Ēdināšanas pakalpojuma nodrošināšana Liepājas pirmsskolas izglītības iestādē “STĀRĶIS” atbilstoši Zaļā publiskā iepirkuma kritērijiem (LPP 2019/45)

  • Publicēts:
  • Iesniegšana:
  • Lēmuma datums:
  • 18. aprīlis, 2019
  • 8. maijs, 2019
  • 12. jūnijs, 2019

  Dokumenti

  Piezīmes

   

  Rezultāti

  Līguma izpildītājs: SIA “MĀRAS LĀCIS” (42102021567)
  Līgumcena: EUR 694 335,60, neskaitot PVN
  Līguma izpildes termiņš: 5 (pieci) gadi