Izsoles

Liepājas pilsētas pašvaldība rīko tai piederošo nekustamo īpašumu izsoles elektronisko izsoļu vietnē izsoles.ta.gov.lv

 1. Nekustamā īpašuma Uliha ielā 36 izsole. Pieteikšanās līdz 4. februārim.
 2. Dzīvokļa īpašuma Uliha ielā 35/37-23 domājamo daļu izsole. Pieteikšanās līdz 24. februārim.
 3. Dzīvokļu un neapdzīvojamo telpu izsole.  Pieteikšanās līdz 4. februārim.

1. Nekustamā īpašuma Uliha ielā 36 izsole

Pieteikšanās termiņš un vieta No 2021. gada 15. janvāra plkst. 13.00 līdz 2021. gada 4. februārim plkst. 23.59,
elektronisko izsoļu vietnē izsoles.ta.gov.lv.
Izsoles vieta un laiks No 2021. gada 15. janvāra plkst. 13.00 līdz 2021. gada 15. februārim plkst. 13.00,
elektronisko izsoļu vietnē izsoles.ta.gov.lv.
Nodrošinājums iemaksājams Līdz 2021. gada 4. februārim Liepājas pilsētas pašvaldības iestādei "Nekustamā īpašuma pārvalde", reģistrācijas Nr. 90002066769, AS "SEB banka", konta Nr.LV12UNLA0050007588848, maksājuma mērķī norādot objekta adresi.
Samaksas kārtība 1 (viena) mēneša laikā pēc maksājuma paziņojuma saņemšanas.
Objekta apskate

Lai apskatītu izsoles objektus dabā, sazināties pa tālruni: 20 225 289.

Uzziņas Tālrunis: 63 404 783
E-pasts: sandra.dzelze@liepaja.lv
Liepājas pilsētas pašvaldības iestādes "Nekustamā īpašuma pārvalde" Mājokļu nodaļā, Peldu ielā 5.

Izsolē tiek piedāvāts īpašums:

Nekustamais īpašums Uliha ielā 36, Liepājā, kadastra Nr.17000350101

Skatīt: izsoles noteikumi (.pdf)

Īpašuma sastāvā: zemes gabals ar kopējo platību 2592 kv.m (kadastra apzīmējums 1700 035 0101), uz kura atrodas 2-stāvu administratīvā ēka ar kopējo platību 1161,90 kv.m.
Nekustamā īpašuma nosacītā cena – 270 000 EUR, izsoles solis - 500 EUR, izsoles nodrošinājums – 27 000 EUR.

2. Dzīvokļu un neapdzīvojamo telpu izsole.

Pieteikšanās termiņš un vieta No 2021. gada 15. janvāra plkst. 13.00 līdz 2021. gada 4. februārim plkst. 23.59,
elektronisko izsoļu vietnē izsoles.ta.gov.lv.
Izsoles vieta un laiks No 2021. gada 15. janvāra plkst. 13.00 līdz 2021. gada 15. februārim plkst. 13.00,
elektronisko izsoļu vietnē izsoles.ta.gov.lv.
Nodrošinājums iemaksājams Līdz 2021. gada 4. februārim Liepājas pilsētas pašvaldības iestādei "Nekustamā īpašuma pārvalde", reģistrācijas Nr. 90002066769, AS "SEB banka", konta Nr.LV12UNLA0050007588848, maksājuma mērķī norādot objekta adresi.
Samaksas kārtība 2 nedēļu laikā pēc maksājuma paziņojuma saņemšanas.
Objekta apskate

Lai apskatītu izsoles objektus dabā, iepriekš sazināties pa tālruni: 20 225 289. Apskate notiek pirmdienās no plkst. 13.30 līdz 17.00, trešdienās no plkst. 09.00 līdz 11.30.

Uzziņas Tālrunis: 63 404 783
E-pasts: sandra.dzelze@liepaja.lv
Liepājas pilsētas pašvaldības iestādes "Nekustamā īpašuma pārvalde" Mājokļu nodaļā, Peldu ielā 5.

Izsolē tiks piedāvāti šādi īpašumi:

 1. Dzīvokļa īpašums Pīlādžu ielā 33-5, Liepājā
  Skatīt: izsoles noteikumi (.pdf)
  Kadastra Nr.17009030994, ar kopējo platību 25,2 kv.m, kas atrodas 2-stāvu 15 dzīvokļu dzīvojamās ēkas 2.stāvā. Nekustamā īpašuma nosacītā cena – 2480 EUR, izsoles solis - 100 EUR, izsoles nodrošinājums - 250 EUR.
 2. Dzīvokļa īpašums Pīlādžu ielā 33-6, Liepājā
  Skatīt: izsoles noteikumi (.pdf)
  Kadastra Nr.17009030994, ar kopējo platību 30,9 kv.m, kas atrodas 2-stāvu 15 dzīvokļu dzīvojamās ēkas 2.stāvā. Nekustamā īpašuma nosacītā cena – 2960 EUR, izsoles solis - 100 EUR, izsoles nodrošinājums - 300 EUR.
 3. Neapdzīvojamās telpas Piltenes ielā 1-2N, Liepājā
  Skatīt: izsoles noteikumi (.pdf)
  Kadastra Nr.17009029374, ar kopējo platību 157,8 kv.m, kas atrodas 3-stāvu 20 dzīvokļu dzīvojamās ēkas -1.(pagraba) stāvā. Nekustamā īpašuma nosacītā cena – 1400 EUR, izsoles solis - 100 EUR.

3. Dzīvokļa īpašuma Uliha ielā 35/37-23 domājamo daļu izsole

Pieteikšanās termiņš un vieta No 2021. gada 4. februāra plkst. 13.00 līdz 2021. gada 24. februārim plkst. 23.59,
elektronisko izsoļu vietnē izsoles.ta.gov.lv.
Izsoles vieta un laiks No 2021. gada 4. februāra plkst. 13.00 līdz 2021. gada 8. martam plkst. 13.00,
elektronisko izsoļu vietnē izsoles.ta.gov.lv.
Nodrošinājums iemaksājams Līdz 2021. gada 24. februārim Liepājas pilsētas pašvaldības iestādei "Nekustamā īpašuma pārvalde", reģistrācijas Nr. 90002066769, AS "SEB banka", konta Nr.LV12UNLA0050007588848, maksājuma mērķī norādot objekta adresi.
Samaksas kārtība 2 nedēļu laikā pēc maksājuma paziņojuma saņemšanas.
Objekta apskate

Lai apskatītu izsoles objektus dabā, iepriekš sazināties pa tālruni: 20 225 289. Apskate notiek pirmdienās no plkst. 13.30 līdz 17.00, trešdienās no plkst. 09.00 līdz 11.30.

Uzziņas Tālrunis: 63 404 783
E-pasts: sandra.dzelze@liepaja.lv
Liepājas pilsētas pašvaldības iestādes "Nekustamā īpašuma pārvalde" Mājokļu nodaļā, Peldu ielā 5.

Izsolē tiek piedāvāts īpašums:

Dzīvokļa īpašuma Uliha ielā 35/37-23, Liepājā, 119/390 domājamās daļas no dzīvokļa ar kopējo platību 58,8 kv.m, kurām atbilst 1 atsevišķa telpa 11,9 kv.m platībā, kas atrodas 5-stāvu 51 dzīvokļa dzīvojamās ēkas 1. stāvā, kadastra Nr.17009026490.

Skatīt: Izsoles noteikumi (.pdf)

Dzīvokļa kopīpašniekam ir tiesības mēneša laikā iesniegt pieteikumu par nekustamā īpašuma pirkšanu. Ja norādītajā termiņā ir saņemts pieteikums, izsoli nerīko un ar šo personu slēdz pirkuma līgumu par nosacīto cenu.
Nekustamā īpašuma nosacītā cena – 4600 EUR, izsoles solis – 100 EUR, nodrošinājums – 460 EUR.