Būvuzraudzības pakalpojumi objektam “Telpu grupas 001-013 (dzīvokļu) vienkāršota atjaunošana un vides pieejamības nodrošināšana dzīvojamā mājā Viršu ielā 9/11, Liepājā” (LPP 2020/199)

    • Publicēts:
    • Iesniegšana:
    • 10. decembris, 2020
    • 29. decembris, 2020