Liepājā
  Skatīt: izsoles noteikumi (.pdf)
  Kadastra Nr.17009031736, ar kopējo platību 35,2 kv.m, kas atrodas 5-stāvu 72 dzīvokļu dzīvojamās ēkas 4. stāvā. Nekustamā īpašuma nosacītā cena – 3200 EUR, izsoles solis – 100 EUR, nodrošinājums – 320 EUR.
 15. Dzīvokļa īpašums Pāvilostas ielā 5-114, Liepājā
  Skatīt: izsoles noteikumi (.pdf)
  Kadastra Nr. 17009031739, ar kopējo platību 43,2 kv.m, kas atrodas 5-stāvu 72 dzīvokļu dzīvojamās ēkas 4. stāvā. Nekustamā īpašuma nosacītā cena – 3440 EUR, izsoles solis – 100 EUR, nodrošinājums – 340 EUR.
 16. Dzīvokļa īpašums Pāvilostas ielā 5-123, Liepājā
  Skatīt: izsoles noteikumi (.pdf)
  Kadastra Nr. 17009031725, ar kopējo platību 35 kv.m, kas atrodas 5-stāvu 72 dzīvokļu dzīvojamās ēkas 5.stāvā. Nekustamā īpašuma nosacītā cena – 2960 EUR, izsoles solis – 100 EUR, nodrošinājums – 300 EUR.
Pieteikšanās termiņš No 2020. gada 11. septembra plkst. 13.00 līdz 12. oktobrim plkst. 23.59.
Pieteikumu iesniegšanas vieta Elektronisko izsoļu vietnē izsoles.ta.gov.lv.
Objekta apskates vieta un laiks Lai apskatītu izsoles objektus dabā, sazināties pa tālruni: 20 225 289.
Nodrošinājums iemaksājams Līdz 2020. gada 1. oktobrim Liepājas pilsētas pašvaldības iestādei "Nekustamā īpašuma pārvalde", reģistrācijas Nr. 90002066769, AS "SEB banka", konta Nr.LV12UNLA0050007588848, maksājuma mērķī norādot objekta adresi.
Samaksas kārtība 2 nedēļu laikā pēc maksājuma paziņojuma saņemšanas.
Izsoles vieta un laiks Elektronisko izsoļu vietnē izsoles.ta.gov.lv no 2020. gada 11. septembra plkst. 13.00 līdz 12. oktobrim plkst. 13.00.
Uzziņas Tālrunis: 63 404 783
E-pasts: sandra.dzelze@liepaja.lv
Liepājas pilsētas pašvaldības iestādes "Nekustamā īpašuma pārvalde" Mājokļu nodaļā, Zivju ielā 11/13-7N, 2. kabinetā.

2. Liepājas pilsētas pašvaldība rīko tai piederošo nekustamo īpašumu elektroniskās izsoles ar augšupejošu soli elektronisko izsoļu vietnē izsoles.ta.gov.lv, kurā tiks piedāvāti šādi īpašumi:

 1. Dzīvokļa īpašuma Alejas ielā 6-9, Liepājā, 214/625 domājamās daļas
  Skatīt: izsoles noteikumi(.pdf)
  Dzīvokļa kopējā platība 89,9 kv.m, kurām atbilst 1 atsevišķa telpa 21,4 kv.m platībā un 1 telpa 4,3 kv.m platībā, kas atrodas 3-stāvu 6 dzīvokļu dzīvojamās ēkas 3. stāvā, kadastra Nr. 17009026854.
  Dzīvokļa kopīpašniekam ir tiesības mēneša laikā iesniegt pieteikumu par nekustamā īpašuma pirkšanu. Ja norādītajā termiņā ir saņemts pieteikums, izsoli nerīko un ar šo personu slēdz pirkuma līgumu par nosacīto cenu.
  Nekustamā īpašuma nosacītā cena – 4400 EUR, izsoles solis – 100 EUR, nodrošinājums – 440 EUR. 
 2. Dzīvokļa īpašums 1905. gada ielā 30-6, Liepājā
  Skatīt: izsoles noteikumi (.pdf)
  Kadastra Nr. 17009030093, ar kopējo platību 49 kv.m, kas atrodas 2-stāvu 6 dzīvokļu dzīvojamās ēkas 2. stāvā. Nekustamā īpašuma nosacītā cena – 5800 EUR, izsoles solis – 100EUR, nodrošinājums – 580 EUR.
 3. Dzīvokļa īpašums Dorupes ielā 23-3, Liepājā
  Skatīt: izsoles noteikumi (.pdf)
  Kadastra Nr. 17009030611, ar kopējo platību 21,9 kv.m, kas atrodas 2-stāvu 11 dzīvokļu dzīvojamās ēkas 1. stāvā. Nekustamā īpašuma nosacītā cena – 2500 EUR, izsoles solis – 100 EUR,  nodrošinājums – 250  EUR.
 4. Dzīvokļa īpašums Emīlijas ielā 12-3, Liepājā
  Skatīt: izsoles noteikumi (.pdf)
  Kadastra Nr. 17009030845, ar kopējo platību 42,8 kv.m, kas atrodas 2-stāvu 8 dzīvokļu dzīvojamās ēkas 1. stāvā. Nekustamā īpašuma nosacītā cena – 3700  EUR, izsoles solis – 100  EUR, nodrošinājums – 370  EUR.
 5. Dzīvokļa īpašums Jelgavas ielā 12-6, Liepājā,
  Skatīt: izsoles noteikumi (.pdf)
  Kadastra Nr. 17009028803, ar kopējo platību 24,8 kv.m, kas atrodas 2-stāvu 13 dzīvokļu dzīvojamās ēkas 2. stāvā. Nekustamā īpašuma nosacītā cena – 2800  EUR, izsoles solis – 100  EUR, nodrošinājums – 280  EUR.
 6. Dzīvokļa īpašums Kurzemes ielā 8-10, Liepājā
  Skatīt: izsoles noteikumi (.pdf)
  Kadastra Nr. 17009030475, ar kopējo platību 37,9 kv.m, kas atrodas 2-stāvu 7 dzīvokļu dzīvojamās ēkas 2. stāvā. Nekustamā īpašuma nosacītā cena – 3700  EUR, izsoles solis – 100  EUR, nodrošinājums – 370  EUR.
 7. Dzīvokļa īpašums Lāčplēša ielā 55-5, Liepājā
  Skatīt: izsoles noteikumi (.pdf)
  Kadastra Nr. 17009033160, ar kopējo platību 35,5 kv.m, kas atrodas 2-stāvu 6 dzīvokļu dzīvojamās ēkas 2. stāvā. Nekustamā īpašuma nosacītā cena – 3600  EUR, izsoles solis – 100 EUR, nodrošinājums – 360 EUR.
 8. Dzīvokļa īpašums Pīlādžu ielā 33-5, Liepājā
  Skatīt: izsoles noteikumi (.pdf)
  Kadastra Nr. 17009030994, ar kopējo platību 25,2 kv.m, kas atrodas 2-stāvu 15 dzīvokļu dzīvojamās ēkas 2.stāvā. Nekustamā īpašuma nosacītā cena – 3100 EUR, izsoles solis – 100  EUR, nodrošinājums – 310  EUR.
 9. Dzīvokļa īpašums Pīlādžu ielā 33-6, Liepājā
  Skatīt: izsoles noteikumi (.pdf)
  Kadastra Nr. 17009031004, ar kopējo platību 30,9 kv.m, kas atrodas 2-stāvu 15 dzīvokļu dzīvojamās ēkas 2. stāvā. Nekustamā īpašuma nosacītā cena – 3700  EUR, izsoles solis – 100  EUR, nodrošinājums – 370 EUR.
 10. Dzīvokļa īpašums Zāļu ielā 30-3, Liepājā
  Skatīt: izsoles noteikumi (.pdf)
  Kadastra Nr. 17009030788, ar kopējo platību 31,2 kv.m, kas atrodas 2-stāvu 7 dzīvokļu dzīvojamās ēkas 1. stāvā. Nekustamā īpašuma nosacītā cena – 3100  EUR, izsoles solis – 100  EUR, nodrošinājums – 310  EUR.
 11. Neapdzīvojamās telpas Kuršu ielā 11/13-28N, Liepājā
  Skatīt: izsoles noteikumi (.pdf)
  Kadastra Nr. 17009031676, ar kopējo platību 11,2 kv.m, (atsevišķa vienstāva noliktavas ēka nekustamā īpašuma sastāvā, kas sastāv  divām būvēm un zemes). Nekustamā īpašuma nosacītā cena – 600 EUR, izsoles solis –100  EUR,  nodrošinājums – 60 EUR.
Pieteikšanās termiņš No 2020. gada 22. septembra plkst. 13.00 līdz 22. oktobrim plkst. 23.59.
Pieteikumu iesniegšanas vieta Elektronisko izsoļu vietnē izsoles.ta.gov.lv.
Objekta apskates vieta un laiks Lai apskatītu izsoles objektus dabā, sazināties pa tālruni: 20 225 289.
Nodrošinājums iemaksājams Līdz 2020. gada 12. oktobrim Liepājas pilsētas pašvaldības iestādei "Nekustamā īpašuma pārvalde", reģistrācijas Nr. 90002066769, AS "SEB banka", konta Nr.LV12UNLA0050007588848, maksājuma mērķī norādot objekta adresi.
Samaksas kārtība 2 nedēļu laikā pēc maksājuma paziņojuma saņemšanas.
Izsoles vieta un laiks Elektronisko izsoļu vietnē izsoles.ta.gov.lv no 2020. gada 22. septembra plkst. 13.00 līdz 22. oktobrim plkst. 13.00.
Uzziņas Tālrunis: 63 404 783
E-pasts: sandra.dzelze@liepaja.lv
Liepājas pilsētas pašvaldības iestādes "Nekustamā īpašuma pārvalde" Mājokļu nodaļā, Zivju ielā 11/13-7N, 2. kabinetā.