Izsoles

Šobrīd aktuālās izsoles:

 1. Liepājas pilsētas pašvaldības nekustamo īpašumu izsole 31. jūlijā.
 2. Liepājas pilsētas pašvaldības nekustamo īpašumu, kā lietu kopību mutiska izsole 18. septembrī.
 3. Liepājas pilsētas pašvaldības nekustamā īpašuma izsole 18. septembrī.

1. Liepājas pilsētas domē, Rožu ielā 6, Liepājā, 2019. gada 31. jūlijā pl. 17.00 notiks Liepājas pilsētas pašvaldības nekustamo īpašumu izsole, kurā tiks piedāvāti šādi īpašumi:

 • Neapdzīvojamās telpas Talsu ielā 51-1N, Liepājā (.pdf)
  Kopējā platība 50,2 kv.m, kas atrodas 2-stāvu 7 dzīvokļu īpašumu dzīvojamās ēkas 1. stāvā. Nekustamā īpašuma nosacītā cena – 720,00 EUR, nodrošinājums – 72,00 EUR, izsoles solis - 50,00 EUR.
 • Dzīvokļa īpašums Talsu ielā 51-5, Liepājā (.pdf)
  Kopējā platība 25,2 kv.m, kas atrodas 2-stāvu 7 dzīvokļu īpašumu dzīvojamās ēkas 2. stāvā. Nekustamā īpašuma nosacītā cena – 400,00 EUR, nodrošinājums – 40,00 EUR, izsoles solis - 40,00 EUR.
 • Dzīvokļa īpašums Talsu ielā 51-6, Liepājā (.pdf)
  Kopējā platība 25,7 kv.m, kas atrodas 2-stāvu 7 dzīvokļu īpašumu dzīvojamās ēkas 2. stāvā. Nekustamā īpašuma nosacītā cena – 320,00 EUR, nodrošinājums – 32,00 EUR, izsoles solis - 30,00 EUR.
Pieteikšanās termiņš Dokumentus pieņem līdz 2019. gada 30. jūlijam pl.16.00.
Objekta apskates vieta un laiks

Lai apskatītu izsoles objektus dabā, sazināties pa norādīto kontakttālruni izsoles noteikumu punktā 4.6.

Pieteikumu iesniegšanas vieta Liepājas pilsētas pašvaldības iestādē "Nekustamā īpašuma pārvalde", Zivju ielā 11/13, 2. kabinetā, Liepājā.
Nodrošinājums iemaksājams

 Līdz 2019. gada 30. jūlijam Liepājas pilsētas pašvaldības iestādei "NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA PĀRVALDE", reģistrācijas Nr. 90002066769, AS "SEB BANKA", konta nr. LV12UNLA0050007588848.

Samaksa par nosolīto nekustamo īpašumu veicama viena mēneša laikā no maksājuma paziņojuma saņemšanas.

Izsoles vieta un laiks Liepājas pilsētas pašvaldības iestāde “Nekustamā īpašuma pārvalde”, Zivju iela 11/13, Liepāja,  2019. gada 31. jūlijā plkst. 17.00.

Kontaktinformācija

Sandra Dzelze
Liepājas pilsētas pašvaldības iestāde
"Nekustamā īpašuma pārvalde"
Mājokļu nodaļas speciāliste
Tālrunis: 63 404 783
E-pasts: sandra.dzelze@liepaja.lv

2. Liepājas pilsētas domē, Rožu ielā 6, Liepājā, 2019. gada 18. septembrī pl. 17.00 notiks Liepājas pilsētas pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma mutiska izsole ar augšupejošu soli, kurā tiks piedāvāts nekustamais īpašums kā lietu kopība:

 • Nekustamais īpašums Sporta ielā 16, Liepājā (kadastra Nr.1700 031 0025), sastāvošs no zemesgabala 1866 kv.m platībā un viena namīpašuma, kas sastāv slimnīcas ēkas (kadastra Nr.1700 031 0025 001) un nekustamais īpašums Saules ielā 15A, Liepājā (kadastra Nr.1700 031 0204), sastāvošs no zemesgabala 2657 kv.m platībā un trīs ēkām (kadastra Nr.700 031 0204 001, 1700 031 0204 002 un 1700 031 0204 003). Izsolāmās mantas nosacītā cena – 256800 EUR, nodrošinājums – 25680 EUR, izsoles solis – 500 EUR.
Pieteikšanās termiņš No 2019. gada 30. jūlija līdz 2019. gada 17. septembrim pl. 16.00. 
Objekta apskates vieta un laiks

Lai apskatītu izsoles objektus dabā, sazināties pa norādīto kontakttālruni izsoles noteikumu punktā 4.6.

Pieteikumu iesniegšanas vieta Liepājas pilsētas pašvaldības iestādē "Nekustamā īpašuma pārvalde", Zivju ielā 11/13, 2. kabinetā, Liepājā.
Nodrošinājums iemaksājams

Līdz 2019. gada 17. septembrim jāpārskaita Liepājas pilsētas pašvaldības administrācijai, reģ. Nr. 90000063185, AS "SEB BANKA", konta Nr. LV09UNLA0010188888888, ar atzīmi "Nekustamā īpašuma Sporta ielā 16 un Saules ielā 15A, Liepājā, izsoles nodrošinājums".

Samaksas kārtība

Vienreizējs maksājums divu mēnešu laikā no maksājuma paziņojuma saņemšanas.

Izsoles vieta un laiks Liepājas pilsētas domē, Rožu ielā 6, Liepājā, 2019. gada 18. septembrī pl. 17.00.

Kontaktinformācija

Sandra Dzelze
Liepājas pilsētas pašvaldības iestāde
"Nekustamā īpašuma pārvalde"
Mājokļu nodaļas speciāliste
Tālrunis: 63 404 783
E-pasts: sandra.dzelze@liepaja.lv

3. Liepājas pilsētas domē, Rožu ielā 6, Liepājā, 2019. gada 18. septembrī pl. 17.00 notiks Liepājas pilsētas pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma mutiska izsole ar augšupejošu soli, kurā tiks piedāvāts:

 • Dzīvokļa īpašums Vidusceļa ielā 36-7, Liepājā, kadastra Nr.1700 903 0448, ar kopējo platību 21,7 kv.m, kas atrodas 2-stāvu 7 dzīvokļu īpašumu dzīvojamās ēkas 2.stāvā. Nekustamā īpašuma nosacītā cena – 1400,00 EUR, nodrošinājums – 140,00 EUR, izsoles solis - 100,00 EUR.
Pieteikšanās termiņš No 2019. gada 30. jūlija līdz 2019. gada 17. septembrim pl. 16.00. 
Objekta apskates vieta un laiks

Lai apskatītu izsoles objektus dabā, sazināties pa norādīto kontakttālruni izsoles noteikumu punktā 4.6.

Pieteikumu iesniegšanas vieta Liepājas pilsētas pašvaldības iestādē "Nekustamā īpašuma pārvalde", Zivju ielā 11/13, 2. kabinetā, Liepājā.
Nodrošinājums iemaksājams

Līdz 2019. gada 17. septembrim jāpārskaita Liepājas pilsētas pašvaldības iestādei "Nekustamā īpašuma pārvalde", reģistrācijas Nr. 90002066769, AS "SEB BANKA", konta Nr.LV12UNLA0050007588848, maksājuma mērķī norādot objekta adresi.

Samaksas kārtība

Viena mēneša laikā no maksājuma paziņojuma saņemšanas.

Izsoles vieta un laiks Liepājas pilsētas domē, Rožu ielā 6, Liepājā, 2019. gada 18. septembrī pl. 17.00.