Izsoles

Šobrīd Liepājas pašvaldībā ir aktuāla atkārtota pašpatēriņa rūpnieciskās zvejas nomas tiesību izsole un 7 nekustamā īpašuma izsoles.

1. Atkārtota pašpatēriņa rūpnieciskās zvejas tiesību nomas Baltijas jūras piekrastes ūdeņos un Liepājas ezerā rakstisku izsole.

Pieteikšanās termiņš 

No 2022. gada 3. maija līdz 12. maija plkst. 17.00.

Pieteikumu iesniegšanas vieta

Vides nodaļa
Liepājas pilsētas pašvaldības iestādes “Liepājas pilsētas pašvaldības administrācija”
Rožu iela 6, Liepāja, LV-3401

Pieteikumu atvēršana

2022. gada 16. maijā pulksten 13.00 Rožu ielā 6, Liepājā.

Kontaktinformācija

Tālrunis: 63 404 745
E-pasts: dace.liepniece@liepaja.lv
Liepājas pilsētas pašvaldības administrācijas Vides nodaļa

Izsoles priekšmets:

Izsoles dalībniekiem informācija par pieteikumu atvēršanu tiks nosūtīta uz izsoles pieteikumā norādīto e-pasta adresi (e-pasta adrese jānorāda uz aploksnes).

2. Liepājas valstspilsētas pašvaldība rīko tai piederošā nekustamā īpašuma elektronisko izsoli ar augšupejošu soli elektronisko izsoļu vietnē izsoles.ta.gov.lv.

Pieteikšanās termiņš un vieta

No 2022. gada 30. aprīļa plkst. 13.00 līdz 2022. gada 20. maijam plkst. 23.59, elektronisko izsoļu vietnē izsoles.ta.gov.lv

Izsoles vieta un laiks

No 2022. gada 30. aprīļa plkst. 13.00 līdz 2022. gada 30. maijam plkst. 13.00,  elektronisko izsoļu vietnē izsoles.ta.gov.lv.

Nodrošinājums iemaksājams

Līdz 2022. gada 20. maijam Liepājas pilsētas pašvaldības iestādei "Nekustamā īpašuma pārvalde", reģistrācijas Nr. 90002066769, AS "SEB banka", konta Nr. LV12UNLA0050007588848, maksājuma mērķī norādot objekta adresi.

Samaksas kārtība

2 nedēļu laikā pēc maksājuma paziņojuma saņemšanas.

Objekta apskates

Lai apskatītu izsoles objektus dabā, iepriekš sazināties pa tālruni: 28 640 673. Apskate notiek pirmdienās no plkst. 13.30 līdz 17.00, trešdienās no plkst. 09.00 līdz 11.30.

Kontaktinformācija

Tālrunis: 63 404 783
E-pasts: sandra.dzelze@liepaja.lv
Liepājas pilsētas pašvaldības iestādes "Nekustamā īpašuma pārvalde" Mājokļu nodaļā, Peldu ielā 5.

Izsolē tiks piedāvāti šādi dzīvokļa īpašumi:

  • Dzīvokļa īpašums Baidzeles ielā 10-19, Liepājā, kadastra Nr.17009032043, ar kopējo platību 26,3 kv.m, nekustamā īpašuma nosacītā cena – 5400 EUR, izsoles solis - 100 EUR, nodrošinājums - 540 EUR;
  • Dzīvokļa īpašums Bārtas ielā 7-8, Liepājā, kadastra Nr.17009030085, ar kopējo platību 47,9 kv.m, nekustamā īpašuma nosacītā cena – 7000 EUR, izsoles solis - 100 EUR, nodrošinājums - 700 EUR;
  • Dzīvokļa īpašums Brīvības ielā 84-3, Liepājā, kadastra Nr.17009034070, ar kopējo platību 33,5 kv.m, nekustamā īpašuma nosacītā cena – 5200 EUR, izsoles solis - 100 EUR, nodrošinājums - 520 EUR;
  • Dzīvokļa īpašums Raiņa ielā 55-7A, Liepājā, kadastra Nr.17009030398, ar kopējo platību 29,1 kv.m, nekustamā īpašuma nosacītā cena – 5100 EUR, izsoles solis - 100 EUR, nodrošinājums - 510 EUR;
  • Dzīvokļa īpašums Rīgas ielā 58-2A, Liepājā, kadastra Nr.17009030344, ar kopējo platību 29,3 kv.m, nekustamā īpašuma nosacītā cena – 6100 EUR, izsoles solis - 100 EUR, nodrošinājums - 610 EUR
  • Dzīvokļa īpašums Uliha ielā 107-8, Liepājā, kadastra Nr.17009030389, ar kopējo platību 22,1 kv.m, nekustamā īpašuma nosacītā cena – 4300 EUR, izsoles solis - 100 EUR, nodrošinājums - 430 EUR;
  • Dzīvokļa īpašums Ventspils ielā 9-7, Liepājā, kadastra Nr.17009031406, ar kopējo platību 37,1 kv.m, nekustamā īpašuma nosacītā cena – 7100 EUR, izsoles solis - 100 EUR, nodrošinājums - 710 EUR.

 

Nomas tiesību izsoļu rezultāti

Skatīt: Izsoļu rezultāti