Administratīvās ēkas telpu grupas Rožu ielā 6, Liepājā, telpu kosmētiskais remonts (LVP 2021/149)

    • Publicēts:
    • 2. novembris, 2021