Demonstrācijas ekrānu, video un audio aprīkojuma piegāde un uzstādīšana (LPP 2020/189)

    • Publicēts:
    • Iesniegšana:
    • 11. novembris, 2020
    • 27. novembris, 2020