Būvuzraudzības pakalpojumi objektam “Nedzīvojamās telpas vienkāršota atjaunošana ar lietošanas veida maiņu par jauniešu dzīvokli, Reiņu meža ielā 12-44, Liepājā” (LPP 2020/140)

    • Publicēts:
    • Iesniegšana:
    • 14. septembris, 2020
    • 30. septembris, 2020