Izsoles

2019. gadā aktuālās izsoles:

 1. Liepājas pilsētas bāriņtiesas kustamās mantas pārdošana. Pieteikumu iesniegšana līdz 22. martam.
 2. Liepājas Sociālā dienesta kustamās mantas pārdošana. Pieteikumu iesniegšana līdz 27. martam.
 3. Nekustamo īpašumu izsole 3. aprīlī.
 4. Nekustamo īpašumu izsole 10. aprīlī.

1. Liepājas pilsētas bāriņtiesas kustamās mantas pārdošana

Transportlīdzeklis VW SHARAN, valsts reģistrācijas nr. GP 6043, veids – vieglais pasažieru, 7 sēdvietas, izlaiduma gads – 2007., motora tilpums – 1896 cm³, odometra rādījums – 185549 km, degviela – dīzeļdegviela, krāsa - sarkana. Tehniskā apskate līdz 2018. gada 28. augustam. Transportlīdzeklis tiek atsavināts, pārdodot par brīvu cenu, kas ir vienāda ar nosacīto cenu – EUR 2500,00 (divi tūkstoši pieci simti euro).

Skatīt: Kustamās mantas specifikācija un pieteikšanās kārtība (.pdf)

Pieteikšanās kārtība

Pretendentu pieteikšanās termiņš No 2019. gada 14. marta līdz 2019. gada 22. martam, plkst. 15.00.
Kustamās mantas apskates vieta un laiks

Jelgavas ielā 48, Liepājā, darbdienās no plkst. 9.00 līdz plkst. 12.00 un no plkst. 13.00 līdz plkst. 15.00, iepriekš vienojoties, zvanot uz tālrunis: 25 905 116.

Pieteikumu iesniegšanas vieta Liepājas pilsētas bāriņtiesa, Jelgavas ielā 48, 23. kabinets

2. Liepājas Sociālā dienesta kustamās mantas pārdošana

Transportlīdzeklis VW CARAVELLE, valsts reģistrācijas nr. EH 6428, izlaiduma gads 2001. Transportlīdzekļa (pasažieru autobusa) nobraukums ir 573483 km, degviela – dīzeļdegviela, krāsa - sarkana. Transportlīdzeklis nav ekspluatēts kopš 2018. gada augusta. Vērtību pazeminošie faktori: pastiprināta korozija, ātrumkārbas defekts. Transportlīdzeklis tiek atsavināts, pārdodot par brīvu cenu, kas ir vienāda ar nosacīto cenu – EUR 450,00 (četri simti piecdesmit euro).

Skatīt: Kustamās mantas specifikācija un pieteikšanās kārtība (.pdf)

Pieteikšanās kārtība

Pretendentu pieteikšanās termiņš No 2019. gada 18. marta līdz 2019. gada 27. martam, plkst. 16.00.
Kustamās mantas apskates vieta un laiks

Transportlīdzekli var apskatīt E. Veidenbauma ielā 3, Liepājā, apskates laiku iepriekš saskaņojot, zvanot pa tālruni: 29 840 998.

Pieteikumu iesniegšanas vieta
 • personīgi 208. kabinetā, E. Veidenbauma ielā 3,  darba dienās no plkst. 08.00-12.00 un no plkst. 13.00-16.00,
 • nosūtot pa pastu: Liepājas pilsētas pašvaldības iestādei “Liepājas pilsētas Domes Sociālais dienests, E. Veidenbauma ielā 3, Liepājā, LV-3401,
 • elektroniski, nosūtot uz elektroniskā pasta adresi: socialais.dienests@liepaja.lv, ja dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu.

3. Nekustamo īpašumu izsole 3. aprīlī

Liepājas pilsētas domē, Rožu ielā 6, 3. aprīlī plkst. 17.00 notiks Liepājas pašvaldības nekustamo īpašumu izsole, kurā tiks piedāvāti šādi īpašumi:

 • Neapdzīvojamās telpas Dzintaru ielā 25/27-2N (.pdf)
  Kopējā platība 42,3 kv.m, kas atrodas 3-stāvu 27 dzīvokļu īpašumu dzīvojamās ēkas -1.stāvā. Nekustamā īpašuma nosacītā cena – 2300,00 EUR, nodrošinājums – 230,00 EUR, izsoles solis - 100,00 EUR.
 • Neapdzīvojamās telpas Dzintaru ielā 25/27-3N (.pdf)
  Kopējā platība 105,7 kv.m, kas atrodas 3-stāvu 27 dzīvokļu īpašumu dzīvojamās ēkas -1.stāvā. Nekustamā īpašuma nosacītā cena –4500,00 EUR, nodrošinājums – 450,00 EUR, izsoles solis - 100,00 EUR.
 • Neapdzīvojamās telpas Dzintaru ielā 25/27-5N (.pdf)
  Kopējā platība 30,1 kv.m, kas atrodas 3-stāvu 27 dzīvokļu īpašumu dzīvojamās ēkas -1.stāvā. Nekustamā īpašuma nosacītā cena –1600,00 EUR, nodrošinājums – 160,00 EUR, izsoles solis - 100,00 EUR.
 • Neapdzīvojamās telpas Šaurajā ielā 2-1M (.pdf)
  Kopējā platība 51,9 kv.m, kas atrodas 2-stāvu 10 dzīvokļu īpašumu dzīvojamās ēkas -1.stāvā. Nekustamā īpašuma nosacītā cena –2500,00 EUR, nodrošinājums – 250,00 EUR, izsoles solis - 100,00 EUR.

Pieteikšanās kārtība

Pretendentu pieteikšanās termiņš Dokumentus pieņem līdz 2. aprīlim plkst. 16.00
Nomas objektu apskates vieta un laiks

Lai apskatītu izsoles objektus dabā, sazināties pa norādīto kontakttālruni izsoles noteikumu punktā 4.6. 

Pieteikumu iesniegšanas vieta Liepājas pilsētas pašvaldības iestādē "Nekustamā īpašuma pārvalde", Zivju ielā 11/13, trešajā stāvā, Liepājā
Nodrošinājums iemaksājams

Nodrošinājums iemaksājams no 2019. gada 8.marta līdz 2019. gada 2. aprīlim Liepājas pilsētas pašvaldības iestādei "NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA PĀRVALDE", reģistrācijas Nr.90002066769, AS "SEB BANKA", konta Nr.LV 12UNLA0050007588848.

Samaksa par nosolīto nekustamo īpašumu veicama viena mēneša laikā no maksājuma paziņojuma saņemšanas.

No 2019. gada 22. marta pašvaldības iestāde "Nekustamā īpašuma pārvalde" iedzīvotājiem būs pieejama citās telpās – Zivju ielā 11/13, trešajā stāvā.

Kontaktinformācija

Sandra Dzelze
Mājokļu nodaļas speciāliste
Nekustamā īpašuma pārvalde
Tālrunis: 63 404 783
E-pasts: sandra.dzelze@liepaja.lv 

4. Nekustamo īpašumu izsole 10. aprīlī

Liepājas pilsētas domē, Rožu ielā 6, 10. aprīlī plkst. 17.00 notiks Liepājas pašvaldības nekustamo īpašumu izsole, kurā tiks piedāvāti šādi īpašumi:

 • Neapdzīvojamās telpas Talsu ielā 51-1N (.pdf)
  Kopējā platība 50,2 kv.m, kas atrodas 2-stāvu 7 dzīvokļu īpašumu dzīvojamās ēkas 1.stāvā. Nekustamā īpašuma nosacītā cena – 900,00 EUR, nodrošinājums – 90,00 EUR, izsoles solis - 50,00 EUR.
 • Dzīvokļa īpašums Talsu ielā 51-5 (.pdf)
  Kopējā platība 25,2 kv.m, kas atrodas 2-stāvu 7 dzīvokļu īpašumu dzīvojamās ēkas 2.stāvā. Nekustamā īpašuma nosacītā cena – 500,00 EUR, nodrošinājums – 50,00 EUR, izsoles solis - 50,00 EUR.
 • Dzīvokļa īpašums Talsu ielā 51-6 (.pdf)
  Kopējā platība 25,7 kv.m, kas atrodas 2-stāvu 7 dzīvokļu īpašumu dzīvojamās ēkas 2.stāvā. Nekustamā īpašuma nosacītā cena – 400,00 EUR, nodrošinājums – 40,00 EUR, izsoles solis - 50,00 EUR.

Pieteikšanās kārtība

Pretendentu pieteikšanās termiņš Dokumentus pieņem no 2019. gada 8. marta līdz 2019. gada 9. aprīlim pl. 16.00
Nomas objektu apskates vieta un laiks

Lai apskatītu izsoles objektus dabā, sazināties pa norādīto kontakttālruni izsoles noteikumu punktā 4.6. 

Pieteikumu iesniegšanas vieta Liepājas pilsētas pašvaldības iestādē "Nekustamā īpašuma pārvalde", Zivju ielā 11/13, trešajā stāvā, Liepājā
Nodrošinājums iemaksājams

Nodrošinājums iemaksājams no 2019. gada 8. marta līdz 2019. gada 9. aprīlim Liepājas pilsētas pašvaldības iestādei "NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA PĀRVALDE", reģistrācijas Nr. 90002066769, AS "SEB BANKA",
konta Nr. LV12UNLA0050007588848.

Samaksa par nosolīto nekustamo īpašumu veicama viena mēneša laikā no maksājuma paziņojuma saņemšanas.

No 2019. gada 22. marta pašvaldības iestāde "Nekustamā īpašuma pārvalde" iedzīvotājiem būs pieejama citās telpās – Zivju ielā 11/13, trešajā stāvā.

Kontaktinformācija

Sandra Dzelze
Mājokļu nodaļas speciāliste
Nekustamā īpašuma pārvalde
Tālrunis: 63 404 783
E-pasts: sandra.dzelze@liepaja.lv