Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Izsoles

Liepājas pašvaldībā aktuālās izsoles:

 1. Liepājas pilsētas pašvaldības iestāde “Komunālā pārvalde” (NMR.kods: 90010879256) rīko kustamās mantas - cirsmu elektronisko izsoli ar augšupejošu soli elektronisko izsoļu vietnē izsoles.ta.gov.lv. Pieteikšanās līdz 2023. gada 26.septemrbra plkst. 23.59.
 2. Liepājas valstspilsētas pašvaldība rīko tai piederošo nekustamo īpašumu elektronisko izsoli ar augšupejošu soli elektronisko izsoļu vietnē izsoles.ta.gov.lv. Pieteikšanās termiņš 2023. gada 29. oktobra plkst. 23.59.
 3. Liepājas valstspilsētas pašvaldība rīko tai piederošā nekustamo īpašumu elektronisko izsoli ar augšupejošu soli elektronisko izsoļu vietnē izsoles.ta.gov.lv. Pieteikšanās termiņš 2023. gada 29. oktobra plkst. 23.59.
 4. Liepājas valstspilsētas pašvaldība rīko tai piederošo nekustamo īpašumu elektronisko izsoli ar augšupejošu soli elektronisko izsoļu vietnē izsoles.ta.gov.lv. Pieteikšanās termiņš 2023. gada 8. oktobra plkst. 23.59.
 5. SIA “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor” elektroniskajā izsolē ar augšupejošu soli pārdod SIA “Liepājas sērkociņi” valsts kapitāla daļu. Pieteikšanās elektronisko izsoļu vietnē izsoles.ta.gov.lv līdz 2023. gada 2. oktobra plkst. 23:59.

1.  Liepājas pilsētas pašvaldības iestāde “Komunālā pārvalde” (NMR.kods: 90010879256) rīko kustamās mantas - cirsmu elektronisko izsoli ar augšupejošu soli elektronisko izsoļu vietnē izsoles.ta.gov.lv.

Pieteikšanās termiņš un vieta No 2023. gada 6. septembra plkst. 13.00 līdz 2023. gada 26.septemrbim plkst. 23.59, elektronisko izsoļu vietnē izsoles.ta.gov.lv.
Izsoles vieta un laiks No 2023. gada 6. septembra plkst. 13.00 līdz 2023. gada 6. oktobrim plkst. 13.00, elektronisko izsoļu vietnē izsoles.ta.gov.lv.
Nodrošinājums iemaksājams Līdz 2023. gada 26. septembrim Liepājas pilsētas pašvaldības iestādes "Liepājas pilsētas pašvaldības administrācija", reģistrācijas Nr.90000063185, kontā AS SEB bankā LV42UNLA0050022994139, bankas kods UNLALV2X, ar atzīmi "Pieteikuma nodrošinājums cirsmu izsolei".
Samaksas kārtība 14 dienu laikā pēc maksājuma paziņojuma saņemšanas.
Objekta apskates

Iepriekš sazinoties ar mežsaimniecības inženieri Aigaru Gāliņu, tālrunis: 29 468 236.

Uzziņas Tālrunis: 29 468 236
E-pasts: raitis.karlsons@liepaja.lv
Liepājas pilsētas pašvaldības iestāde "Komunālā pārvalde", Uliha iela 44, Liepāja

Izsolāmā manta

Augošu koku cirte (galvenā izlases un kopšanas cirte) ar stumbra krāju 939,99 m3, kas sastāv no cirsmām: Grīņu iela 1/3, kadastrs: 17000150113, kvartāls 54, nogabali 3, 4, 5, 7-10, 12-43, cirsmas krāja 675,21 m3 un Liedaga iela 9, kadastrs 17000430086, kvartāls 15, nogabali: 32-36, 39-42, 45-47, 49-51, 53, 54; cirsmas krāja 264,78 m3. 

Izsolāmās mantas sākuma cena (nosacītā cena) - 23700 EUR, Izsoles solis - 100 EUR., nodrošinājums 2370 EUR.

2. Liepājas valstspilsētas pašvaldība rīko tai piederošo nekustamo īpašumu elektronisko izsoli ar augšupejošu soli elektronisko izsoļu vietnē izsoles.ta.gov.lv

Pieteikšanās termiņš un vieta No 2023. gada 9. oktobra plkst. 13.00 līdz 2023. gada 29. oktobrim plkst. 23.59, elektronisko izsoļu vietnē izsoles.ta.gov.lv.
Izsoles vieta un laiks No 2023. gada 9. oktobra plkst. 13.00 līdz 2023. gada 8.novembrim plkst. 13.00, elektronisko izsoļu vietnē izsoles.ta.gov.lv.
Nodrošinājums iemaksājams Līdz 2023. gada 29. oktobrim Liepājas pilsētas pašvaldības iestādei "Nekustamā īpašuma pārvalde", reģistrācijas Nr. 90002066769, AS "SEB banka", konta Nr.LV12UNLA0050007588848, maksājuma mērķī norādot objekta adresi.
Samaksas kārtība 2 nedēļu laikā pēc maksājuma paziņojuma saņemšanas.
Objekta apskates

Lai apskatītu izsoles objektus dabā, iepriekš sazināties pa tālruni: 28 640 673. Apskate notiek pirmdienās no plkst. 13.30 līdz 17,00, trešdienās no plkst. 09.00 līdz 11.30.

Uzziņas Tālrunis: 63 404 783
E-pasts: sandra.dzelze@liepaja.lv
Liepājas pilsētas pašvaldības iestādes "Nekustamā īpašuma pārvalde" Mājokļu nodaļā, Peldu ielā 5.

Izsolē tiek piedāvāti šādi īpašumi:

 1. Izsolē tiks piedāvāts neizīrēts dzīvokļa īpašums 1905. gada ielā 21-3 , Liepājā, kadastra Nr.17009030694, ar kopējo platību 35,4 kv.m, kas atrodas 3-stāvu 8 dzīvokļu dzīvojamās ēkas 1. stāvā. Nekustamā īpašuma nosacītā cena – 7100 EUR, izsoles solis - 100 EUR, nodrošinājums - 710 EUR.
 2. Izsolē tiks piedāvāts neizīrēts dzīvokļa īpašums Buru ielā 8-9, Liepājā, kadastra Nr. 17009033848, ar kopējo platību 24,2 kv.m, kas atrodas 3-stāvu 11 dzīvokļu dzīvojamās ēkas 3. stāvā. Nekustamā īpašuma nosacītā cena – 3800 EUR, izsoles solis - 100 EUR, nodrošinājums - 380 EUR.
 3. Izsolē tiks piedāvāts neizīrēts dzīvokļa īpašums Ganību ielā 90-2, Liepājā, kadastra Nr.17009032492, ar kopējo platību 29,6 kv.m, kas atrodas 2-stāvu 7 dzīvokļu dzīvojamās ēkas 1. stāvā. Nekustamā īpašuma nosacītā cena – 6100 EUR, izsoles solis - 100 EUR, nodrošinājums - 610 EUR.
 4. Izsolē tiks piedāvāts neizīrēts dzīvokļa īpašums Kaktu ielā 4/6-7, Liepājā, kadastra Nr.17009030267, ar kopējo platību 55,4 kv.m, kas atrodas 2-stāvu 6 dzīvokļu dzīvojamās ēkas 1. stāvā. Nekustamā īpašuma nosacītā cena – 8700 EUR, izsoles solis - 100 EUR, nodrošinājums - 870 EUR.
 5. Izsolē tiks piedāvāts neizīrēts dzīvokļa īpašums Pulkveža Brieža ielā 1A-4, Liepājā, kadastra Nr.17009030411, ar kopējo platību 49,8 kv.m, kas atrodas 1-stāva 3 dzīvokļu dzīvojamās ēkas 1. stāvā. Nekustamā īpašuma nosacītā cena – 10200 EUR, izsoles solis - 500 EUR, nodrošinājums - 1020 EUR.
 6. Izsolē tiks piedāvāts neizīrēts dzīvokļa īpašums Tērauda ielā 13-15, Liepājā, kadastra Nr.17009034066, ar kopējo platību 22,9 kv.m, kas atrodas 2-stāvu 14 dzīvokļu dzīvojamās ēkas 2. stāvā. Nekustamā īpašuma nosacītā cena – 3200 EUR, izsoles solis - 100 EUR, nodrošinājums - 320 EUR.
 7. Izsolē tiks piedāvāts neizīrēts dzīvokļa īpašums Tērauda ielā 25-2, Liepājā, kadastra Nr.17009030516, ar kopējo platību 28,4 kv.m, kas atrodas 2-stāvu 6 dzīvokļu dzīvojamās ēkas 1. stāvā. Nekustamā īpašuma nosacītā cena – 3000 EUR, izsoles solis - 100 EUR, nodrošinājums - 300 EUR.
 8. Izsolē tiks piedāvāts neizīrēts dzīvokļa īpašums Turaidas ielā 3-27, Liepājā, kadastra Nr.17009030680, ar kopējo platību 27,6 kv.m, kas atrodas 3-stāvu 29 dzīvokļu dzīvojamā ēkas 3. stāvā. Nekustamā īpašuma nosacītā cena – 4800 EUR, izsoles solis - 100 EUR, nodrošinājums - 480 EUR.
 9. Izsolē tiks piedāvāts neizīrēts dzīvokļa īpašums Zāļu ielā 28-8, Liepājā, kadastra Nr.17009030784, ar kopējo platību 20,3 kv.m, kas atrodas 2-stāvu 8 dzīvokļu dzīvojamā ēkas 2. stāvā. Nekustamā īpašuma nosacītā cena – 4400 EUR, izsoles solis - 100 EUR, nodrošinājums - 440 EUR.
 10. Izsolē tiks piedāvāts neizīrēts dzīvokļa īpašums Zāļu ielā 30-5, Liepājā, kadastra Nr.17009031055, ar kopējo platību 19,5 kv.m, kas atrodas 2-stāvu 7 dzīvokļu dzīvojamā ēkas 2. stāvā. Nekustamā īpašuma nosacītā cena – 4200 EUR, izsoles solis - 100 EUR, nodrošinājums - 420 EUR.

3. Liepājas valstspilsētas pašvaldība rīko tai piederošā nekustamā īpašuma elektronisko izsoli ar augšupejošu soli elektronisko izsoļu vietnē izsoles.ta.gov.lv.

Pieteikšanās termiņš un vieta No 2023. gada 9. oktobra plkst. 13.00 līdz 2023. gada 29. oktobrim plkst. 23.59, elektronisko izsoļu vietnē izsoles.ta.gov.lv.
Izsoles vieta un laiks No 2023. gada 9. oktobra plkst. 13.00 līdz 2023. gada 8. novembrim plkst. 13.00, elektronisko izsoļu vietnē izsoles.ta.gov.lv.
Nodrošinājums iemaksājams Līdz 2023. gada 29. oktobrim Liepājas pilsētas pašvaldības iestādei "Nekustamā īpašuma pārvalde", reģistrācijas Nr. 90002066769, AS "SEB banka", konta Nr.LV12UNLA0050007588848, maksājuma mērķī norādot objekta adresi.
Samaksas kārtība 1 mēneša laikā pēc maksājuma paziņojuma saņemšanas.
Objekta apskates

Lai apskatītu izsoles objektu dabā, iepriekš sazināties pa tālruni: 28 640 673. Apskate notiek pirmdienās no plkst. 13.30 līdz 17,00, trešdienās no plkst. 09.00 līdz 11.30.

Uzziņas Tālrunis: 63 404 783
E-pasts: sandra.dzelze@liepaja.lv
Liepājas pilsētas pašvaldības iestādes "Nekustamā īpašuma pārvalde" Mājokļu nodaļā, Peldu ielā 5.
 1. Izsolē tiks piedāvāts nekustamais īpašums Vecajā ostmalā 55, Liepājā, kadastra Nr.17000300017, kas sastāv no vienas būves un zemes vienības 999 kv.m platībā. Nekustamā īpašuma nosacītā cena – 166160 EUR, izsoles solis - 500 EUR, nodrošinājums - 16610 EUR.

4. Liepājas valstspilsētas pašvaldība rīko tai piederošo nekustamo īpašumu elektronisko izsoli ar augšupejošu soli elektronisko izsoļu vietnē izsoles.ta.gov.lv.

Pieteikšanās termiņš un vieta No 2023. gada 18. septembra plkst. 13.00 līdz 2023. gada 8. oktobrim plkst. 23.59, elektronisko izsoļu vietnē izsoles.ta.gov.lv.
Izsoles vieta un laiks No 2023. gada 18. septembra plkst. 13.00 līdz 2023. gada 18. oktobrim plkst. 13.00, elektronisko izsoļu vietnē izsoles.ta.gov.lv.
Nodrošinājums iemaksājams Līdz 2023. gada 8. oktobrim Liepājas pilsētas pašvaldības iestādei "Nekustamā īpašuma pārvalde", reģistrācijas Nr. 90002066769, AS "SEB banka", konta Nr.LV12UNLA0050007588848, maksājuma mērķī norādot objekta adresi.
Samaksas kārtība 2 nedēļu laikā pēc maksājuma paziņojuma saņemšanas.
Objekta apskates

Lai apskatītu izsoles objektus dabā, iepriekš sazināties pa tālruni: 28 640 673.Apskate notiek pirmdienās no plkst. 13.30 līdz 17.00, trešdienās no plkst. 09.00 līdz 11.30.

Uzziņas Tālrunis: 63 404 783
E-pasts: sandra.dzelze@liepaja.lv
Liepājas pilsētas pašvaldības iestādes "Nekustamā īpašuma pārvalde" Mājokļu nodaļā, Peldu ielā 5.

Izsolē tiek piedāvāti šādi īpašumi:

 1. Neizīrēts dzīvokļa īpašums Ģenerāļa Baloža ielā 57-5A, Liepājā, kadastra Nr. 17009034117, ar kopējo platību 22,8 kv.m, kas atrodas 2-stāvu 16 dzīvokļu dzīvojamās ēkas 1. stāvā. Nekustamā īpašuma nosacītā cena – 1720 EUR, izsoles solis - 100 EUR, nodrošinājums - 170 EUR.
 2. Neizīrēts dzīvokļa īpašums Matīsa Gūtmaņa ielā 10A-11, Liepājā, kadastra Nr. 17009032420, ar kopējo platību 57,9 kv.m, kas atrodas 2-stāvu 9 dzīvokļu dzīvojamās ēkas 2. stāvā. Nekustamā īpašuma nosacītā cena – 3640 EUR, izsoles solis - 100 EUR, nodrošinājums - 360 EUR.
 3. Neizīrēts dzīvokļa īpašums Tērauda ielā 25-4, Liepājā, kadastra Nr. 17009030538, ar kopējo platību 22,9 kv.m, kas atrodas 2-stāvu 6 dzīvokļu dzīvojamās ēkas 2. stāvā. Nekustamā īpašuma nosacītā cena – 1920 EUR, izsoles solis - 100 EUR, nodrošinājums - 190 EUR.
 4. Izsolē tiks piedāvāts neizīrēts dzīvokļa īpašums Tērauda ielā 25-5, Liepājā, kadastra Nr. 17009030532, ar kopējo platību 27,4 kv.m, kas atrodas 2-stāvu 6 dzīvokļu dzīvojamās ēkas 2. stāvā. Nekustamā īpašuma nosacītā cena – 2320 EUR, izsoles solis - 100 EUR, nodrošinājums - 230 EUR.
 5. Izsolē tiks piedāvāts neizīrēts dzīvokļa īpašums Nākotnes ielā 8-4, Liepājā, kadastra Nr. 17009031928, ar kopējo platību 16,8 kv.m, kas atrodas 1-stāva 4 dzīvokļu dzīvojamā ēkā. Nekustamā īpašuma nosacītā cena – 1520 EUR, izsoles solis - 100 EUR, nodrošinājums - 150 EUR.
 6. Neapdzīvojamās telpas Graudu ielā 43-86N, Liepājā, kadastra Nr.17009022966, ar kopējo platību 175,1 kv.m, kas atrodas 5-stāvu 112 dzīvokļu dzīvojamās ēkas -1. (pagraba) stāvā un zemes, kadastra Nr.17000320092, 10/1000 kopīpašuma domājamās daļas. Nekustamā īpašuma nosacītā cena – 15040 EUR, izsoles solis - 500 EUR, nodrošinājums -1500 EUR.

5. SIA “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor” elektroniskajā izsolē ar augšupejošu soli pārdod SIA “Liepājas sērkociņi” valsts kapitāla daļu.

Pieteikšanās termiņš un vieta No 2023. gada 12. septembra plkst. 13.00 līdz 2023. gada 2. oktobrim plkst. 23.59, elektronisko izsoļu vietnē izsoles.ta.gov.lv.
Izsoles vieta un laiks No 2023. gada 12. septembra plkst. 13.00 līdz 2023. gada 12. oktobrim plkst. 13.00, elektronisko izsoļu vietnē izsoles.ta.gov.lv.
Nodrošinājums iemaksājams Līdz pieteikuma iesniegšanai jāsamaksā drošības nauda 928 euro SIA “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor” norēķinu kontā AS "Citadele banka" Nr.LV07PARX0003805160002 vai AS “Swedbank” norēķinu kontā Nr.LV17HABA0551032309150.
Cena un norēķini

Kapitāla daļu paketes izsoles sākumcena: 9 280 euro
Termiņš norēķiniem: tūlītēja samaksa, kas samaksājama atbilstoši Kapitāla daļu paketes pārdošanas noteikumiem.

Izsoles solis: 500 euro.

Objekta apskates

Lai apskatītu izsoles objektu dabā, iepriekš sazināties pa tālruni: 28 640 673. Apskate notiek pirmdienās no plkst. 13.30 līdz 17,00, trešdienās no plkst. 09.00 līdz 11.30.

Uzziņas Tālrunis: 67 021 314, 67 021 365

Informācija par Sabiedrību

SIA “Liepājas sērkociņi” pamatkapitāls – 703 726 euro
Kapitāla daļu skaits – 703 726
Kapitāla daļas nominālvērtība - 1 euro
Adrese: Dzirnavu iela 57A-1, Rīga, LV-1010
Atrašanās vieta: Vecā ostmala 6/9, Liepāja; Jaunā iela 23, Liepāja; Fēniksa iela 1, Liepāja.

Informācija par izsoles priekšmetu

Valstij piederošās SIA “Liepājas sērkociņi” 70 368 kapitāla daļas jeb 9,99935% no pamatkapitāla (Kapitāla daļu pakete)

Pārdošanas noteikumi (t.sk. Kapitāla daļu paketes pirkuma līguma projekts) ir pieejami SIA “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor” tīmekļa vietnē www.possessor.gov.lv.

 

Paziņojumi

 1. SIA “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor” paziņo par valsts zemes privatizāciju
  • 2023. gada 29. jūnijā noslēgts zemesgabala Flotes ielā 9, Liepājā, kad. Nr. 17000110315, nomaksas pirkuma līgums. Pircējs – AS “Latvijas nafta”, pirkuma cena 198 638 EUR.
  • 2023. gada 29. jūnijā noslēgts zemesgabala Upmalas ielā 21, Liepājā, kad. Nr. 17000200410, nomaksas pirkuma līgums. Pircējs – AS “Latvijas nafta”, pirkuma cena 104 534 EUR.
 2. Liepājas valstspilsētas pašvaldības nekustamā īpašuma - zemes vienības daļas Ģenerāļa Baloža iela 37, Liepājā, (kadastra apzīmējums 1700 002 0452 8001) - apbūves tiesības izsole ar mērķi - krematorijas un tās funkcionēšanai nepieciešamo inženierbūvju būvniecība ir apturēta līdz Administratīvās tiesas nolēmumam. Pieteikumus Izsolei varēja iesniegt līdz 2022. gada 22. jūlija plkst. 16.00. Kontaktinformācija: Iveta Gulbe, Liepājas pilsētas pašvaldības iestāde "Nekustamā īpašuma pārvalde", tālrunis: 26 451 922, e-pasts: iveta.gulbe@liepaja.lv

Nomas tiesību izsoļu rezultāti

Skatīt: Izsoļu rezultāti