Par tiesībām veikt būvdarbus objektā “Iekškvartālu brauktuvju posmu atjaunošana uz dienvidiem no Tirdzniecības kanāla, Liepājā” (LPP 2019/89)

  • Publicēts:
  • Iesniegšana:
  • 12. augusts, 2019
  • 28. augusts, 2019

  Piezīmes

  Kontaktpersona

  Māra Hermane
  Publisko iepirkumu daļas iepirkumu speciāliste
  Tālrunis: 63 422 336
  Fakss: 63 404 777
  E-pasts: iepirkumi@liepaja.lv