Būvuzraudzības pakalpojumi objektam “Degradēto teritoriju revitalizācija uzņēmējdarbības vajadzībām posmā no Jaunā tilta līdz Graudu ielai, Liepājā” 1., 2. un 3. būvniecības kārta” (LPP 2021/8)

    • Iesniegšana:
    • 10. marts, 2021