Par tiesībām veikt būvdarbus objektā “Iekškvartālu brauktuvju posmu atjaunošana uz dienvidiem no Tirdzniecības kanāla, Liepājā” (LPP 2019/89)

  • Publicēts:
  • Iesniegšana:
  • Lēmuma datums:
  • Atjaunots:
  • 12. augusts, 2019
  • 28. augusts, 2019
  • 11. septembris, 2019
  • 31. oktobris, 2019

  Piezīmes

  Līguma izpildītājs: SIA “A-Land” (52103037961)
  Līgumcena: EUR 350 162,60, neskaitot PVN.
  Līguma izpildes termiņš: 90 (deviņdesmit) dienas