Apstādītu puķu kastu un trauku uzstādīšana un uzturēšana Liepājā (LPP 2019/7)

  • Publicēts:
  • Iesniegšana:
  • Lēmuma datums:
  • Atjaunots:
  • 30. janvāris, 2019
  • 13. februāris, 2019
  • 20. februāris, 2019
  • 18. marts, 2019

  Piezīmes

  Rezultāti

  1.iepirkuma daļa

  Līguma izpildītājs: SIA “Pīlādži-juniors” (42103048802)
  Līgumcena: EUR 5 792,00, neskaitot PVN
  Līguma izpildes termiņš: no līguma parakstīšanas dienas līdz 2019.gada 11.oktobrim

  2.iepirkuma daļa

  Līguma izpildītājs: SIA “Sedumi” (45403008187)
  Līgumcena: EUR 8 231,80, neskaitot PVN
  Līguma izpildes termiņš: no līguma parakstīšanas dienas līdz 2019.gada 11.oktobrim