Elektrošoka ieroču un aprīkojuma iegāde projekta LLI-269 “Ar sabiedrības drošību saistīto pakalpojumu attīstība, stiprinot komunikāciju un sadarbību starp pašvaldībām un policiju” ietvaros (LPP 2019/51)

  • Publicēts:
  • Iesniegšana:
  • Lēmuma datums:
  • Atjaunots:
  • 30. aprīlis, 2019
  • 22. maijs, 2019
  • 12. jūnijs, 2019
  • 22. jūlijs, 2019

  Piezīmes

  Rezultāti

  Līguma izpildītājs: SIA “RAE LV” (40103973547) un OU “BALTIC FOX” (11535997)
  Līgumcena: EUR 59 370,00, neskaitot PVN
  Līguma izpildes termiņš: 60 (sešdesmit) dienas