Būvuzraudzības pakalpojumi objektam “Ēkas fasādes vienkāršotā atjaunošana Rožu ielā 6, Liepājā 2., 3. un 4.kārtas būvdarbi - logu bloku nomaiņa” (LPP 2021/48)

    • Publicēts:
    • Iesniegšana:
    • 7. aprīlis, 2021
    • 23. aprīlis, 2021