Izsoles

Šobrīd aktuālās izsoles:

 1. Liepājas pilsētas pašvaldības nekustamo īpašumu izsole 26. jūnijā.
 2. Liepājas pilsētas pašvaldības nekustamo īpašumu izsole 3. jūlijā.
 3. Liepājas pilsētas pašvaldības iestāde “Nekustamā īpašuma pārvalde” izsludina 11 telpu grupu īpašumā Brīvības ielā 95B, rakstiskas nomas tiesību izsoles 20. maijā.
 4. Liepājas pilsētas pašvaldības iestāde “Komunālā pārvalde” nodod atsavināšanai kustamo mantu

1. Liepājas pilsētas domē, Rožu ielā 6, Liepājā, 2019. gada 26. jūnijā pl. 17.00 notiks Liepājas pilsētas pašvaldības nekustamo īpašumu izsole, kurā tiks piedāvāti šādi īpašumi:

 • Dzīvokļa īpašums Andreja Pumpura ielā 13-3 (.pdf)
  Kopējā platība 33,3 kv.m, kas atrodas 2-stāvu 7 dzīvokļu dzīvojamās ēkas 1.stāvā. Nekustamā īpašuma nosacītā cena – 3900,00 EUR, nodrošinājums – 390,00 EUR, izsoles solis - 100,00 EUR.
 • Dzīvokļa īpašums Augustes ielā 6-5 (.pdf)
  Kopējā platība 32 kv.m, kas atrodas 2-stāvu 7 dzīvokļu dzīvojamās ēkas 2.stāvā. Nekustamā īpašuma nosacītā cena – 2100,00 EUR, nodrošinājums – 210,00 EUR, izsoles solis - 100,00 EUR.
 • Dzīvokļa īpašums Buru ielā 8-1 (.pdf)
  Kopējā platība 19,2 kv.m, kas atrodas 3-stāvu 11 dzīvokļu dzīvojamās ēkas 1.stāvā. Nekustamā īpašuma nosacītā cena – 880,00 EUR, nodrošinājums – 88,00 EUR, izsoles solis - 50,00 EUR.
 • Dzīvokļa īpašums Buru ielā 8-4 (.pdf)
  Kopējā platība 39,2 kv.m, kas atrodas 3-stāvu 11 dzīvokļu dzīvojamās ēkas 2.stāvā. Nekustamā īpašuma nosacītā cena – 1680,00 EUR, nodrošinājums – 168,00 EUR, izsoles solis - 100,00 EUR.
 • Dzīvokļa īpašums Buru ielā 8-8 (.pdf)
  Kopējā platība 56,6 kv.m, kas atrodas 3-stāvu 11 dzīvokļu dzīvojamās ēkas 1.stāvā. Nekustamā īpašuma nosacītā cena – 1840,00 EUR, nodrošinājums – 184,00 EUR, izsoles solis - 100,00 EUR.
 • Dzīvokļa īpašums Brīvības ielā 73-22 (.pdf)
  Kopējā platība 53,2 kv.m, kas atrodas 2-stāvu 11 dzīvokļu dzīvojamās ēkas 2.stāvā. Nekustamā īpašuma nosacītā cena – 2600,00 EUR, nodrošinājums – 260,00 EUR, izsoles solis - 100,00 EUR.
 • Dzīvokļa īpašums Brīvības ielā 115A-14 (.pdf)
  Kopējā platība 36,8 kv.m, kas atrodas 2-stāvu 9 dzīvokļu dzīvojamās ēkas 2.stāvā. Nekustamā īpašuma nosacītā cena – 3100,00 EUR, nodrošinājums – 310,00 EUR, izsoles solis - 100,00 EUR.
 • Dzīvokļa īpašums Kārļa ielā 5-10 (.pdf)
  Kopējā platība 23,5 kv.m, kas atrodas 2-stāvu 8 dzīvokļu dzīvojamās ēkas 2.stāvā. Nekustamā īpašuma nosacītā cena – 1600,00 EUR, nodrošinājums – 160,00 EUR, izsoles solis - 100,00 EUR.
Pieteikšanās termiņš Dokumentus pieņem līdz 2019. gada 25. jūnijam pl.16.00.
Objekta apskates vieta un laiks

Lai apskatītu izsoles objektus dabā, sazināties pa norādīto kontakttālruni izsoles noteikumu punktā 4.6.

Pieteikumu iesniegšanas vieta Liepājas pilsētas pašvaldības iestādē "Nekustamā īpašuma pārvalde", Zivju ielā 11/13, 2. kabinetā, Liepājā.
Nodrošinājums iemaksājams

 Līdz 2019. gada 25. jūnijam Liepājas pilsētas pašvaldības iestādei "NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA PĀRVALDE", reģistrācijas Nr. 90002066769, AS "SEB BANKA", konta nr. LV12UNLA0050007588848.

Pieteikumu atvēršanas vieta un laiks Liepājas pilsētas pašvaldības iestāde “Nekustamā īpašuma pārvalde”, Zivju iela 11/13, Liepāja,  2019. gada 26. jūnijs, plkst. 17.00.

Kontaktinformācija

Sandra Dzelze
Liepājas pilsētas pašvaldības iestāde
"Nekustamā īpašuma pārvalde"
Mājokļu nodaļas speciāliste
Tālrunis: 63 404 783
E-pasts: sandra.dzelze@liepaja.lv

2. Liepājas pilsētas domē, Rožu ielā 6, Liepājā, 2019. gada 3. jūlijā pl. 17.00 notiks Liepājas pilsētas pašvaldības nekustamo īpašumu izsole, kurā tiks piedāvāti šādi īpašumi:

 • Dzīvokļa īpašums Kungu ielā 67-8 (.pdf)
  Kopējā platība 24,4 kv.m, kas atrodas 3-stāvu 10 dzīvokļu dzīvojamās ēkas 1.stāvā. Nekustamā īpašuma nosacītā cena – 2300,00 EUR, nodrošinājums – 230,00 EUR, izsoles solis - 100,00 EUR.
 • Dzīvokļa īpašums Laivu ielā 9-3 (.pdf)
  Kopējā platība 17,9 kv.m, kas atrodas 3-stāvu 12 dzīvokļu dzīvojamās ēkas 1.stāvā. Nekustamā īpašuma nosacītā cena – 900,00 EUR, nodrošinājums – 90,00 EUR, izsoles solis - 50,00 EUR.
 • Dzīvokļa īpašums Laivu ielā 9-5 (.pdf)
  Kopējā platība 22,8 kv.m, kas atrodas 3-stāvu 12 dzīvokļu dzīvojamās ēkas 2.stāvā. Nekustamā īpašuma nosacītā cena – 1400,00 EUR, nodrošinājums – 140,00 EUR, izsoles solis - 100,00 EUR.
 • Dzīvokļa īpašums Laivu ielā 9-9 (.pdf)
  Kopējā platība 20,7 kv.m, kas atrodas 3-stāvu 12 dzīvokļu dzīvojamās ēkas 3.stāvā. Nekustamā īpašuma nosacītā cena – 1100,00 EUR, nodrošinājums – 110,00 EUR, izsoles solis - 100,00 EUR.
 • Dzīvokļa īpašums Laivu ielā 9-10 (.pdf)
  Kopējā platība 49,4 kv.m, kas atrodas 3-stāvu 12 dzīvokļu dzīvojamās ēkas 3.stāvā. Nekustamā īpašuma nosacītā cena – 2000,00 EUR, nodrošinājums – 200,00 EUR, izsoles solis - 100,00 EUR.
 • Dzīvokļa īpašums Matīsa Gūtmaņa ielā 10-23 (.pdf)
  Kopējā platība 27,5 kv.m, kas atrodas 2-stāvu 7 dzīvokļu dzīvojamās ēkas 2.stāvā. Nekustamā īpašuma nosacītā cena – 1800,00 EUR, nodrošinājums – 180,00 EUR, izsoles solis - 100,00 EUR.
 • Dzīvokļa īpašums Nākotnes ielā 17-9 (.pdf)
  Kopējā platība 56,6 kv.m, kas atrodas 2-stāvu 16 dzīvokļu dzīvojamās ēkas 1.stāvā. Nekustamā īpašuma nosacītā cena – 2500,00 EUR, nodrošinājums – 250,00 EUR, izsoles solis - 100,00 EUR.
 • Dzīvokļa īpašums Tirgus ielā 26-11 (.pdf)
  Kopējā platība 44,1 kv.m, kas atrodas 2-stāvu 5 dzīvokļu dzīvojamās ēkas 2.stāvā. Nekustamā īpašuma nosacītā cena – 4300,00 EUR, nodrošinājums – 430,00 EUR, izsoles solis - 100,00 EUR.
 • Dzīvokļa īpašums Tirgus ielā 59A-2 (.pdf)
  Kopējā platība 24,9 kv.m, kas atrodas 2-stāvu 3 dzīvokļu dzīvojamās ēkas 2.stāvā. Nekustamā īpašuma nosacītā cena – 900,00 EUR, nodrošinājums – 90,00 EUR, izsoles solis - 50,00 EUR.
Pieteikšanās termiņš Dokumentus pieņem līdz 2019. gada 2.jūlijam pl.16.00.
Objekta apskates vieta un laiks

Lai apskatītu izsoles objektus dabā, sazināties pa norādīto kontakttālruni izsoles noteikumu punktā 4.6.

Pieteikumu iesniegšanas vieta Liepājas pilsētas pašvaldības iestādē "Nekustamā īpašuma pārvalde", Zivju ielā 11/13, 2. kabinetā, Liepājā.
Nodrošinājums iemaksājams

 Līdz 2019. gada 2. jūlijam Liepājas pilsētas pašvaldības iestādei "NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA PĀRVALDE", reģistrācijas Nr. 90002066769, AS "SEB BANKA", konta nr. LV12UNLA0050007588848.

Pieteikumu atvēršanas vieta un laiks Liepājas pilsētas pašvaldības iestāde “Nekustamā īpašuma pārvalde”, Zivju iela 11/13, Liepāja,  2019. gada 3. jūlijā plkst. 17.00.

Kontaktinformācija

Sandra Dzelze
Liepājas pilsētas pašvaldības iestāde
"Nekustamā īpašuma pārvalde"
Mājokļu nodaļas speciāliste
Tālrunis: 63 404 783
E-pasts: sandra.dzelze@liepaja.lv

3. Liepājas pilsētas pašvaldības iestāde “Nekustamā īpašuma pārvalde” izsludina 11 telpu grupu īpašumā Brīvības ielā 95B, Liepājā, kadastra apzīmējums 1700 022 0147, rakstiskas nomas tiesību izsoles.

Nomas tiesību pretendentu pieteikšanās termiņš Līdz 2019. gada 20. maijam plkst. 11.00.
Nomas objektu apskates vieta un laiks 2019. gada 15. maijā plkst. 10.00, iepriekš piesakoties zvanot uz tālruni 63 470 793.
Pieteikumu iesniegšanas vieta Liepājas pilsētas pašvaldības iestāde “Nekustamā īpašuma pārvalde”, Zivju iela 11/13, Liepāja.
Pieteikumu atvēršanas vieta un laiks Liepājas pilsētas pašvaldības iestāde “Nekustamā īpašuma pārvalde”, Zivju iela 11/13, Liepāja,  2019. gada 20. maijā plkst. 14.00.

Kontaktpersona

Aivars Milniņš
"Nekustamā īpašuma pārvalde"
Konversijas nodaļas vadītājs, iestādes vadītāja vietnieks
Tālrunis: 63 470 793
E-pasts: aivars.milnins@liepaja.lv

4. Liepājas pilsētas pašvaldības iestāde “Komunālā pārvalde” nodod atsavināšanai kustamo mantu:

 • vieglo automašīnu OPEL ASTRA (Z14XE), valsts reģistrācijas nr. EK2216, izlaiduma gads 2002, (turpmāk – autotransports). Autotransporta nobraukums ir 283434 km, degviela – benzīns, krāsa - pelēka.

Autotransports tiek atsavināts, pārdodot par brīvu cenu, kas ir vienāda ar nosacīto cenu – 700,00 eiro.

Ja tiks saņemti vairāk kā viens pieteikums kustamās mantas iegādei par brīvu cenu, Komunālā pārvalde 10 dienu laikā pēc pieteikumu iesniegšanas termiņa beigām starp pieteikuma iesniedzējiem rīkos rakstveida izsoli ar augšupejošu soli.

Pievienotie dokumenti

Pretendentu pieteikšanās termiņš 2019. gada 20. maijs,  plkst. 17.00
Autotransporta apskates vieta un laiks Ezermalas ielā 9b, Liepājā, apskates laiku iepriekš saskaņojot, zvanot pa tālruni: 29 272 194
Pieteikumu iesniegšanas vieta Liepājas pilsētas pašvaldības iestādei “Komunālā pārvalde”:

 • personīgi Uliha ielā 44, Liepājā, 2. stāvā darba dienās,
 • nosūtot pa pastu,
 • elektroniskā veidā, nosūtot uz elektroniskā pasta adresi: komunala.parvalde@liepaja.lv, ja dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu.