Ieceres dokumentāciju izstrāde un autoruzraudzība telpu vienkāršotai atjaunošanai ar vides pieejamību Liepājā (LPP 2019/94)

  • Publicēts:
  • Iesniegšana:
  • Lēmuma datums:
  • 9. augusts, 2019
  • 21. augusts, 2019
  • 16. oktobris, 2019

  Piezīmes

  Līguma izpildītājs: 

  Iepirkuma daļā Nr.1 - SIA “Campaign” (50003773841)

  Līgumcena: EUR 15 450,00, neskaitot PVN.
  Līguma izpildes termiņš: 180 (viens simts astoņdesmit) dienas

  Iepirkuma daļā Nr.2 - SIA “Campaign” (50003773841)

  Līgumcena: EUR 19 200,00, neskaitot PVN.
  Līguma izpildes termiņš: 180 (viens simts astoņdesmit) dienas