Dabaszinību eksperimentu komplektu un sensoru piegāde Liepājas pilsētas pašvaldības iestādei “Liepājas pilsētas Izglītības pārvalde” (LPP 2020/201)

    • Publicēts:
    • Iesniegšana:
    • 4. decembris, 2020
    • 16. decembris, 2020