Būvuzraudzības pakalpojumi objektam “Darbnīcas ēkas pārbūve Teodora Breikša ielā 16/20, Liepājā” (LPP 2020/145)

    • Publicēts:
    • Iesniegšana:
    • 14. septembris, 2020
    • 30. septembris, 2020