Ēdināšanas pakalpojuma nodrošināšana Liepājas pirmsskolas izglītības iestādē “STĀRĶIS” atbilstoši Zaļā publiskā iepirkuma kritērijiem (LPP 2019/120)

    • Publicēts:
    • Iesniegšana:
    • 8. novembris, 2019
    • 11. decembris, 2019